Informácie o nastaveniach klávesnice na iPhone, iPade a iPode touch

V systéme iOS 11 môžete v každej aplikácii používať klávesnice, ktoré sú v zariadení vstavané. Môžete tiež prepínať medzi klávesnicami, vybrať písanie jednou rukou, používať klávesnice od iných výrobcov a vykonávať ďalšie operácie.

        

Zmena nastavení klávesnice

Vstavaná klávesnica zariadenia umožňuje meniť nastavenia alebo pridávať jazyky. Zmení sa tým aj slovník používaný pri automatických opravách, počet písmen na klávesnici a rozloženie klávesov. Jazyk klávesnice určuje aj jazyk slovníka používaného pri prediktívnom zadávaní textu.

Ak chcete nastavenia klávesnice upraviť, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu, ktorá klávesnicu používa, napríklad Správy alebo Mail.
 2. Dotknite sa ikony  alebo ikony Ikona glóbusu a podržte ju.
 3. Klepnite na položku Nastavenia klávesnice.
 4. Potom nastavenia upravte.

Pridanie aplikácie klávesnice od iného výrobcu

Aplikácie klávesníc od iných výrobcov môžete v zariadení inštalovať rovnako ako iné aplikácie. Keď nainštalujete novú klávesnicu, pred používaním ju bude potrebné najskôr pridať. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do App Store a vyhľadajte požadovanú aplikáciu klávesnice.
 2. Klepnite na položky Získať > Inštalovať.
 3. Zadajte heslo účtu Apple ID alebo použite senzor Touch ID, ak je ním vaše zariadenie vybavené.
 4. Potom pridajte novú klávesnicu. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice > Pridať novú klávesnicu a vyberte nainštalovanú aplikáciu.

Prepínanie medzi klávesnicami

Počas používania aplikácie môžete prepínať medzi klávesnicami a použiť tak napríklad klávesnicu od iného výrobcu alebo jazykovú klávesnicu. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Dotknite sa ikony  alebo ikony Ikona glóbusu a podržte ju.
 2. Vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať. 

Ak chcete zmeniť poradie klávesníc, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Dotknite sa ikony Tri vodorovné čiary a podržte ju. Klávesnicu bude možné presunúť.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Niekedy nie sú klávesnice od iných výrobcov k dispozícii z nasledujúcich dôvodov:

 • Ak vývojár používanej aplikácie nepovoľuje klávesnice od iných výrobcov.
 • Ak píšete do zabezpečeného textového poľa, napríklad do poľa na zadanie hesla, v ktorom sa zadané znaky zobrazujú ako bodky, a nie ako písmená a čísla.
 • Ak používate číselnú klávesnicu namiesto štandardnej.

V takýchto prípadoch sa bude zobrazovať predvolená klávesnica, až kým nedokončíte zadávanie textu.

Vymazanie klávesnice od iného výrobcu

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice.
 2. Klepnite na položku Upraviť. 
 3. Klepnite na ikonu Ikona Vymazať a potom na položku Hotovo. 

Klávesnicu môžete vymazať aj tak, že vymažete sprievodnú aplikáciu nainštalovanú z App Store. Týmto krokom odstránite klávesnicu aj z menu Nastavenia.

Zapnutie písania jednou rukou

Na iPhone so systémom iOS 11 môžete využívať klávesnicu pre jednu ruku. Týmto spôsobom si uľahčíte písanie jednou rukou. 

 1. Dotknite sa ikony  alebo ikony Ikona glóbusu a podržte ju.
 2. Ak chcete klávesnicu presunúť doľava, klepnite na ikonu . Ak chcete klávesnicu presunúť doprava, klepnite na ikonu .
 3. Po dokončení operácie sa dotknite ikony  alebo ikony Ikona glóbusu a podržte ju. Potom môžete klepnutím na ikonu  obnoviť zvyčajné nastavenie klávesnice.

Písanie jednou rukou je možné zapnúť aj v menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnice > Klávesnica pre jednu ruku. Ak chcete používať klávesnicu pre jednu ruku, je potrebný iPhone 6 alebo novší a systém iOS 11. Táto funkcia sa nevzťahuje na iPhone SE a iPod touch.

Ak máte iPhone 6 alebo novší, klávesnica pre jednu ruku nefunguje, ak máte nastavené zobrazenie Zväčšené, a nie Štandardné. Ak máte iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus alebo iPhone 8 Plus, bude klávesnica pre jednu ruku fungovať, ak máte nastavené zobrazenie Zväčšené alebo Štandardné. Ak chcete zmeniť nastavenie zobrazenia, prejdite do menu Nastavenia > Displej a jas > Zväčšenie displeja.

        

Zmena rozloženia fyzickej klávesnice

Pri výbere rozloženia klávesnice, ktoré bude zodpovedať klávesom na fyzickej klávesnici, máte na výber z viacerých možností. Môžete použiť aj alternatívne rozloženie klávesnice, ktoré nezodpovedá rozloženiu klávesov na fyzickej klávesnici.

Pred zmenou fyzickej klávesnice je potrebné spárovať ju s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch. Podľa pokynov dodaných s klávesnicou prepnite klávesnicu do režimu vyhľadávania alebo párovania. Po spárovaní prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Hardvérová klávesnica a vyberte požadované rozloženie.

Prečítajte si, ako nastaviť a používať príslušenstvo Bluetooth (napríklad klávesnicu) na zariadení so systémom iOS.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: