Prepnutie iPhonu do režimu vibrovania, zvonenia alebo tichého režimu

Prepínač zvonenia/tichého režimu sa nachádza na bočnej strane iPhonu. Môžete pomocou neho ovládať, aké zvuky majú vychádzať z reproduktora iPhonu.

Prepnutie iPhonu do režimu zvonenia/tichého režimu

Keď je iPhone nastavený na zvonenie, jeho reproduktory prehrávajú zvonenia, upozornenia a zvuky.

Keď je iPhone stíšený, nebudete počuť zvonenia ani upozornenia, ale ostatné zvuky budú z jeho reproduktorov vychádzať a iPhone bude vibrovať.

Tieto nastavenia majú vplyv len na reproduktor iPhonu. Ak používate slúchadlá a iPhone je stíšený, v slúchadlách budete zvuky stále počuť.

Režim zvonenia

Ak chcete iPhone prepnúť do režimu zvonenia, posuňte prepínač tak, aby na ňom nebolo vidieť oranžovú farbu. 

Režim stíšenia

Ak chcete iPhone prepnúť do režimu stíšenia, posuňte prepínač tak, aby na ňom bolo vidieť oranžovú farbu. 

 

Zmena zvonenia a vibrovania

Na iPhone 7 a novšom môžete nastavenia zvonenia a vibrovania upraviť v menu Nastavenia > Zvuky a haptika. Na starších modeloch iPhonu prejdite do menu Nastavenia > Zvuky.

V predvolenom nastavení je hlasitosť zvonenia a upozornení rovnaká ako hlasitosť prehrávania audia – a zrkadlí jej zmenu. Ak chcete v iných aplikáciách nezávisle ovládať hlasitosť zvonenia a upozornení, vypnite možnosť Upravovať tlačidlami. Ak vypnete možnosť Upravovať tlačidlami, musíte hlasitosť zvonenia a upozornení upraviť manuálne v menu Nastavenia > Zvuky a haptika alebo Nastavenia > Zvuky.

Na tej istej obrazovke môžete vybrať, či má iPhone pri prepnutí do režimu zvonenia alebo tichého režimu vibrovať. Keď obe nastavenie vypnete, iPhone vibrovať nebude.
 

Zmena zvukov a vibrovania

Zmena zvonenia, zvukov a vibrovania:

  1. Na iPhone 7 alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Zvuky a haptika. Na starších modeloch iPhonu prejdite do menu Nastavenia > Zvuky.
  2. Potom vyberte požadovanú možnosť, napríklad Zvonenie alebo Nový e-mail, a vyberte iný zvuk.
  3. Ak chcete upraviť vibrovanie, klepnite na položku Vibrovanie a v zozname vyberte požadované nastavenie.

Vytvorenie vlastného vibrovania:

  1. Klepnite na položku Vytvoriť nové vibrovanie.
  2. Klepaním na obrazovku vytvorte požadovaný vzor a potom klepnite na položku Zastaviť.
  3. Klepnutím na položku Prehrať si vibrovanie vyskúšajte.
  4. Po skončení klepnite na položku Uložiť a vibrovanie pomenujte. Klepnutím na položku Nahrať môžete vlastné vibrovanie vytvoriť znova.
Dátum zverejnenia: