Uloženie správ zo služby Visual Voicemail v iPhone

Správy zo služby Visual Voicemail si môžete uložiť ako poznámky alebo nahrávky, alebo ich môžete zdieľať pomocou aplikácie Správy, Mail alebo AirDrop.

Na uloženie správ zo služby Visual Voicemail je potrebný systém iOS 9 alebo novší a operátor, ktorý podporuje službu Visual Voicemail. Ak neviete, či váš operátor podporuje službu Visual Voicemail, kontaktujte ho.

Uloženie zvukovej správy v odkazovači ako poznámky alebo nahrávky

  1. Prejdite do menu Telefón > Odkazovač. 
  2. Klepnite na správu v odkazovači, ktorú si chcete uložiť, a potom klepnite na ikonu  .
  3. Vyberte možnosť Poznámky alebo Nahrávky. Potom uložte správu z odkazovača.

Zdieľanie správy z odkazovača pomocou aplikácie Správy, Mail alebo AirDrop

  1. Prejdite do menu Telefón > Odkazovač. 
  2. Klepnite na správu v odkazovači, ktorú chcete zdieľať, a potom klepnite na ikonu 
  3. Vyberte možnosť Správy, Mail alebo AirDrop.
  4. Napíšte a odošlite správu s priloženou správou z odkazovača. Správu v odkazovači môžete zdieľať aj klepnutím na kontakt v službe AirDrop.
Dátum zverejnenia: