Sledovanie, čo počúvajú vaši priatelia v službe Apple Music

Prostredníctvom služby Apple Music môžete so svojimi priateľmi zdieľať, čo počúvate, a pozrieť sa, čo počúvajú oni.

     

Začatie zdieľania

V aplikácii Hudba v iPhone, iPade a iPode touch alebo v iTunes v Macu a PC prejdite do časti Pre vás a klepnite alebo kliknite na profilovú ikonu  alebo fotku. V aplikácii Apple Music v telefóne so systémom Android klepnite v ľavom hornom rohu na ikonu menu  a potom klepnite na svoju fotku alebo účet Apple ID. Potom postupujte takto:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na položku Začať zdieľať s priateľmi a potom na položku Začať.
 • V Macu alebo PC: V zobrazenej správe Objavujte hudbu s priateľmi kliknite na položku Začať.
 • V telefóne so systémom Android: Klepnite na položku Začať zdieľať s priateľmi a potom na položku Začať.

Pomocou zobrazeného postupu nastavte svoj profil a začnite so zdieľaním. Na vašej profilovej stránke sa zobrazia vaše zdieľané playlisty a skladby, ktoré počúvate.

Ak chcete vyhľadať a sledovať priateľov, rolujte na koniec profilovej stránky a klepnite alebo kliknite na položku Nájsť ďalších priateľov. Ak už vaši priatelia zdieľajú hudbu, klepnite na ikonu  vedľa ich mena. Ak chcete priateľa pozvať na zdieľanie, klepnite na ikonu .

Zdieľanie hudby s priateľmi nie je k dispozícii v prípade detských účtov, ktoré sú zapojené do Rodinného zdieľania.

     

Sledovanie, čo počúvajú vaši priatelia

Keď začnete sledovať svojich priateľov, na obrazovke Pre vás sa zobrazí časť Priatelia počúvajú.

Ak chcete vidieť, čo počúva konkrétny priateľ, klepnite alebo kliknite na jeho ikonu na vašej profilovej stránke. Uvidíte jeho zdieľané playlisty a hudbu, ktorú nedávno počúval.

     

Ovládanie, kto môže vidieť, čo zdieľate

Na svojej profilovej stránke zobrazte detaily svojho účtu klepnutím alebo kliknutím na položku Upraviť. Keď ste začali zdieľať informácie, mohli ste vybrať, kto vás môže sledovať. Ak ste vybrali možnosť Všetci, hudbu, ktorú počúvate, uvidia všetci odberatelia služby Apple Music. Ak ste vybrali možnosť „Ľudia, ktorých vyberiete“, vašu históriu počúvania uvidia iba používatelia, ktorých schválite. Medzi týmito dvomi nastaveniami môžete kedykoľvek prepnúť.

Ak chcete vo svojej histórii počúvania skryť určitý obsah, vyhľadajte na svojej profilovej stránke danú položku v časti Počúva.

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Na položke, ktorú chcete skryť, použite funkciu 3D Touch alebo dlhé stlačenie a vyberte možnosť Nezobrazovať v profile.
 • V Macu alebo PC: Umiestnite myš na položku, ktorú chcete skryť, a kliknite na ikonu . Vyberte možnosť Nezobrazovať v počúvaných.
 • V telefóne so systémom Android: Klepnite na položku, ktorú chcete skryť, klepnite na ikonu  a vyberte položku Nezobrazovať v profile.

Playlist môžete tiež nastaviť ako súkromný.

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Prejdite do časti Knižnica > Playlisty a klepnite na playlist, ktorý chcete nastaviť ako súkromný. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť. Vypnite možnosť Zobraziť v profile a vyhľadávaní.
 • V Macu alebo PC: Kliknite na položku Knižnica a potom kliknite na playlist, ktorý chcete nastaviť ako súkromný. Pod názvom playlistu zaškrtnite políčko Zobraziť v profile a vyhľadávaní. (Ak políčko nie je zaškrtnuté, playlist už je súkromný.)
 • V telefóne so systémom Android: V ľavom hornom rohu klepnite na ikonu menu  a potom klepnite na položky Knižnica > Playlisty. Klepnite na playlist, ktorý chcete nastaviť ako súkromný, a potom v pravom hornom rohu klepnite na ikonu . Klepnite na položku Upraviť a vypnite možnosť Zobraziť v profile a vyhľadávaní.

Zastavenie zdieľania

Aj keď sú vaše aktivity a playlisty súkromné, váš profilový obrázok a používateľské meno sa budú vo vyhľadávaní naďalej zobrazovať. Ak chcete svoje informácie úplne odstrániť, vymažte celý svoj profil služby Apple Music:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: V aplikácii Hudba prejdite do časti Pre vás, klepnite na svoju profilovú ikonu  alebo fotku a potom klepnite na položku Upraviť. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Vymazať profil.
 • V Macu alebo PC: V iTunes prejdite do časti Pre vás, kliknite na svoju profilovú ikonu  alebo fotku a potom kliknite na položku Upraviť. V dolnej časti stránky kliknite na položku Vymazať profil.
 • V telefóne so systémom Android: V aplikácii Apple Music klepnite v ľavom hornom rohu na ikonu menu , klepnite na svoju fotku alebo účet Apple ID a potom klepnite na položku Upraviť. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Vymazať profil.

Keď vymažete svoj profil, zo služby Apple Music sa vymaže vaša prezývka a aktivita, ale na predplatné služby Apple Music to nebude mať žiadny vplyv. Ak ste s niekým z priateľov zdieľali playlist a daná osoba si ho uložila do svojho zariadenia, playlist sa prestane zobrazovať. Vaša knižnica a playlisty sa nezmenia.

Nahlásenie problému

Ak v profile alebo playliste iného používateľa nájdete nevhodný obsah, môžete to nahlásiť spoločnosti Apple, ktorá problém preskúma. Nahlásiť môžete napríklad nasledujúci obsah:

 • názvy playlistov,
 • obrázky playlistov,
 • popisy playlistov,
 • mená používateľov,
 • obrázky používateľov,
 • prezývky (napríklad @jankohrasko).

Ak chcete nahlásiť nevhodný názov alebo obrázok, prejdite na stránku alebo playlist používateľa, klepnite na ikonu  (v zariadení so systémom iOS), kliknite na ikonu  (v Macu alebo PC) alebo klepnite na ikonu  (v telefóne so systémom Android) a vyberte položku Nahlásiť problém. Túto možnosť uvidíte pri každom obsahu, ktorý používateľ služby Apple Music odošle alebo zdieľa.

Dátum zverejnenia: