Nagrywanie notatek głosowych na telefonie iPhone i iPodzie touch

Korzystając z wbudowanego mikrofonu urządzenia, zestawu słuchawkowego (przewodowego albo Bluetooth) lub zgodnego mikrofonu, możesz tworzyć notatki głosowe. Takie notatki możesz udostępniać i edytować.

Aplikacja Notatki głosowe

Aplikacja Notatki głosowe używa do nagrywania wbudowanego mikrofonu urządzenia. Aby uzyskać nagranie stereo wyższej jakości, użyj zewnętrznego mikrofonu stereo współpracującego z telefonem iPhone. 

Notatki głosowe na telefonie iPhone

Jak nagrać notatkę głosową

 1. Znajdź i otwórz aplikację Notatki głosowe lub poproś funkcję Siri o otwarcie tej aplikacji*. 
 2. Aby zacząć nagrywanie, stuknij ikonę Ikona czerwonego kółka. Aby wstrzymać nagrywanie, stuknij ikonę Ikona czerwonego kwadratu w czarnym kółku. Dowiedz się, jak edytować.
 3. Po zakończeniu stuknij przycisk Gotowe. 
 4. Nadaj nazwę notatce głosowej i stuknij przycisk Zachowaj. 

Chcesz udostępnić notatkę głosową znajomej osobie lub zachować ją w innej lokalizacji? Stuknij notatkę, a następnie stuknij przycisk . Aby wysłać notatkę znajomej osobie, wybierz sposób udostępniania, na przykład aplikację Wiadomości lub aplikację sieci społecznościowej. Aby zachować notatkę w innej lokalizacji, wybierz na przykład opcję iCloud Drive lub Mail.

* Nie możesz znaleźć aplikacji Notatki głosowe? Na ekranie początkowym przesuwaj palcem w prawo, aż zobaczysz ekran z paskiem wyszukiwania u góry, a następnie na tym pasku wprowadź tekst „Notatki głosowe”. Nadal nie widzisz tej aplikacji? Być może została usunięta. Dowiedz się, jak odtworzyć usuniętą aplikację.

Edytowanie notatki głosowej

Dowiedz się, jak odsłuchiwać, nagrywać ponownie, przycinać notatkę i wykonywać na niej inne operacje.

Odtwarzanie

Słuchanie podczas edycji

 1. Aby wstrzymać nagrywanie, stuknij ikonę .
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po niebieskiej linii, aby oznaczyć miejsce, od którego chcesz słuchać.
 3. Następnie stuknij ikonę  , aby słuchać od tego miejsca.

 

 

Nagrywanie

Nagrywanie fragmentu notatki głosowej

 1. Podczas nagrywania stuknij ikonę Ikona czerwonego kwadratu w czarnym kółku, aby wstrzymać pracę. Aby edytować zachowaną notatkę, otwórz aplikację Notatki głosowe, stuknij notatkę i stuknij przycisk Edytuj.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po niebieskiej linii, aby oznaczyć początek fragmentu, który chcesz zastąpić nowym nagraniem.
 3. Stuknij ikonę  , aby rozpocząć ponowne nagrywanie.
 4. Po zakończeniu stuknij ikonę Ikona czerwonego kwadratu w czarnym kółku

 


      Edytowanie notatek głosowych na telefonie iPhone

Edytowanie

Przycinanie notatki na początku lub końcu

 1. Aby edytować podczas nagrywania, stuknij ikonę  w celu wstrzymania pracy. Aby edytować zachowaną notatkę, otwórz aplikację Notatki głosowe, stuknij notatkę i stuknij przycisk Edycja.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po niebieskiej linii, aby oznaczyć początek lub koniec notatki.
 3. Stuknij opcję . Pojawią się dwie czerwone linie. Niebieska linia pozostanie na miejscu.
 4. Aby przyciąć początek, przeciągnij lewą czerwoną linię i upuść ją na niebieskiej linii. Aby przyciąć koniec, przeciągnij prawą czerwoną linię i upuść ją na niebieskiej linii.
 5. Stuknij przycisk Przytnij. Aby potwierdzić, ponownie stuknij przycisk Przytnij.
 6. Stuknij przycisk Gotowe, wprowadź tytuł i stuknij przycisk Zachowaj.

 

Usuwanie fragmentu notatki

 1. Aby edytować podczas nagrywania, stuknij ikonę  w celu wstrzymania pracy. Aby edytować zachowaną notatkę, otwórz aplikację Notatki głosowe, stuknij notatkę i stuknij przycisk Edycja.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo po niebieskiej linii, aby oznaczyć początek fragmentu, który chcesz usunąć. 
 3. Stuknij ikonę Niebieska ikona przypominająca kwadrat. Pojawią się dwie czerwone linie. Niebieska linia pozostanie na miejscu.
 4. Przeciągnij lewą czerwoną linię i upuść ją na niebieskiej. 
 5. Przeciągnij prawą czerwoną linię i upuść ją na końcu fragmentu, który chcesz usunąć.
 6. Aby usunąć fragment między czerwonymi liniami, stuknij przycisk Usuń, a następnie stuknij opcję Usuń z oryginału.

 

Usuwanie

Usuwanie notatki głosowej

 1. Otwórz aplikację Notatki głosowe.
 2. Stuknij notatkę, którą chcesz usunąć.
 3. Stuknij ikonę Ikona kosza, a następnie stuknij opcję Usuń [tytuł].

 

Data publikacji: