Znajdowanie lub usuwanie wycinków aplikacji na telefonie iPhone lub iPadzie

Wycinek aplikacji to bezpłatna wersja mini aplikacji. Wycinek aplikacji możesz pobrać w witrynach internetowych, w sklepach, aplikacji Mapy lub Wiadomości oraz w innych miejscach.

Jak usuwać wycinki aplikacji

Wycinek aplikacji, którego nie używano od 30 dni, jest automatycznie usuwany z urządzenia. Wycinek aplikacji możesz też usunąć w Ustawieniach:

  1. Otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Stuknij opcję Wycinki aplikacji.
  3. Stuknij opcję Usuń.

Jeśli nie możesz pobrać wycinka aplikacji

Jeśli oczekujesz pojawienia się wycinka aplikacji, ale tak się nie dzieje, wypróbuj poniższe rozwiązania.

  • Być może masz już pełną wersję aplikacji. Poszukaj aplikacji na ekranie początkowym lub wyszukaj ją w bibliotece aplikacji.
  • Być może wycinki aplikacji są wyłączone. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Ograniczenia dotyczące treści, a następnie wybierz opcję Pozwalaj wycinkom aplikacji.
  • Być może nie jesteś zalogowany(-a) do App Store. Otwórz App Store, stuknij przycisk logowania , a następnie zaloguj się za pomocą Apple ID i hasła.

Wyłączanie powiadomień z wycinków aplikacji

Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień z wycinków aplikacji, możesz je wyłączyć. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Wycinki aplikacji i wyłącz opcję Wycinki aplikacji.


Więcej informacji

Data publikacji: