Ukladanie a zdieľanie správ zo služby Visual Voicemail v iPhone

Správy zo služby Visual Voicemail si môžete uložiť ako poznámky alebo nahrávky a môžete ich zdieľať pomocou aplikácie Správy, Mail alebo AirDrop.

Na ukladanie správ zo služby Visual Voicemail potrebujete operátora, ktorý službu Visual Voicemail podporuje. Ak neviete, či váš operátor podporuje službu Visual Voicemail, kontaktujte ho.

Postup pri ukladaní a zdieľaní správ z odkazovača

Ak si chcete správy z odkazovača uložiť ako poznámky alebo nahrávky alebo ak ich chcete zdieľať pomocou aplikácií Správy, Mail alebo AirDrop, postupujte takto: 

  1. Prejdite do menu Telefón > Odkazovač. 
  2. Klepnite na správu v odkazovači, ktorú si chcete uložiť, a potom klepnite na tlačidlo zdieľania .
  3. Vyberte možnosť Poznámky alebo Nahrávky. Potom správu z odkazovača uložte. Alebo môžete vybrať aplikáciu Správy, Mail alebo AirDrop a potom napísať a poslať správu s pripojenou správou z odkazovača. Správu z odkazovača môžete zdieľať aj klepnutím na kontakt v službe AirDrop.

Dátum zverejnenia: