Používanie aplikácie Mapy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Vďaka aplikácii Mapy máte k dispozícii navigáciu s informáciami o premávke v reálnom čase, môžete objavovať nové miesta, ukladať si svoje obľúbené miesta a využívať aj ďalšie funkcie.

Aplikácia Mapy umožňuje jednoduchšie vyhľadávanie, keďže vám ponúka návrhy zohľadňujúce vaše zvyky a aktivity poznačené v kalendári.

Pridanie často navštevovaných miest

Pridanie často navštevovaných miest, napríklad adresy domov alebo do práce:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy a klepnite na položku Mapy v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Nahlásiť problém.
 3. Klepnite na položku Domov alebo Práca a vyhľadajte adresu. 
 4. Klepnite na položku Pridať miesto alebo adresu a zadajte adresu alebo klepnite na nedávno navštívené miesto. 
 5. Klepnite na položku Pridať. Po skončení klepnite na položku Späť.

V závislosti od operátora a mobilného dátového programu sa môžu pri používaní aplikácie Mapy účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.


Navigácia

 1. Otvorte aplikáciu Mapy a do vyhľadávacieho poľa zadajte cieľ svojej cesty.
 2. Klepnite na položku Navigovať.
 3. Vyberte možnosť Autom, Peši, Dopravou alebo Zdieľané vozidlo.
 4. Vyberte uprednostňovanú trasu. Aplikácia Mapy zobrazuje najrýchlejšiu cestu z hľadiska dopravnej situácie.
 5. Keď budete mať všetko pripravené, klepnite na ikonu . Ak si chcete zobraziť prehľad celej trasy, klepnite na položku „Klepnutím si zobrazíte prehľad“ v banneri.
 6. Ak chcete navigáciu ukončiť, klepnite na ikonu  v pravom dolnom rohu. Potom klepnite na položku Ukončiť. Keď máte zapnutý režim hands-free, môžete požiadať Siri, aby prestala s navigáciou („Stop navigating“).

Len čo sa začnete hýbať, aplikácia Mapy aktualizuje polohu zariadenia, aby vás dokázala navigovať presnejšie. Môžete tiež posúvať mapu prstom dopredu a zistiť tak, či na vašej trase nie sú nejaké prekážky. V systéme iOS 11 alebo novšom vám navyše aplikácia Mapy počas jazdy pomôže predchádzať tomu, aby ste minuli odbočku alebo výjazd, prostredníctvom návrhov pruhu, v ktorom by ste mali ísť. Zobrazuje sa tiež maximálna povolená rýchlosť na ceste, po ktorej práve idete.

Ak sa chcete vyhnúť diaľniciam a s nimi spojeným poplatkom, prejdite do menu Nastavenia > Mapy > Šoférovanie a navigácia. Potom klepnite na posuvníky vedľa položiek Mýta a Diaľnice.


      

Používanie karty trasy

Prostredníctvom karty trasy môžete vyhľadávať rôzne miesta vo svojej blízkosti, ako sú napríklad čerpacie stanice, reštaurácie a iné.

Ak chcete k trase pridať obchádzku, postupujte takto:

 1. Počas navigácie klepnite na ikonu , ktorou sa otvorí ponuka.
 2. Vyberte niektorú z možností, napríklad Čerpacie stanice. Aplikácia Mapy zobrazí zoznam návrhov vo vašej blízkosti.
 3. Klepnite na ikonu . Aplikácia Mapy pridá obchádzku k vašej pôvodnej trase.
 4. Keď máte všetko pripravené, klepnite na modrý banner v hornej časti obrazovky, čím sa vrátite k pôvodnej trase.

Ak si chcete zobraziť podrobnú navigáciu, počas navigácie potiahnite prstom po lište a klepnite na položku Detaily. Na tej istej lište si tiež môžete zobraziť prehľad trasy alebo nastaviť hlas navigácie.

Ak ste si zariadenie spárovali s rozhraním Bluetooth v aute, môžete spravovať nastavenia hlasu navigácie. Prečítajte si, ako používať aplikáciu Mapy s rozhraním Bluetooth.


Pridanie obľúbenej linky verejnej dopravy

Medzi obľúbené položky si môžete pridávať linky verejnej dopravy a potom sledovať aktuálne informácie o linkách vo widgete.

Ak chcete k obľúbeným položkám pridať linku verejnej dopravy, postupujte takto:

 1. V aplikácii Mapy klepnite na ikonu Mapy a vyberte položku Doprava.
 2. Priblížte zobrazenie na linku verejnej dopravy. Klepnite na názov alebo číslo stanice alebo linky verejnej dopravy. Linka verejnej dopravy môže byť označená aj symbolom.
 3. Keď sa zobrazí karta Detaily, prejdite do jej dolnej časti a klepnite na položku Pridať k obľúbeným.

Môžete tiež zadať cieľové miesto a klepnutím na položku Navigácia si zobraziť informácie o tom, či sú k dispozícii ďalšie typy verejnej dopravy.


Zobrazenie trasy medzi dvoma miestami pomocou značiek

Svoju aktuálnu polohu môžete označiť pomocou značiek. Na mapu môžete značky umiestňovať aj vtedy, keď chcete zobraziť vzdialenosť medzi dvomi miestami.

Označenie polohy:

 1. Klepnite na ikonu Mapy v pravom hornom rohu aplikácie Mapy.
 2. Potom klepnite na položku Označiť moju polohu. Polohu konkrétneho bodu na mape môžete označiť aj tak, že sa ho dotknete a podržíte na ňom prst.

Zobrazenie trasy medzi dvoma miestami (z ktorých ani jedno nie je vašou aktuálnou polohou):

 1. Klepnite na ikonu orientačného bodu alebo pridajte na mapu značku.
 2. Klepnite na položky Navigácia a Moja poloha a zadajte iný bod záujmu.
 3. Ak chcete zmeniť počiatočné miesto, klepnite na textové pole. Klepnutím na ikonu  zameníte počiatočné a koncové miesto.
 4. Klepnite na položku Trasa. Aplikácia Mapy zobrazí najrýchlejšiu trasu.

Ak chcete značku odstrániť, klepnite na ňu, klepnite na položku Upraviť polohu a potom klepnite na položku Odstrániť značku.


Vyhľadávanie miest vo vašej blízkosti

Môžete používať funkciu Na blízku, ktorá vám umožňuje vyhľadávať miesta vo vašej blízkosti, kde sa môžete napríklad najesť alebo zabaviť.

Ak chcete vyhľadávať miesta vo vašej blízkosti, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy.
 2. Klepnutím do vyhľadávacieho poľa si zobrazte kategórie v danej oblasti.
 3. Vyberte kategóriu a potom miesto.
 4. Keď máte vybraté miesto, klepnite na položku Navigácia.
 5. Klepnite na ikonu .

Zistite, či je funkcia Na blízku dostupná vo vašej oblasti

Prečítajte si, ako z aplikácie Mapy vymazať nedávne ciele a históriu vyhľadávania a ako upraviť dôležité miesta.


      

Pridanie alebo odstránenie obľúbených miest

Ak chcete pridať miesto medzi obľúbené položky, postupujte takto:

 1. Vyberte miesto.
 2. Prejdite nadol a klepnite na položku Obľúbené .

Ak chcete obľúbenú položku zdieľať, upraviť alebo odstrániť, postupujte takto:

 1. Klepnite do vyhľadávacieho poľa.
 2. Prejdite nadol a klepnite na položku Obľúbené.
 3. Potiahnite obľúbenú položku doľava a klepnite na možnosť Zdieľať alebo Odstrániť.


Ďalšie možnosti aplikácie Mapy

 1. Podrobná navigácia je dostupná na iPhone 4s alebo novšom, iPade Pro, iPade Air alebo novšom, iPade 2 alebo novšom a iPade mini alebo novšom s podporou mobilných dát.
 2. Funkcia Flyover je dostupná na iPhone 4s alebo novšom, iPade Pro, iPade Air alebo novšom, iPade 2 alebo novšom, iPade mini alebo novšom a iPode touch (5. generácia alebo novšia). Ak chcete funkciu Flyover používať pri pohybe zariadenia v priestore, potrebujete iPhone 6s alebo novší, iPad Pro alebo iPad (5. generácia alebo novšia) so systémom iOS 11. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: