Zachowywanie i udostępnianie wiadomości usługi Visual Voicemail na telefonie iPhone

Wiadomości usługi Visual Voicemail można zachowywać jako notatki lub notatki głosowe, a także udostępniać przy użyciu aplikacji Wiadomości, Mail lub funkcji AirDrop.

Potrzebujesz operatora obsługującego wiadomości usługi Visual Voicemail, aby je zachowywać. Jeśli nie masz pewności, czy operator obsługuje usługę Visual Voicemail, skontaktuj się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zachowywanie i udostępnianie wiadomości poczty głosowej

Wiadomości poczty głosowej można zachowywać jako notatki lub notatki głosowe, a także udostępniać przy użyciu aplikacji Wiadomości, Mail lub funkcji AirDrop: 

  1. Wybierz kolejno opcje Telefon > Poczta głosowa. 
  2. Stuknij wiadomość poczty głosowej, którą chcesz zachować, a następnie stuknij przycisk udostępnij  .
  3. Wybierz opcję Notatki lub Notatki głosowe. Następnie zachowaj wiadomość poczty głosowej. Możesz również wybrać aplikację Wiadomości, Mail lub funkcję AirDrop, napisać, a następnie wysłać wiadomość z załączoną wiadomością poczty głosowej. Wiadomość poczty głosowej możesz także udostępnić, stukając kontakt AirDrop.

Data publikacji: