Korzystanie z aplikacji Dyktafon

Nagrywaj notatki głosowe na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac. Następnie edytuj nagrania i je udostępniaj.


Aplikacja Dyktafon używa do nagrywania wbudowanego mikrofonu urządzenia. Aby uzyskać nagranie stereo wyższej jakości, użyj zewnętrznego mikrofonu stereo.

   

Jak nagrać notatkę głosową

 1. Otwórz aplikację Dyktafon lub poproś o jej otwarcie funkcję Siri.
 2. Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij lub kliknij przycisk czerwony okrągły przycisk nagrywania. Aby zatrzymać nagrywanie, stuknij przycisk przycisk Stop. Na iPadzie lub komputerze Mac1 stuknij lub kliknij przycisk przycisk Pauza.
 3. Po stuknięciu przycisku przycisk Stop notatka zostanie zachowana automatycznie i otrzyma tytuł wskazujący Twoje bieżące położenie.2 Na iPadzie lub komputerze Mac po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Gotowe.

Wszystkie notatki są dostępne na każdym urządzeniu zalogowanym do usługi iCloud za pomocą tego samego konta Apple ID. Wystarczy tylko włączyć opcję Dyktafon w ustawieniach usługi iCloud na każdym urządzeniu.

Po nagraniu notatki głosowej możesz ją edytować.


Edytowanie notatki głosowej

Po nagraniu notatki głosowej możesz łatwo zastąpić jej część, przyciąć nagranie lub usunąć jego część.

Jak zastąpić część notatki głosowej

 1. Stuknij notatkę, którą chcesz edytować. Stuknij ikonę ikona z trzema niebieskimi kropkami, a następnie stuknij opcję Edytuj nagranie. Na iPadzie lub komputerze Mac wybierz notatkę, a następnie stuknij lub kliknij opcję Edycja.
 2. Przesuń falę dźwiękową w lewo lub w prawo, aż niebieski wskaźnik odtwarzania znajdzie się na początku części, którą chcesz zastąpić. Na komputerze Mac umieść niebieski wskaźnik odtwarzania na przeglądzie nagrania u dołu aplikacji w celu wybrania miejsca początkowego.
 3. Stuknij przycisk Zastąp, aby nagrać ponownie w miejscu istniejącej notatki.
 4. Po zakończeniu nagrywania stuknij przycisk przycisk Pauza.
 5. Stuknij opcję Gotowe, aby zachować zmiany.

Jak przyciąć notatkę na początku lub końcu

 1. Stuknij notatkę, którą chcesz przyciąć. Stuknij ikonę ikona z trzema niebieskimi kropkami, a następnie stuknij opcję Edytuj nagranie. Na iPadzie lub komputerze Mac wybierz notatkę, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Stuknij ikonę . Na obu końcach notatki na dolnym wykresie nagrywania pojawią się żółte uchwyty ze strzałkami.
 3. Aby przyciąć początek notatki, przeciągnij żółtą strzałkę po lewej stronie do miejsca, w którym notatka ma się zaczynać. Aby przyciąć koniec notatki, przeciągnij żółtą strzałkę po prawej stronie do miejsca, w którym notatka ma się kończyć.
 4. Stuknij przycisk Przytnij.
 5. Stuknij opcję Zachowaj. Po zakończeniu edytowania notatki stuknij opcję Gotowe.

Jak usunąć część notatki

 1. Stuknij notatkę, którą chcesz przyciąć. Stuknij ikonę ikona z trzema niebieskimi kropkami, a następnie stuknij opcję Edytuj nagranie. Na iPadzie lub komputerze Mac wybierz notatkę, a następnie kliknij opcję Edycja.
 2. Stuknij ikonę . Na obu końcach notatki na dolnym wykresie nagrywania pojawią się żółte uchwyty ze strzałkami.
 3. Przeciągnij żółte strzałki po lewej i po prawej stronie, aby otoczyły część notatki, którą chcesz usunąć.
 4. Stuknij opcję Usuń.
 5. Stuknij opcję Zachowaj. Po zakończeniu edytowania notatki stuknij opcję Gotowe.

Udostępnianie notatki głosowej

Chcesz udostępnić notatkę głosową znajomej osobie lub zachować ją w innej lokalizacji? Stuknij notatkę na liście, stuknij ikonę ikona z trzema niebieskimi kropkami, a następnie stuknij opcję Udostępnij. Na iPadzie lub komputerze Mac wybierz notatkę, a następnie stuknij lub kliknij przycisk udostępniania ikona udostępniania.

Wybierz metodę udostępniania, taką jak aplikacja Wiadomości lub aplikacja mediów społecznościowych. Możesz też zachować notatkę w innej lokalizacji za pomocą opcji takiej jak iCloud Drive lub Mail.

Jak usunąć notatkę głosową

 1. Aby wybrać notatkę do usunięcia, stuknij lub kliknij ją.
 2. Stuknij ikonę . Na komputerze Mac naciśnij klawisz Delete lub wybierz kolejno opcje Edytuj > Usuń. Notatka zostanie przeniesiona do folderu Ostatnio usunięte.

Notatki głosowe są przechowywane w folderze Ostatnio usunięte przez 30 dni, a następnie zostają trwale usunięte. Jeśli notatka głosowa nadal znajduje się w folderze Ostatnio usunięte, możesz ją odzyskać:

 1. W aplikacji Dyktafon stuknij lub kliknij opcję Ostatnio usunięte.
 2. Stuknij lub kliknij notatkę, którą chcesz odzyskać.
 3. Stuknij lub kliknij opcję Odzyskaj, a następnie stuknij lub kliknij opcję Odzyskaj nagranie.

 

1. Dyktafon to wbudowana aplikacja w systemie macOS Mojave i nowszym.

2. Nadawanie nazw wskazujących położenie można wyłączyć, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Notatki głosowe. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Notatki głosowe > Preferencje.

Data publikacji: