Odosielanie správ s fotkou, videom alebo zvukom v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prispôsobte si správy ešte viac pomocou interaktívnych fotiek, videí a zvukových správ.

V závislosti od operátora môže byť odosielanie správ SMS/MMS spoplatnené. Ak používate službu iMessage a nemáte k dispozícii Wi-Fi sieť, môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Odosielanie a prispôsobovanie správ s fotkami

 1. V konverzácii klepnite na ikonu ikona kamery.
 2. Klepnutím na ikonu  zhotovte fotku. 
 3. Tu môžete klepnúť na položku Efekty  , Upraviť   alebo Značky   a zhotovenú fotku si prispôsobiť. 
 4. Klepnite na ikonu odoslať fotku, ktorou fotku odošlete, alebo klepnite na položku Hotovo, aby ste pred odoslaním fotky pridali osobnú správu. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu zrušiť fotku.

Odosielanie správ s videom

 1. V konverzácii klepnite na ikonu kamera.
 2. Keď sa otvorí aplikácia Kamera, vyberte položku Video.*
 3. Klepnite na ikonu , aby ste spustili nahrávanie, alebo klepnite na ikonu , pomocou ktorej do videa pred nahrávaním alebo po ňom pridáte efekt.
 4. Po skončení nahrávania klepnite na ikonu . Tu môžete klepnúť na položku Upraviť umožňujúcu úpravy vášho videa alebo môžete klepnúť na položku Hotovo.
 5. Klepnutím na ikonu odoslať správu správu odošlete. Ak video nechcete odoslať, klepnite v jeho pravom hornom rohu na ikonu zrušiť správu.

* Video nie je k dispozícii počas hovoru.

Odoslanie existujúcej fotky alebo videa

 1. V konverzácii klepnite na ikonu fotky.
 2. Vyberte fotku alebo klepnite na položku Všetky fotky a vyberte fotku z aplikácie Fotky. Fotku môžete po vybratí upraviť alebo pred jej odoslaním môžete použiť funkciu Značky. Stačí klepnúť na miniatúru fotky vo vlákne konverzácie a vybrať položku Značky alebo Upraviť.
 3. Klepnutím na ikonu odoslať správu odošlite správu.

Odosielanie zvukových správ

 1. Stlačením a podržaním ikony nahrať zvukovú správu  v konverzácii nahrajte zvukovú správu.
 2. Ak si chcete zobraziť ukážku svojej správy, klepnite na ikonu prehrať zvukovú správu. Ak chcete odoslanie správy zrušiť, klepnite na ikonu  . Správu odošlete klepnutím na ikonu odoslať zvukovú správu.

Ak chcete zvukovú správu prehrať, klepnite na ňu. Ak si chcete zvukovú správu uložiť, klepnite pod ňou na položku Ponechať.

Aplikácia Správy vymazáva zvukové správy po 2 minútach. Ak si chcete zvukové správy ponechať dlhšie, prejdite do menu Nastavenia > Správy. Rolujte nadol, klepnite na položku Vyprší v časti Audiosprávy a vyberte možnosť Po 2 minútach alebo Nikdy.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: