Sledujte, čo počúvajú vaši priatelia v Apple Music

Prostredníctvom služby Apple Music môžete so svojimi priateľmi zdieľať, čo počúvate, a sledovať, čo počúvajú oni.

Ak chcete začať zdieľať, nastavte si profil

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Hudba a v dolnej časti obrazovky klepnite na možnosť Pre vás.
 2. V pravom hornom rohu obrazovky klepnite na svoju fotku.
 3. Klepnite na položku Pozrite sa, čo počúvajú priatelia.
 4. Podľa výziev na obrazovke si vytvorte meno používateľa, nájdite a začnite sledovať priateľov, zdieľajte playlisty a využívajte ďalšie funkcie.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Na vašej profilovej stránke sa zobrazia vaše zdieľané playlisty a skladby, ktoré počúvate.

V Macu alebo PC

 1. V Macu otvorte aplikáciu Hudba. V PC otvorte iTunes pre Windows.
 2. Na postrannom paneli kliknite na možnosť Pre vás.
 3. V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na svoju fotku.
 4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Začať.
 5. Podľa výziev na obrazovke si vytvorte meno používateľa, nájdite a začnite sledovať priateľov, zdieľajte playlisty a využívajte ďalšie funkcie.
 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Na vašej profilovej stránke sa zobrazia vaše zdieľané playlisty a skladby, ktoré počúvate.

Vyhľadanie a sledovanie priateľov

 1. Prejdite do sekcie Pre vás.
 2. Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom klepnite v pravom hornom rohu na svoju fotku a potom na položku Zobraziť profil. V Macu alebo PC kliknite v pravom hornom rohu na svoju fotku.
 3. Rolujte do dolnej časti profilu.
 4. Klepnite na položku Nasledovať priateľov alebo kliknite na položku Nájsť ďalších priateľov.

Odtiaľto môžete sledovať priateľov, ktorých máte v zozname kontaktov, vyhľadávať priateľov, ktorí používajú Apple Music, a využívať ďalšie funkcie. Môžete klepnúť alebo kliknúť aj na tlačidlo POZVAŤ a pozvať ostatných, aby sledovali váš profil.

Ak chcete niekoho prestať sledovať alebo chcete nejakého nasledovateľa zablokovať, klepnite alebo kliknite na danú osobu, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte položku Prestať sledovať alebo Blokovať.

Zdieľanie hudby s priateľmi nie je k dispozícii v prípade detských účtov, ktoré sú zapojené do Rodinného zdieľania.

 

Zistite, čo počúvajú vaši priatelia

Prejdite do sekcie Pre vás a rolujte nadol do časti Priatelia počúvajú. Ak si chcete prehrať hudbu, ktorú počúvajú vaši priatelia, jednoducho klepnite alebo kliknite na túto hudbu.

Ak si chcete vypočuť mix skladieb, ktorý počúvajú vaši priatelia, klepnite na položku Friends Mix (Mix priateľov).

Ak si chcete pozrieť profilovú stránku určitého priateľa, prejdite do svojho profilu a klepnite alebo kliknite na jeho fotku v časti Nasledovatelia alebo Nasledovanie. Uvidíte tu jeho zdieľané playlisty a hudbu, ktorú nedávno počúval.

Ak sa vám položka Friends Mix (Mix priateľov) nezobrazuje, je možné, že musíte začať sledovať viacerých ľudí.

Ovládanie toho, čo zdieľate

 1. Prejdite do sekcie Pre vás.
 2. Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom klepnite v pravom hornom rohu na svoju fotku a potom na položku Zobraziť profil. V Macu alebo PC kliknite v pravom hornom rohu na svoju fotku.
 3. Na svojej profilovej stránke klepnite alebo kliknite na položku Upraviť. Môžete tu:
  • vybrať, komu sa zobrazí, čo počúvate,
  • skryť, čo počúvate, a nastaviť playlisty ako súkromné.

Skrytie hudby, ktorú počúvate

Na svojej profilovej stránke sa pozrite do sekcie Počúvané a nájdite hudbu, ktorú chcete skryť. Potom použite nasledujúci postup určený pre vaše zariadenie:

 • Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom stlačte a podržte album a klepnite na položku Skryť v profile.
 • V Macu alebo PC kliknite so stlačeným klávesom Control na album alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Nezobrazovať v počúvaných.

Nastavenie playlistov ako súkromných

 • Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom prejdite na položky Knižnica > Playlisty a klepnutím na playlist ho otvorte. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť a vypnite možnosť Zobraziť v profile a vyhľadávaní.
 • V Macu alebo PC prejdite na postranný panel a klepnutím na playlist ho otvorte. Pri názve playlistu skontrolujte, či je vedľa položky Publikovať v profile a vyhľadávaní symbol zaškrtnutia. Ak ho tam vidíte, zrušte jeho výber, čím nastavíte playlist ako súkromný.

Zastavenie zdieľania

Aj keď sú vaše aktivity a playlisty súkromné, váš profilový obrázok a meno používateľa sa budú vo vyhľadávaní naďalej zobrazovať. Ak chcete svoje informácie úplne odstrániť, vymažte celý svoj profil služby Apple Music:

 • Na iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení s Androidom prejdite do sekcie Pre vás, klepnite na svoju fotku, potom na svoje meno a nakoniec klepnite na položku Upraviť. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Vymazať profil.
 • V Macu alebo PC prejdite do sekcie Pre vás, kliknite na svoju fotku a potom na položku Upraviť. Pod svojím menom používateľa kliknite na položku Vymazať profil.

Keď vymažete svoj profil, zo služby Apple Music sa vymaže vaše používateľské meno a aktivita súvisiaca s hudbou, ale na predplatné Apple Music to nebude mať žiadny vplyv. Ak ste s niekým z priateľov zdieľali playlist a daná osoba si ho uložila do zariadenia, playlist sa prestane zobrazovať. Vaša knižnica a playlisty sa nezmenia

Nahlásenie problému

Ak v profile iného používateľa alebo v playliste vytvorenom iným používateľom nájdete nevhodný obsah, môžete to nahlásiť spoločnosti Apple, ktorá problém preskúma. Môžete nahlásiť problém s akýmkoľvek obsahom, ktorý nahrá alebo zdieľa niektorý používateľ služby Apple Music. Nahlásiť môžete napríklad nasledujúci obsah:

 • názvy playlistov,
 • obrázky playlistov,
 • popisy playlistov,
 • mená používateľov,
 • obrázky používateľov,
 • používateľské meno (napríklad @jankohrasko).

Nahlásenie nevhodného mena alebo obrázka:

 1. Prejdite na stránku používateľa alebo playlistu.
 2. Na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac .  Na zariadení s Androidom klepnite na ikonu .
 3. Vyberte položku Nahlásiť problém.

Ďalšie informácie

Zdieľanie hudby s priateľmi nie je k dispozícii v Rusku, kontinentálnej Číne a Turecku.

Dátum zverejnenia: