Používanie aplikácie Mapy na iPhone alebo iPade s príslušenstvom Bluetooth

Prečítajte si, ako môžete aplikáciu Mapy na iPhone alebo iPade používať s príslušenstvom Bluetooth.

     

Správa nastavení hlasu navigácie

Najprv si spárujte iPhone alebo iPad s autom alebo príslušenstvom Bluetooth. Potom si pomocou týchto krokov upravte nastavenia hlasu navigácie počas podrobnej navigácie:

  1. Otvorte na iPhone alebo iPade aplikáciu Mapy a zadajte cieľové miesto.
  2. Keď klepnete na ikonu trasa, aplikácia Mapy spustí podrobnú navigáciu. Klepnite na ikonu , ktorou sa otvorí karta trasy.
  3. Klepnite na položku Zvuk.
  4. Klepnite na požadovanú úroveň hlasitosti hlasu navigácie.
  5. Na karte trasy potiahnite prstom nahor a vyberte, z akého výstupu chcete navigáciu prehrávať.

Nastavenia môžete tiež nakonfigurovať tak, aby sa počas navigácie pozastavil zvuk alebo aby bolo možné ovládať zvukový výstup z iPhonu alebo iPadu. Pri prehrávaní zvuku možno zvukový výstup ovládať len pomocou ovládacieho centra na iPhone alebo iPade.


Povolenie hlasových navigačných pokynov

Hands-free profil (HFP) umožňuje prehrávať navigačné pokyny cez reproduktory v aute, aj keď iPhone nie je vybraný ako zdroj zvuku. Ak sa možnosť HFP nezobrazuje, vaše autorádio ho pravdepodobne nepodporuje. Informácie o podpore profilu HFP na autorádiu nájdete v používateľskej príručke k autu.

Ak sa po pripojení iPhonu k autorádiu nezobrazuje nastavenie HFP, požiadajte o pomoc výrobcu autorádia. Dostupnosť funkcie HFP závisí od modelu autorádia v aute.


     

Pozastavenie hovoreného audia

Funkcia hovoreného audia nakrátko pozastaví zvuk audiokníh alebo podcastov vždy, keď aplikácia Mapy poskytuje hovorené pokyny. Táto funkcia nepozastavuje hudbu. 

Funkcia Pozastaviť hovorené audio sa zapne automaticky, keď hlas navigácie nastavíte na normálnu alebo vysokú hlasitosť. Ak vyberiete nízku alebo žiadnu hlasitosť, funkcia Pozastaviť hovorené audio sa vypne.

Dátum zverejnenia: