Używaj funkcji dyktowania na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Dowiedz się, jak używać funkcji dyktowania zamiast klawiatury, aby wprowadzać tekst.

Funkcji dyktowania można używać z wieloma aplikacjami i funkcjami korzystającymi z klawiatury systemu iOS. Na telefonach iPhone 6s lub nowszym i iPhone SE oraz iPadzie Pro można dyktować bez połączenia z Internetem. Wcześniejsze modele telefonu iPhone i iPada wymagają połączenia internetowego.

     

Dyktowanie tekstu

Gdy chcesz wprowadzić tekst, możesz stuknąć ikonę mikrofon na klawiaturze, a następnie zacząć mówić. Tekst pojawia się na ekranie w trakcie mówienia. Aby zakończyć, przestań mówić, a następnie stuknij ikonę klawiatura telefonu iPhone.

Aby wprowadzić poprawki, możesz stuknąć błędnie napisane słowo, a następnie wybrać poprawną pisownię. Możesz też stuknąć słowo i podyktować je ponownie.

Aby zastąpić sekcję, zaznacz fragment wymagający zastąpienia, a następnie stuknij ikonę dyktowania i podyktuj ten fragment ponownie. Aby dodać więcej tekstu, stuknij miejsce, w którym chcesz dodać nowy tekst, stuknij ikonę dyktowania i podyktuj ten tekst.

Używanie interpunkcji i formatowania

Znaki interpunkcyjne można dodawać, wypowiadając nazwę potrzebnego znaku. Na przykład wypowiedzenie „Cześć Paweł przecinek potwierdzenie jest w e-mailu wykrzyknik” spowoduje napisanie „Cześć Paweł, potwierdzenie jest w e-mailu!”.

Oto kilka typowych poleceń interpunkcji i formatowania, których można używać:

  • Cudzysłów/zamknij cudzysłów: rozpoczęcie i zakończenie cudzysłowu
  • Nowy akapit: rozpoczęcie nowego akapitu
  • Od nowej linii: rozpoczęcie nowego wiersza
  • Wielkie litery: formatowanie następnego słowa wielkimi literami
  • Włącz z wielkiej litery/wyłącz z wielkiej litery: pisanie każdego słowa wielką literą
  • Uśmiechnięta buźka: wstawienie :-)
  • Smutna buźka: wstawienie :-(
  • Mrugająca buźka: wstawienie ;-)
Data publikacji: