Používanie aplikácie Mapy na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Mapy môžete používať navigáciu s informáciami o doprave v reálnom čase, objavovať nové miesta, zdieľať odhadovaný čas príchodu, ukladať si obľúbené miesta a používať ďalšie funkcie.

Navigácia

 1. Otvorte aplikáciu Mapy a zadajte cieľové miesto.
 2. Klepnite na položku Navigovať a vyberte možnosť Auto, Peši, Dopravou alebo Zdieľané vozidlo.
 3. Vyberte preferovanú trasu. Aplikácia Mapy zobrazí najrýchlejšiu cestu podľa dopravnej situácie.
 4. Klepnite na položku Štart. Ak chcete zobraziť prehľad celej trasy, klepnite na položku „Klepnutím prepnete na prehľad“ v banneri. Môžete tiež s niekým zdieľať čas príchodu spolu s polohou.
 5. Navigáciu ukončíte tak, že klepnete na položku Ukončiť a potom znova na položku Ukončiť. Keď máte zapnutý režim hands-free, môžete požiadať Siri, aby prestala s navigáciou („Stop navigating“).

Len čo sa začnete hýbať, aplikácia Mapy aktualizuje polohu zariadenia, aby vás dokázala navigovať presnejšie. Môžete tiež rolovať prstom po mape a posúvať ju tak dopredu, aby ste zistili, či na vašej trase nie sú nejaké prekážky. Aplikácia Mapy vám tiež pomáha neminúť odbočku alebo výjazd, pretože vám odporučí pruh, v ktorom máte ísť.

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom a diaľniciam, prejdite do menu Nastavenia > Mapy a klepnite na položku Šoférovanie a navigácia. Klepnite na posuvník Mýtu alebo Diaľniciam.

 


Pridanie obchádzky alebo zmena nastavení

Potrebujete sa cestou na večeru zastaviť na čerpacej stanici? Pridajte si k trase obchádzku:

 1. Keď máte zapnutú navigáciu, klepnite na sivú čiaru Sivá čiara na otvorenie menu, čím otvoríte menu.
 2. Vyberte niektorú z možností, napríklad Čerpacie stanice. Aplikácia Mapy zobrazí zoznam miest vo vašej blízkosti.
 3. Klepnite na položku Štart. Aplikácia Mapy pridá obchádzku k vašej pôvodnej trase.
 4. Klepnutím na modrý pruh v hornej časti obrazovky sa vráťte do navigácie.

Ak chcete zobraziť podrobné pokyny, počas navigácie potiahnite menu nahor a klepnite na položku Detaily. Na tom istom paneli s menu môžete tiež zobraziť prehľad trasy alebo nastaviť hlas navigácie.

Ak ste si zariadenie spárovali s rozhraním Bluetooth v aute, môžete spravovať nastavenia hlasu navigácie. Prečítajte si, ako používať aplikáciu Mapy s rozhraním Bluetooth.


Zdieľanie odhadovaného času príchodu v aplikácii Správy

Potrebujete s niekým zdieľať odhadovaný príchod? Teraz môžete svoju polohu, trasu a cieľ poslať komukoľvek, koho máte v kontaktoch. Postupujte takto:

 1. Keď máte zapnutú navigáciu, klepnite na sivú čiaru Sivá čiara na otvorenie menu, čím otvoríte menu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať čas príchodu Tlačidlo Zdieľať čas príchodu
 3. Vyberte niektorý z posledných kontaktov alebo klepnite na položku Kontakty a vyberte niekoho zo zoznamu. Aplikácia Mapy danej osobe automaticky pošle čas vášho príchodu prostredníctvom aplikácie Správy.


Pridanie alebo odstránenie obľúbených miest

Chcete mať rýchly prístup k miestam, ktoré často navštevujete? Aplikácia Mapy si môže zapamätať napríklad váš domov alebo prácu. Obľúbené miesta pridáte jednoducho: 

 1. Otvorte aplikáciu Mapy a vyberte miesto.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Pridať k obľúbeným.

Pomenovanie, zdieľanie alebo odstránenie obľúbeného miesta:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy a klepnite na položku Zobraziť všetky.
 2. Potiahnite obľúbenú položku doľava a klepnite na možnosť Zdieľať alebo Odstrániť. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo Informácie Ikona Informácie vedľa obľúbeného miesta a zmeniť popis, zdieľať čas príchodu alebo použiť iné funkcie.


Vytvorenie zbierky

Chcete mať prehľad o svojich obľúbených reštauráciách alebo parkoch? Môžete si vytvoriť zbierku, aby ste ich všetky mali na jednom mieste. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy, klepnite na položku Nová zbierka a zadajte názov.
 2. Vyberte miesto a klepnite na tlačidlo Pridať do .
 3. Vyberte zbierku, do ktorej chcete miesto pridať. 

Vytvorenú zbierku zobrazíte tak, že otvoríte aplikáciu Mapy a klepnete na názov zbierky. Zobrazí sa zoznam miest. Môžete si vytvoriť toľko zbierok, koľko chcete, a do každej pridať ľubovoľný počet miest. Zbierky tiež môžete zdieľať s rodinou a priateľmi. Jednoducho na zbierku klepnite, rolujte nadol a klepnite na ikonu Zdieľať 


Nastavenie upozornení o verejnej doprave

Aplikácia Mapy dokáže v reálnom čase zobrazovať informácie o verejnej doprave, ako sú napríklad výluky, zrušené spoje alebo odstávka služieb. Linky verejnej dopravy, ktorými jazdíte najčastejšie, si môžete pridať do zbierky Linky verejnej dopravy. Všetky zmeny potom v reálnom čase uvidíte vo widgete v zobrazení Dnes.

Pridanie linky verejnej dopravy do zbierky Linky verejnej dopravy:

 1. V aplikácii Mapy vyberte linku verejnej dopravy, ku ktorej chcete dostávať upozornenia.
 2. Potiahnite prstom nahor na karte Verejná doprava.
 3. Klepnite na tlačidlo Pridať do
 4. Vyberte zbierku, do ktorej chcete linku pridať, alebo vytvorte novú zbierku.

Zobrazenie vzdialenosti medzi dvoma miestami

Svoju aktuálnu polohu môžete označiť pomocou značiek. Na mapu môžete značky umiestňovať aj vtedy, keď chcete zobraziť vzdialenosť medzi dvomi miestami.

Označenie polohy:

 1. V pravom hornom rohu aplikácie Mapy klepnite na tlačidlo Informácie .
 2. Potom klepnite na položku Označiť moju polohu. Polohu konkrétneho bodu na mape môžete označiť aj tak, že sa ho dotknete a podržíte na ňom prst.

Zobrazenie trasy medzi dvoma miestami (z ktorých ani jedno nie je vašou aktuálnou polohou):

 1. Klepnite na ikonu orientačného bodu alebo pridajte na mapu značku.
 2. Klepnite na položky Navigovať a Moja poloha a zadajte iný bod záujmu.
 3. Ak chcete zmeniť počiatočné miesto, klepnite na textové pole. Klepnutím na ikonu  zameníte počiatočné a koncové miesto.
 4. Klepnite na položku Trasa. Aplikácia Mapy zobrazí najrýchlejšiu trasu.

Ak chcete značku odstrániť, klepnite na ňu, klepnite na položku Upraviť polohu a potom na Odstrániť značku.

Vyhľadávanie miest vo vašej blízkosti

Môžete používať funkciu Na blízku, ktorá vám umožňuje vyhľadávať miesta vo vašej blízkosti, kde sa môžete napríklad najesť alebo zabaviť. Ak chcete vyhľadávať miesta vo svojej blízkosti, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy.
 2. Klepnutím do vyhľadávacieho poľa si zobrazte kategórie v danej oblasti.
 3. Vyberte kategóriu a potom miesto.
 4. Keď máte vybraté miesto, klepnite na položku Navigovať.
 5. Klepnite na položku Štart.

Zistite, či je funkcia Na blízku dostupná vo vašej oblasti

Prečítajte si, ako z aplikácie Mapy vymazať nedávne ciele a históriu vyhľadávania a ako upraviť dôležité miesta.


Ďalšie možnosti aplikácie Mapy

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: