Używanie aplikacji Mapy na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Skorzystaj z aplikacji Mapy, aby uzyskać wskazówki dojazdu i odświeżane na bieżąco informacje o ruchu drogowym, a także zwiedzać okolicę, zachowywać ulubione miejsca i nie tylko.

Aplikacja Mapy dostarcza szczegółowych informacji i sugestii w oparciu o Twoje przyzwyczajenia i wydarzenia w kalendarzu, co jeszcze bardziej ułatwia wyszukiwanie.

Dodawanie częstych miejsc

Aby dodać częste miejsca, takie jak dom lub praca:

 1. Otwórz aplikację Mapy i stuknij ikonę Mapy w prawym górnym rogu.
 2. Stuknij opcję Zgłoś problem.
 3. Stuknij opcję Dom lub Praca i wyszukaj adres. 
 4. Stuknij opcję Dodaj miejsce lub adres i wpisz adres lub stuknij ostatnie miejsce. 
 5. Stuknij opcję Dodaj. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

W zależności od operatora oraz planu danych komórkowych podczas korzystania z aplikacji Mapy mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych w sieci komórkowej.


Uzyskiwanie wskazówek dojazdu

 1. Otwórz aplikację Mapy i wpisz adres docelowy na pasku wyszukiwania.
 2. Stuknij przycisk Trasa.
 3. Wybierz jedną z opcji: Samochód, Marsz, Transport lub Przejazd.
 4. Wybierz preferowaną trasę. Aplikacja Mapy wyświetli najszybszą trasę na podstawie informacji o ruchu drogowym.
 5. Gdy się przygotujesz, stuknij ikonę . Aby zobaczyć podgląd trasy, stuknij opcję „Stuknij, aby wyświetlić podgląd” na banerze.
 6. Aby zakończyć nawigację, stuknij ikonę  w prawym dolnym rogu. Następnie stuknij opcję Koniec trasy. Możesz też poprosić Siri o zatrzymanie nawigacji („Stop Navigating”), jeśli jest włączony zestaw głośnomówiący.

Kiedy zaczniesz się przemieszczać, aplikacja Mapy dostosuje sposób wyświetlania mapy tak, aby lepiej odzwierciedlała kierunek podróży. Możesz też ręcznie przewinąć trasę do przodu, aby wyświetlić ewentualne utrudnienia na drodze. W systemie iOS 11 lub nowszym aplikacja Mapy pozwala uniknąć pominiętego skrętu lub zjazdu, sugerując pas, którym należy jechać. Widoczne jest też ograniczenie prędkości obowiązujące na danej drodze.

Aby uniknąć punktów poboru opłat lub autostrad, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mapy > Samochód i nawigacja. Następnie stuknij suwak znajdujący się obok opcji Opłaty lub Autostrady.


      

Używanie karty trasy

Możesz korzystać z karty trasy, aby szybko wyszukać pobliskie miejsca — takie jak stacje benzynowe czy sklepy spożywcze.

Aby dodać objazd do trasy:

 1. Stuknij ikonę  podczas nawigacji, aby otworzyć menu.
 2. Wybierz opcję, na przykład Stacje benzynowe. Aplikacja Mapy wyświetli listę sugerowanych miejsc znajdujących się w pobliżu.
 3. Stuknij ikonę . Aplikacja Mapy doda objazd do pierwotnej trasy.
 4. Następnie stuknij niebieski baner u góry ekranu, aby wrócić do trasy.

Aby otrzymać szczegółowe wskazówki „krok po kroku”, przesuń palcem w górę po pasku menu w czasie nawigacji i stuknij opcję Szczegóły. Z tego samego paska menu możesz również wyświetlić podgląd trasy i dostosować ustawienia instrukcji nawigacji.

Jeśli urządzenie zostało połączone w parę z akcesorium Bluetooth w samochodzie, możesz zarządzać ustawieniami instrukcji nawigacji. Dowiedz się, jak używać aplikacji Mapy i akcesorium Bluetooth.


Dodawanie ulubionej linii transportu publicznego

Możesz dodać linie transportu publicznego do ulubionych, a następnie obserwować je w widżetach, aby uzyskiwać najświeższe informacje.

Aby dodać linie transportu publicznego do ulubionych:

 1. W aplikacji Mapy stuknij ikonę Mapy, a następnie wybierz kartę Transport.
 2. Przybliż linię transportu publicznego. Następnie stuknij nazwę lub numer linii transportu publicznego lub stacji. Może być również widoczny symbol linii transportu publicznego.
 3. Kiedy zobaczysz kartę Szczegóły, przewiń na dół i stuknij pozycję Dodaj do ulubionych.

Możesz również wprowadzić cel podróży, a następnie stuknąć pozycję Trasa, aby zobaczyć, czy są inne rodzaje środków transportu publicznego, z których możesz skorzystać.


Uzyskiwanie wskazówek dojazdu między dwoma położeniami za pomocą znacznika

Za pomocą znaczników możesz oznaczać swoje bieżące położenie. Możesz też dodać znacznik, aby sprawdzić odległość między dwoma położeniami.

Aby oznaczyć położenie:

 1. Stuknij ikonę Mapy w prawym górnym rogu aplikacji Mapy.
 2. Następnie stuknij opcję Oznacz moje położenie. Możesz też dotknąć i przytrzymać ekran palcem w określonym miejscu, aby je oznaczyć.

Aby uzyskać wskazówki dojazdu między dwoma miejscami innymi niż bieżące:

 1. Stuknij ikonę punktu orientacyjnego lub dodaj znacznik.
 2. Stuknij pozycję Trasa, a następnie stuknij pozycję Moje położenie i wprowadź inny punkt zainteresowania.
 3. Aby zmienić punkt początkowy, stuknij pasek tekstowy. Możesz również stuknąć ikonę , aby zamienić punkt początkowy z końcowym.
 4. Stuknij przycisk Trasa. Aplikacja Mapy wyświetli najszybszą trasę.

Aby usunąć znacznik, stuknij go, a następnie stuknij kolejno pozycje Edycja miejsca i Usuń znacznik.


Wyszukiwanie pobliskich miejsc

Możesz korzystać z funkcji W pobliżu, aby wyszukiwać miejsca w pobliżu Twojego położenia, w ramach kategorii takich jak jedzenie czy rozrywka.

Aby znaleźć pobliskie miejsca:

 1. Otwórz aplikację Mapy.
 2. Stuknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć kategorie miejsc znajdujące się w Twojej okolicy.
 3. Wybierz kategorię, a następnie wybierz miejsce.
 4. Po wybraniu miejsca stuknij przycisk Trasa.
 5. Stuknij ikonę .

Dowiedz się, czy opcja W pobliżu jest dostępna w Twoim regionie

Dowiedz się, jak usunąć najnowsze miejsca docelowe oraz historię wyszukiwania z aplikacji Mapy, a także edytować istotne miejsca.


      

Dodawanie lub usuwanie ulubionych miejsc

Aby dodać miejsce do ulubionych:

 1. Wybierz miejsce.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Ulubione .

Aby udostępnić, edytować lub usunąć element z ulubionych:

 1. Stuknij pasek wyszukiwania.
 2. Przewiń w dół i stuknij opcję Ulubione.
 3. Przesuń palcem w lewo po ulubionych i stuknij opcję Udostępnij lub Usuń.


Więcej możliwości w aplikacji Mapy

 1. Nawigacja krok po kroku jest dostępna na telefonach iPhone 4s lub nowszych, iPadach Pro, iPadach Air lub nowszych, iPadach 2 lub nowszych i iPadach mini lub nowszych z obsługą sieci danych komórkowych.
 2. Widok Flyover jest dostępny na telefonach iPhone 4s lub nowszych, iPadach Pro, iPadach Air lub nowszych, iPadach 2 lub nowszych, iPadach mini lub nowszych i iPodach touch (5. generacji lub nowszych). Aby używać funkcji Flyover podczas przemieszczania urządzenia w przestrzeni, potrzebujesz telefonu iPhone 6s lub nowszego, iPada Pro lub iPada (5. generacji lub nowszego) z systemem iOS 11. Mogą być pobierane opłaty za przesyłanie danych w sieci komórkowej.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: