Používanie aplikácie Mapy s príslušenstvom Bluetooth na iPhone a iPade

Prečítajte si, ako aplikáciu Mapy používať v iPhone alebo iPade s príslušenstvom Bluetooth.

Správa nastavení hlasu navigácie

Najprv si spárujte iPhone alebo iPad s autom alebo príslušenstvom Bluetooth. Potom si pomocou týchto krokov upravte nastavenia hlasu navigácie počas podrobnej navigácie:

  1. Na iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy a zadajte cieľové miesto.
  2. Keď klepnete na tlačidlo Štart, aplikácia Mapy spustí podrobnú navigáciu. Klepnutím na sivú čiaru  otvorte kartu trasy.
  3. Klepnite na položku Audio.
  4. Klepnite na požadovanú úroveň hlasitosti hlasu navigácie.
  5. Rolujte, kým sa nezobrazia možnosti výstupu, a potom vyberte výstup, z ktorého sa má navigácia prehrávať.

Nastavenia môžete tiež nakonfigurovať tak, aby sa počas navigácie pozastavil zvuk alebo aby bolo možné ovládať zvukový výstup z iPhonu alebo iPadu. Pri prehrávaní zvuku možno zvukový výstup ovládať len pomocou ovládacieho centra na iPhone alebo iPade.


Povolenie hlasových navigačných pokynov

Hands-free profil (HFP) umožňuje prehrávať navigačné pokyny cez reproduktory v aute, aj keď iPhone nie je vybraný ako zdroj zvuku. Ak sa možnosť HFP nezobrazuje, vaše autorádio ho pravdepodobne nepodporuje. Informácie o podpore profilu HFP na autorádiu nájdete v používateľskej príručke k autu.

Ak sa po pripojení iPhonu k autorádiu nezobrazuje nastavenie HFP, požiadajte o pomoc výrobcu autorádia. Dostupnosť funkcie HFP závisí od modelu autorádia v aute.


Pozastavenie hovoreného slova

Funkcia hovoreného slova nakrátko pozastaví zvuk audiokníh alebo podcastov vždy, keď aplikácia Mapy poskytuje hovorené pokyny. Táto funkcia nepozastavuje hudbu. 

Možnosť Pozastaviť hovorené slovo sa zapne automaticky, keď hlas navigácie nastavíte na normálnu alebo vysokú hlasitosť. Ak vyberiete nízku hlasitosť alebo žiadny hlas, možnosť Pozastaviť hovorené slovo sa vypne.

Dátum zverejnenia: