Počúvanie rádia v Apple Music

Ak máte Wi-Fi alebo mobilné pripojenie, môžete počúvať rádio Beats 1 a ďalšie stanice vysielajúce naživo. Predplatitelia služby Apple Music môžu tiež počúvať stanice na požiadanie z každého žánra alebo si môžu vytvoriť vlastné stanice.

iPhone X s aplikáciou Apple Music, v ktorej je otvorená záložka Rádio.

Ako začať s počúvaním rádia

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Otvorte aplikáciu Hudba a klepnite na záložku  Rádio v dolnej časti obrazovky.
 • Na Macu alebo PC: Otvorte iTunes. V ľavom hornom rohu vyberte položku  Hudba. Na navigačnom paneli v hornej časti iTunes potom vyberte položku Rádio.
 • Na hodinkách Apple Watch Series 3 alebo novších: Otvorte aplikáciu Rádio .
 • V Apple TV: Otvorte aplikáciu Hudba a vyberte položku Rádio v hornej časti obrazovky.
 • Na HomePode: Požiadajte Siri, aby spustila rádio Beats 1 alebo začala prehrávať konkrétneho interpreta, žáner alebo hudbu na určitú náladu alebo aktivitu.
 • V zariadení so systémom Android: Otvorte aplikáciu Apple Music, klepnite na ikonu Ikona Menu v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku  Rádio.

Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.

Vytvorenie vlastnej stanice so službou Apple Music

Vyhľadajte skladbu alebo interpreta na vytvorenie stanice a potom postupujte takto:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti alebo použite funkciu 3D Touch a potom klepnite na položku Vytvoriť stanicu .
 • V Macu alebo PC: V aplikácii iTunes kliknite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti vedľa názvu skladby a potom kliknite na položku Vytvoriť stanicu.
 • V zariadení so systémom Android: Klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti a potom na ikonu  Vytvoriť stanicu.

Vo všetkých zariadeniach Apple môžete požiadať Siri o spustenie stanice („Start a station from…“) a potom vysloviť názov skladby, názov albumu alebo meno interpreta.

Nová stanica sa pridá do zoznamu naposledy prehrávaných staníc. Naposledy prehrávané stanice sa zoraďujú od poslednej prehrávanej stanice a nie je možné ich vymazať.


Uloženie skladby z rádia

Keď v rádiu počujete hudbu, ktorá sa vám páči, môžete si ju pridať do knižnice alebo len do playlistu. (Skladbu môžete pridať do existujúceho playlistu alebo môžete vytvoriť nový.)

Ak si chcete skladbu pridať do knižnice, musíte byť predplatiteľom služby Apple Music.


iPhone X s otvorenou aplikáciou Apple Music, v ktorej je zobrazené menu Ďalšie možnosti pre skladbu „Lucky Escape“ interpreta Palo Santo.


V iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite na obrazovku Práve hrá a potom klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti v pravom dolnom rohu.
 2. Klepnite na položku Pridať do knižnice  alebo Pridať do playlistu .

V Macu alebo PC:

 1. Podržte ukazovateľ myši na názve skladby v hornej časti iTunes a potom kliknite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti.
 2. Vyberte položku Pridať do knižnice alebo Pridať do playlistu.

Na Apple TV podržte dotykový povrch diaľkového ovládača a vyberte položku Pridať do knižnice alebo Pridať do playlistu.

V zariadení so systémom Android:

 1. Prejdite na obrazovku Práve hrá a potom klepnite na ikonu Ikona Ďalšie možnosti v pravom dolnom rohu.
 2. Klepnite na položku  Pridať do knižnice alebo  Pridať do playlistu.


Počúvanie rádia Beats 1 a minulých dielov

Ak chcete počúvať rádio Beats 1, prejdite do časti Rádio a potom klepnite alebo kliknite na položku Beats 1. 

Ak chcete počúvať aktuálne vysielanie, klepnite alebo kliknite na prvý obrázok v rotačnom prehľade. Posúvaním rotačného prehľadu môžete prechádzať archívy vysielaných programov rádia Beats 1. Po odrolovaní do časti On Demand (Na vyžiadanie) prejdete k ďalším archivovaným programom. Môžete tiež požiadať Siri o prehrávanie nedávnych dielov.


Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: