Zmena citlivosti funkcie 3D Touch v iPhone

V iPhone 6s alebo novšom môžete zmeniť nastavenie tlaku potrebného na aktiváciu funkcie 3D Touch.

Citlivosť funkcie 3D Touch je možné upraviť v iPhone 6s alebo novšom.

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > 3D Touch a pomocou posuvníka vyberte úroveň citlivosti. Na tej istej obrazovke môžete tiež vypnúť a zapnúť funkciu 3D Touch. 

Dátum zverejnenia: