Używaj funkcji dyktowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Zamiast korzystać z klawiatury, możesz w aplikacjach i funkcjach korzystających z klawiatury systemu iOS dyktować tekst.

Na telefonach iPhone 6s lub nowszym i oraz iPadzie można dyktować bez połączenia z Internetem. Wcześniejsze modele telefonu iPhone i iPada wymagają połączenia internetowego.1

     

Dyktowanie tekstu

Aby wprowadzić tekst, na klawiaturze stuknij opcję mikrofon i zacznij mówić. Tekst pojawia się na ekranie w trakcie mówienia. Aby zakończyć, przestań mówić, a następnie na klawiaturze stuknij opcję klawiatura iPhone.

Jeśli podyktowane słowo nie będzie jednoznaczne, zobaczysz niebieską linię pod zapisanym słowem. Sprawdź, czy o to Ci chodziło. Aby wprowadzić zmiany, stuknij podkreślone słowo, a następnie wybierz prawidłową pisownię.Aby zastąpić słowo, stuknij je dwukrotnie, a następnie stuknij ikonę mikrofon, ponownie wypowiedz słowo i stuknij opcję klawiatura iPhone.

Aby zastąpić sekcję, zaznacz fragment wymagający zastąpienia, a następnie stuknij ikonę mikrofon i podyktuj ten fragment ponownie. Aby dodać więcej tekstu, stuknij miejsce, w którym chcesz dodać nowy tekst, stuknij ikonę mikrofon i podyktuj ten tekst.

Używanie interpunkcji i formatowania

Znaki interpunkcyjne można dodawać, wypowiadając nazwę potrzebnego znaku. Na przykład wypowiedzenie „Cześć Paweł przecinek potwierdzenie jest w e-mailu wykrzyknik” spowoduje napisanie „Cześć Paweł, potwierdzenie jest w e-mailu!”.

Oto kilka typowych poleceń interpunkcji i formatowania, których można używać:

  • Cudzysłów/zamknij cudzysłów: rozpoczęcie i zakończenie cudzysłowu
  • Nowy akapit: rozpoczęcie nowego akapitu
  • Od nowej linii: rozpoczęcie nowego wiersza
  • Wielkie litery: formatowanie następnego słowa wielkimi literami
  • Włącz z wielkiej litery/wyłącz z wielkiej litery: pisanie każdego słowa wielką literą
  • Uśmiechnięta buźka: wstawienie :-)
  • Smutna buźka: wstawienie :-(
  • Mrugająca buźka: wstawienie ;-)
  1. W przypadku części języków dyktowanie poza siecią jest niemożliwe.
Data publikacji: