Neoprávnená modifikácia systému iOS môže spôsobovať vznik bezpečnostných rizík, nestabilitu, kratšiu výdrž batérie a ďalšie problémy

V tomto článku sa popisujú problémy zákazníkov, ktorí vykonali neoprávnené modifikácie v systéme iOS (tento proces hackovania sa často označuje ako „jailbreaking“).

Systém iOS je navrhnutý tak, aby bol spoľahlivý a zabezpečený už od prvého zapnutia vášho zariadenia. Vstavané bezpečnostné funkcie chránia pred malvérom a vírusmi a pomáhajú zabezpečiť prístup k osobným informáciám a firemným dátam. Neoprávnené modifikácie systému iOS (známe aj ako „jailbreaking“) obchádzajú bezpečnostné funkcie a môžu v hacknutom iPhone, iPade alebo iPode touch spôsobovať množstvo problémov, napríklad:

  • Bezpečnostné riziká: Neoprávnená modifikácia zariadenia odstraňuje vrstvy zabezpečenia, ktoré sú navrhnuté na ochranu osobných informácií používateľa a samotného iOS zariadenia. Po odstránení tohto zabezpečenia z iOS zariadenia môžu hackeri odcudziť vaše osobné údaje, poškodiť vaše zariadenie, zaútočiť na vašu sieť alebo infikovať zariadenie malvérom, spajvérom či vírusmi.
  • Nestabilita: Časté a neočakávané zlyhania zariadenia, zlyhania a zablokovania vstavaných aplikácií či aplikácií od iných výrobcov a strata dát.
  • Kratšia výdrž batérie: Hacknutý softvér spôsobuje rýchlejšie vybíjanie batérie, v dôsledku čoho sa skracuje doba prevádzky iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na jedno nabitie batérie.
  • Nespoľahlivý prenos hlasu a dát: Prerušené hovory, pomalé alebo nespoľahlivé dátové pripojenia a oneskorené alebo nepresné dáta o polohe.
  • Prerušenie služieb: Prerušenie alebo úplná nefunkčnosť rôznych služieb v zariadení, ako sú napríklad služby iCloud, iMessage, FaceTime, Apple Pay, Visual Voicemail, Počasie a Akcie. Vyskytli sa tiež prípady, keď aplikácie od iných výrobcov, ktoré využívajú službu push hlásení od spoločnosti Apple, neprijímali hlásenia vôbec alebo prijímali hlásenia určené pre iné hacknuté zariadenie. V ďalších službách založených na technológii push, ako sú napríklad služby iCloud a Exchange, boli zaznamenané problémy pri synchronizácii dát s príslušnými servermi.
  • Nemožnosť použitia budúcich aktualizácií softvéru: Niektoré neoprávnené modifikácie spôsobili neopraviteľné poškodenie systému iOS. Po nainštalovaní budúcej aktualizácie systému iOS poskytnutej spoločnosťou Apple sa tak môže stať, že hacknutý iPhone, iPad alebo iPod touch bude trvale nepoužiteľný.

Spoločnosť Apple dôrazne varuje pred inštaláciou softvéru, ktorý hackuje systém iOS. Je tiež dôležité poznamenať, že neoprávnená modifikácia systému iOS predstavuje porušenie licenčnej zmluvy koncového používateľa systému iOS, v dôsledku čoho môže spoločnosť Apple odmietnuť poskytnutie služieb pre iPhone, iPad alebo iPod touch, v ktorom je nainštalovaný neoprávnený softvér.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: