Zmena citlivosti funkcie 3D Touch alebo Haptický dotyk na iPhone

Na zariadení môžete zmeniť tlak potrebný na aktiváciu funkcie 3D Touch alebo Haptický dotyk.

Zapnutie funkcie 3D Touch alebo Haptický dotyka úprava citlivosti

  1. Prejdite do aplikácie Nastavenia a klepnite na položku Prístupnosť.
  2. Klepnite na položku Dotyk a potom na položku 3D a haptický dotyk. V závislosti od používaného zariadenia sa môže zobrazovať len položka 3D Touch alebo len položka Haptický dotyk.*
  3. Zapnite funkciu a pomocou posuvníka vyberte úroveň citlivosti. 

* Funkciu Haptický dotyk podporujú nasledujúce zariadenia: iPhone SE (2. generácia), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max a iPhone XR. Funkciu 3D Touch podporujú nasledujúce zariadenia: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS a iPhone XS Max.

Dátum zverejnenia: