Zmena citlivosti funkcie 3D Touch alebo Haptický dotyk na iPhone

Na zariadení môžete zmeniť tlak potrebný na aktiváciu funkcie 3D Touch alebo rýchlosť funkcie Haptický dotyk.

Nastavenia funkcie Haptický dotyk na iPhone 

Zapnutie funkcie 3D Touch alebo Haptický dotyk

  1. Otvorte Nastavenia a klepnite na Prístupnosť.
  2. Klepnite na Dotyk.
  3. Klepnite na 3D a haptický dotyk. V závislosti od používaného zariadenia sa môže zobrazovať len možnosť 3D Touch alebo len možnosť Haptický dotyk. V prípade funkcie 3D Touch zapnite túto funkciu a pomocou posuvníka vyberte úroveň citlivosti. V prípade funkcie Haptický dotyk vyberte rýchlosť trvania dotyku a klepnutím na obrázok otestujte nastavenie.

Funkciu Haptický dotyk podporujú tieto zariadenia: iPhone SE (2. generácia), iPhone XR, iPhone 11 a novšie.

Funkciu 3D Touch podporujú tieto zariadenia: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS a iPhone XS Max.

Dátum zverejnenia: