Jak używać naklejek z usługą iMessage na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dzięki naklejkom dla iMessage Twoje wiadomości staną się bardziej interaktywne.

Instalowanie pakietu naklejek

  1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę 
  2. Stuknij ikonę , a następnie opcję Odwiedź sklep.
  3. Gdy znajdziesz odpowiedni pakiet naklejek, stuknij ikonę  lub ikonę z ceną obok aplikacji, a następnie zainstaluj aplikację.
  4. Wprowadź hasło Apple ID albo użyj funkcji Touch ID lub Face ID*, jeśli jest włączona.
  5. Stuknij ikonę , aby powrócić do wiadomości.

* Funkcji Face ID można użyć na telefonie iPhone X.

Dodawanie naklejki do rozmowy

  1. Otwórz aplikację Wiadomości. Stuknij istniejącą rozmowę lub stuknij ikonę  i wprowadź kontakt.
  2. Stuknij ikonę , aby otworzyć szufladkę aplikacji.
  3. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po szufladce aplikacji, aby znaleźć aplikację, której chcesz użyć. Stuknij aplikację, aby ją otworzyć.

Jeśli chcesz dodać naklejkę, dotknij i przytrzymaj wybraną naklejkę, a następnie przeciągnij ją do dymka wiadomości. Naklejka zostanie automatycznie wysłana po dodaniu jej do wiadomości. Możesz też zsunąć lub rozsunąć palce, aby zmienić rozmiar naklejki przed wysłaniem.

Jeśli otrzymasz wiadomość z aplikacją dla iMessage, której nie masz, stuknij niebieską nazwę poniżej aplikacji, aby ją pobrać.

Więcej możliwości w aplikacji Wiadomości

Naklejki wysyłane w wiadomościach MMS są wysyłane jako zdjęcia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: