Vyhľadanie zaparkovaného auta pomocou aplikácie Mapy v iPhone

Keď pri používaní aplikácie Mapy odpojíte iPhone od rozhrania Bluetooth alebo systému CarPlay v aute, aplikácia Mapy označí danú polohu značkou, takže ľahko zistíte, kde ste zaparkovali.

Skôr než začnete

Dávajte pozor na tieto veci:

  • Zapnite lokalizačné služby. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie a potom zapnite funkciu Lokalizačné služby tým, že ju vyberiete.
  • Uistite sa, že je zapnutá možnosť Dôležité miesta. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Dôležité miesta a zapnite možnosť Dôležité miesta. Môže sa zobraziť výzva na zadanie kódu.
  • Zapnite možnosť Zobraziť zaparkované auto. Prejdite do menu Nastavenia > Mapy a potom zapnite možnosť Zobraziť zaparkované auto.
  • Skontrolujte, či je iPhone spárovaný so systémom CarPlay alebo rozhraním Bluetooth v aute.


Vyhľadanie auta

Keď vystúpite z auta, iPhone sa odpojí od rozhrania Bluetooth a aplikácia Mapy označí polohu auta na mape. Ak chcete polohu auta upraviť, otvorte aplikáciu Mapy a klepnite na tlačidlo Zaparkované auto Zaparkované auto alebo pridajte fotku miesta, na ktorom ste zaparkovali.

Keď sa chcete vrátiť k autu, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Mapy.
  2. Klepnite na vyhľadávacie pole a v zozname návrhov vyberte položku Zaparkované auto. 
  3. Klepnite na položku Navigovať a vyberte možnosť Autom, Peši, Dopravou alebo Zdieľané vozidlo.
  4. Vyberte uprednostňovanú trasu. Keď budete pripravený, klepnite na položku Navigovať.

Ak chcete odstrániť značku zaparkovaného auta, klepnite na mape na tlačidlo Zaparkované auto Zaparkované auto. Potom potiahnite prstom nahor po lište a klepnite na položku Odstrániť auto. Aplikácia Mapy vaše zaparkované auto neoznačí, ak často parkujete na tom istom mieste, napríklad doma alebo v práci.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako používať navigáciu pomocou aplikácie Mapy s informáciami o premávke v reálnom čase, vyhľadávať nové miesta pomocou Siri a používať ďalšie funkcie.

 

Dátum zverejnenia: