Používanie funkcie Digital Touch v iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou funkcie Digital Touch môžete priamo z aplikácie Správy odosielať kresby, klepnutia či dokonca tlkot srdca.

Odoslanie kresby, klepnutia alebo tlkotu srdca

  1. V aplikácii Správy vytvorte novú správu klepnutím na ikonu . Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
  2. Klepnite na ikonu .
  3. Vyberte typ správy Digital Touch, ktorú chcete odoslať.
  4. Ak chcete začať odznova, klepnite na ikonu . Keď je správa pripravená na odoslanie, klepnite na ikonu Odoslať kresbu. Tlkot srdca, ohnivá guľa, bozk a zlomené srdce sa odošlú automaticky.

Kresba

Klepnutím na ikonu  zmeňte farbu. Potom kreslite pomocou jedného prsta.

Klepnutie

Klepnutím na ikonu  zmeňte farbu. Raz alebo opakovane klepnite jedným prstom na obrazovku.

Tlkot srdca

Podržte dva prsty na obrazovke, kým sa nezobrazí tlkot srdca.

Ohnivá guľa

Podržte jeden prst na obrazovke.

Bozk

Klepnite na obrazovku dvomi prstami.

Zlomené srdce

Podržte na obrazovke dva prsty a potiahnite nimi nadol.

Ak odošlete správu Digital Touch niekomu, kto nemá systém iOS 10 alebo novší, namiesto animovaného obrázka dostane statický obrázok. Ak odošlete tlkot srdca, môže zahŕňať tlkot nahraný vašimi hodinkami Apple Watch alebo iným senzorom srdcovej frekvencie.

Pridanie kresby na fotku alebo do videa

Ak chcete vytvoriť fotku alebo video a pridať do nich kresbu:

  1. V aplikácii Správy vytvorte novú správu klepnutím na ikonu . Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
  2. Klepnite na ikonu  a potom na ikonu . Obrazovka na kreslenie sa zmení na náhľad videa.
  3. Klepnutím na ikonu  vytvorte 10-sekundové video. Ak chcete nasnímať fotku, klepnite na ikonu .
  4. Ak chcete začať odznova, klepnite na ikonu . Keď budete chcieť správu odoslať, klepnite na ikonu Odoslať Odoslať správu.

Aplikácia Správy vymazáva správy s videom po 2 minútach. Ak si chcete video uložiť, klepnite na položku Ponechať.

Dátum zverejnenia: