Nastavenia klávesníc na iPhone, iPade a iPode touch

V systéme iOS 11 alebo novšom môžete klávesnice, ktoré sú v zariadení vstavané, používať v každej aplikácii. Môžete tiež prepínať medzi klávesnicami, vybrať písanie jednou rukou, používať klávesnice od iných výrobcov a vykonávať ďalšie operácie.

Klávesnice

Zmena nastavení klávesnice

Vstavaná klávesnica zariadenia umožňuje meniť nastavenia alebo pridávať jazyky. Zmení sa tým aj slovník používaný pri automatických opravách, počet písmen na klávesnici a rozloženie klávesov. Jazyk klávesnice určuje aj jazyk slovníka používaného pri prediktívnom zadávaní textu.

Ak chcete nastavenia klávesnice upraviť, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu, ktorá klávesnicu používa, napríklad Správy alebo Mail.
 2. Podržte ikonu Ikona smajlíka alebo Ikona glóbusu.
 3. Klepnite na položku Nastavenia klávesnice.
 4. Potom nastavenia upravte.

Pridanie alebo vymazanie aplikácie klávesnice od iného výrobcu

Aplikácie klávesníc od iných výrobcov môžete v zariadení inštalovať rovnako ako iné aplikácie. Keď nainštalujete novú klávesnicu, pred používaním ju bude potrebné najskôr pridať. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do obchodu App Store a vyhľadajte požadovanú aplikáciu klávesnice.
 2. Klepnite na položky Získať > Inštalovať.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID alebo použite funkciu Face ID alebo Touch ID (ak je na zariadení dostupná).
 4. Potom pridajte novú klávesnicu. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice > Pridať novú klávesnicu a vyberte nainštalovanú aplikáciu. Pred používaním klávesnice môže byť potrebné povoliť jej úplný prístup.

Vymazanie klávesnice od iného výrobcu:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a klepnite na položku Klávesnice.
 2. Klepnite na položku Upraviť. 
 3. Klepnite na ikonu Ikona Vymazať a potom na položku Hotovo. 

Klávesnicu môžete vymazať aj tak, že vymažete sprievodnú aplikáciu nainštalovanú z obchodu App Store. Týmto krokom odstránite klávesnicu aj z menu Nastavenia.

Prepínanie medzi klávesnicami

Počas používania aplikácie môžete prepínať medzi klávesnicami a použiť tak napríklad klávesnicu od iného výrobcu alebo jazykovú klávesnicu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Podržte ikonu Ikona smajlíka alebo Ikona glóbusu.
 2. Vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať. 

Ak chcete zmeniť poradie klávesníc, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a klepnite na položku Klávesnice.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Podržte ikonu Tri vodorovné čiary a presuňte klávesnicu.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Niekedy nie sú klávesnice od iných výrobcov k dispozícii z nasledujúcich dôvodov:

 • Ak vývojár používanej aplikácie nepovoľuje klávesnice od iných výrobcov.
 • Ak píšete do zabezpečeného textového poľa, napríklad do poľa na zadanie hesla, v ktorom sa zadané znaky zobrazujú ako bodky, a nie ako písmená a čísla.
 • Ak používate číselnú klávesnicu namiesto štandardnej.

V takýchto prípadoch sa bude zobrazovať predvolená klávesnica, až kým nedokončíte zadávanie textu.

Zapnutie písania jednou rukou

Na iPhone so systémom iOS 11 alebo novším môžete používať klávesnicu pre jednu ruku. Týmto spôsobom si uľahčíte písanie jednou rukou. 

 1. Podržte ikonu Ikona smajlíka alebo Ikona glóbusu.
 2. Ak chcete klávesnicu presunúť doľava, klepnite na ikonu Ikona klávesnice. Ak chcete klávesnicu presunúť doprava, klepnite na ikonu Ikona klávesnice.
 3. Po dokončení operácie podržte ikonu Ikona smajlíka alebo Ikona glóbusu. Klepnutím na ikonu Ikona klávesnice potom môžete obnoviť zvyčajné nastavenie klávesnice.

Písanie jednou rukou môžete zapnúť aj tak, že prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnice a klepnete na položku Klávesnica pre jednu ruku. Na používanie klávesnice pre jednu ruku je potrebný iPhone 6 alebo novší so systémom iOS 11 alebo novším. Táto funkcia sa nevzťahuje na iPhone SE a iPod touch.

Ak máte iPhone 6 alebo novší, klávesnica pre jednu ruku nefunguje, ak máte nastavené zobrazenie Zväčšené, a nie Štandardné. Ak máte iPhone 6 Plus alebo novší, klávesnica pre jednu ruku bude fungovať bez ohľadu na to, či máte nastavené zobrazenie Zväčšené alebo Štandardné. Ak chcete zmeniť nastavenie zobrazenia, prejdite do menu Nastavenia > Displej a jas > Zväčšenie displeja.

Rozloženie klávesnice

Zmena rozloženia fyzickej klávesnice

Pri výbere rozloženia klávesnice, ktoré bude zodpovedať klávesom na fyzickej klávesnici, máte na výber z viacerých možností. Môžete použiť aj alternatívne rozloženie klávesnice, ktoré nezodpovedá rozloženiu klávesov na fyzickej klávesnici.

Pred zmenou fyzickej klávesnice je potrebné spárovať ju s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch. Podľa pokynov dodaných s klávesnicou prepnite klávesnicu do režimu vyhľadávania alebo párovania. Po spárovaní prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Hardvérová klávesnica a vyberte požadované rozloženie.

Prečítajte si, ako nastaviť a používať príslušenstvo Bluetooth (napríklad klávesnicu) na zariadení so systémom iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: