Sledovanie, čo počúvajú vaši priatelia v službe Apple Music

Prostredníctvom služby Apple Music môžete so svojimi priateľmi zdieľať, čo počúvate, a sledovať, čo počúvajú oni.


iPhone X s otvorenou obrazovkou účtu služby Apple Music. Položka Zistiť, čo počúvajú priatelia je zvýraznená.

Začatie zdieľania

V iPhone, iPade alebo iPode touch si vytvorte profil v aplikácii Hudba; v Macu alebo PC si vytvorte profil v službe iTunes; v zariadení so systémom Android si vytvorte profil v aplikácii Apple Music.

 • V zariadení so systémom iOS alebo Android: Otvorte aplikáciu Hudba a prejdite do časti Pre vás. Klepnite na svoju fotku alebo na tlačidlo Tlačidlo Môj účet v pravom hornom rohu obrazovky a potom klepnite na položku Zistiť, čo počúvajú priatelia.
 • V Macu alebo PC: Otvorte aplikáciu iTunes, prejdite do časti Pre vás a kliknite na svoju fotku alebo na tlačidlo Tlačidlo Môj účet v pravom hornom rohu okna iTunes. V správe Objavujte hudbu s priateľmi, ktorá sa zobrazí, kliknite na položku Začať.

Pomocou zobrazeného postupu nastavte svoj profil a začnite so zdieľaním. Na vašej profilovej stránke sa zobrazia vaše zdieľané playlisty a skladby, ktoré počúvate.

Ak chcete vyhľadať a sledovať priateľov*, odrolujte na koniec stránky s profilom a v zariadení so systémom iOS alebo Android klepnite na položku Sledovať ďalších priateľov alebo v počítači kliknite na položku Nájsť ďalších priateľov. Ak už vaši priatelia** zdieľajú hudbu, klepnite na položku Sledovať vedľa ich mena. Ak chcete priateľa pozvať na zdieľanie, klepnite na položku Pozvať.

*Zdieľanie hudby s priateľmi nie je k dispozícii v prípade detských účtov, ktoré sú zapojené do Rodinného zdieľania. 

**Zistite, či je zdieľanie hudby s priateľmi k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti.


iPhone X s aplikáciou Apple Music, v ktorej je otvorená záložka Pre vás.

 

Sledovanie, čo počúvajú vaši priatelia

Keď začnete sledovať svojich priateľov, na obrazovke Pre vás sa zobrazí časť Priatelia počúvajú.

Ak chcete zobraziť stránku s profilom konkrétneho priateľa, zobrazte svoj profil a potom klepnite alebo kliknite na jeho fotku alebo ikonu v časti Nasledovatelia alebo Nasledujete. Uvidíte jeho zdieľané playlisty a hudbu, ktorú nedávno počúval.

Vaši priatelia a nasledovatelia sa zobrazujú tiež v rôznych oddieloch častí Pre vás, Prechádzať, Rádio a Vyhľadávanie. Ak chcete na stránku s ich profilom prejsť z niektorého z týchto oddielov, klepnite alebo kliknite na obsah, na ktorom je zobrazená ich ikona alebo fotka, a potom odrolujte do časti Priatelia, ktorí počúvali, a klepnite alebo kliknite na ich fotku alebo ikonu.


 

iPhone X so stránkou s profilom Janka Hraška v službe Apple Music.

Ovládanie, kto môže vidieť, čo zdieľate

Na svojej profilovej stránke zobrazte detaily svojho účtu klepnutím alebo kliknutím na položku Upraviť. Ak vyberiete možnosť Všetci, hudbu, ktorú počúvate, uvidia všetci odberatelia služby Apple Music. Ak vyberiete možnosť Ľudia, ktorých schválite, vašu históriu počúvania uvidia iba používatelia, ktorých schválite. Medzi týmito dvomi nastaveniami môžete kedykoľvek prepnúť.

Ak chcete vo svojej histórii počúvania skryť určitý obsah, vyhľadajte na svojej profilovej stránke danú položku v časti Počúva.

 • V zariadení so systémom iOS: Na položke, ktorú chcete skryť, použite funkciu 3D Touch alebo dlhé stlačenie a vyberte možnosť Nezobrazovať v profile.
 • V Macu alebo PC: Presuňte ukazovateľ myši na položku, ktorú chcete skryť, kliknite na ňu s podržaným klávesom Control alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Nezobrazovať v počúvaných.
 • V zariadení so systémom Android: Stlačte a podržte položku, ktorú chcete skryť, a potom vyberte možnosť Nezobrazovať v profile.

Playlist môžete tiež nastaviť ako súkromný.

 • V zariadení so systémom iOS alebo Android: Prejdite do časti Knižnica > Playlisty a klepnite na playlist, ktorý chcete nastaviť ako súkromný. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť. Vypnite možnosť Zobraziť v profile a vyhľadávaní.
 • V Macu alebo PC: Kliknite na položku Knižnica a potom kliknite na playlist, ktorý chcete nastaviť ako súkromný. Pod názvom playlistu kliknite na políčko Publikovať v profile a vyhľadávaní. (Ak políčko nie je zaškrtnuté, playlist už je súkromný.)


Zastavenie zdieľania

Aj keď sú vaše aktivity a playlisty súkromné, váš profilový obrázok a používateľské meno sa budú vo vyhľadávaní naďalej zobrazovať. Ak chcete svoje informácie úplne odstrániť, vymažte celý svoj profil služby Apple Music:

 • V zariadení so systémom iOS: V aplikácii Hudba prejdite do časti Pre vás, klepnite na svoju fotku alebo na tlačidlo Tlačidlo Môj účet a potom klepnite na svoje meno a na položku Upraviť. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Vymazať profil.
 • V Macu alebo PC: V aplikácii iTunes prejdite do časti Pre vás, kliknite na svoju fotku alebo na tlačidlo Tlačidlo Môj účet a potom kliknite na položku Upraviť. Pod svojím menom používateľa kliknite na položku Vymazať profil.
 • V zariadení so systémom Android: V aplikácii Apple Music prejdite do časti Pre vás, klepnite na svoju fotku alebo na tlačidlo Tlačidlo Môj účet a potom klepnite na položku Upraviť. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Vymazať profil.

Keď vymažete svoj profil, zo služby Apple Music sa vymaže vaša prezývka a aktivita, ale na predplatné služby Apple Music to nebude mať žiadny vplyv. Ak ste s niekým z priateľov zdieľali playlist a daná osoba si ho uložila do svojho zariadenia, playlist sa prestane zobrazovať. Vaša knižnica a playlisty sa nezmenia.


Nahlásenie problému

Ak v profile iného používateľa alebo v playliste vytvorenom iným používateľom nájdete nevhodný obsah, môžete to nahlásiť spoločnosti Apple, ktorá problém preskúma. Môžete nahlásiť problém s akýmkoľvek obsahom, ktorý nahrá alebo zdieľa niektorý používateľ služby Apple Music. Nahlásiť môžete napríklad nasledujúci obsah:

 • názvy playlistov,
 • obrázky playlistov,
 • popisy playlistov,
 • mená používateľov,
 • obrázky používateľov,
 • prezývky používateľov (napríklad @jankohrasko).

Ak chcete nahlásiť nevhodné meno alebo obrázok, prejdite na stránku príslušného používateľa alebo profilu a v zariadení so systémom iOS klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti alebo Ikona Ďalšie možnosti, v Macu alebo PC kliknite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti alebo v zariadení so systémom Android klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti alebo ; potom vyberte položku Nahlásiť problém.


Dátum zverejnenia: