Zmena citlivosti funkcie 3D Touch v iPhone

Intenzitu tlaku potrebného na aktiváciu funkcie 3D Touch môžete zmeniť.

V zariadeniach, ktoré podporujú funkciu 3D Touch, môžete zmeniť jej citlivosť.*

Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > 3D Touch a pomocou posuvníka vyberte úroveň citlivosti. Na tej istej obrazovke môžete tiež funkciu 3D Touch zapnúť alebo vypnúť.

* Funkciu 3D Touch podporujú nasledujúce zariadenia so systémom iOS: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max.

Dátum zverejnenia: