Ukladanie a zdieľanie správ zo služby Visual Voicemail v iPhone

Správy zo služby Visual Voicemail si môžete uložiť ako poznámky alebo nahrávky a môžete ich zdieľať pomocou aplikácie Správy, Mail alebo AirDrop.

Na ukladanie správ zo služby Visual Voicemail potrebujete operátora, ktorý službu Visual Voicemail podporuje. Ak neviete, či váš operátor službu Visual Voicemail podporuje, kontaktujte ho.

Postup pri ukladaní a zdieľaní správ z odkazovača

Ak si chcete správy z odkazovača uložiť ako poznámky alebo nahrávky alebo ak ich chcete zdieľať pomocou aplikácií Správy, Mail alebo AirDrop, postupujte takto: 

  1. Prejdite do menu Telefón > Odkazovač. 
  2. Klepnite na správu v odkazovači, ktorú si chcete uložiť, a potom klepnite na ikonu  .
  3. Vyberte položku Pridať do poznámok alebo Nahrávky. Potom správu z odkazovača uložte. Môžete tiež vybrať aplikáciu Správy, Mail alebo AirDrop a potom zadať a poslať správu s pripojenou správou z odkazovača. Správu z odkazovača môžete zdieľať aj klepnutím na kontakt v službe AirDrop.

 

Dátum zverejnenia: