Używanie aplikacji Mapy na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aplikacja Mapy uzyskać wskazówki dojazdu i odświeżane na bieżąco informacje o ruchu drogowym, poznawać nowe miejsca, udostępniać szacowany czas przybycia do celu, zachowywać ulubione miejsca i nie tylko.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu

 1. Otwórz aplikację Mapy i wprowadź cel.
 2. Stuknij opcję Trasa, a następnie wybierz opcję Samochód, Marsz, Transport lub Przejazd.
 3. Wybierz preferowaną trasę. Aplikacja Mapy wyświetli najszybszą trasę na podstawie informacji o ruchu drogowym.
 4. Stuknij opcję Start. Aby zobaczyć podgląd trasy, stuknij opcję „Stuknij, aby wyświetlić podgląd” na banerze. Możesz także stuknąć opcję Udostępnij szacowany czas przybycia do celu, aby udostępnić swoje położenie innej osobie.
 5. Aby zakończyć nawigację, stuknij przycisk Koniec, a następnie przycisk Koniec trasy. Możesz też poprosić Siri o zatrzymanie nawigacji („Stop Navigating”), jeśli jest włączony zestaw głośnomówiący.

Kiedy zaczniesz się przemieszczać, aplikacja Mapy dostosuje sposób wyświetlania mapy tak, aby lepiej odzwierciedlała kierunek podróży. Możesz też ręcznie przewinąć trasę do przodu, aby wyświetlić ewentualne utrudnienia na drodze. Aplikacja Mapy pozwala też uniknąć pominiętego skrętu lub zjazdu, sugerując pas, którym należy jechać.

Aby uniknąć punktów poboru opłat lub autostrad, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Mapy, a następnie stuknij opcję Samochód i nawigacja. Stuknij suwak znajdujący się obok opcji Opłaty lub Autostrady.

 


Dodawanie objazdu i dostosowywanie ustawień

Musisz zatankować samochód w drodze na obiad? Dodaj objazd do przejazdu:

 1. Stuknij szarą linię szara linia otwierająca menu podczas nawigowania, aby otworzyć menu.
 2. Wybierz opcję, na przykład Stacje benzynowe. Aplikacja Mapy wyświetli listę miejsc znajdujących się w pobliżu.
 3. Stuknij opcję Start. Aplikacja Mapy doda objazd do pierwotnej trasy.
 4. Stuknij niebieski baner u góry ekranu, aby wrócić do trasy.

Aby otrzymać szczegółowe wskazówki dojazdu, przesuń palcem w górę po pasku menu w czasie nawigacji i stuknij pozycję Szczegóły. Na tym samym pasku menu możesz również wyświetlić omówienie trasy i dostosować ustawienia instrukcji nawigacji.

Jeśli urządzenie zostało połączone w parę z akcesorium Bluetooth w samochodzie, możesz zarządzać ustawieniami instrukcji nawigacji. Dowiedz się, jak używać aplikacji Mapy i akcesorium Bluetooth.


Udostępnianie szacowanego czasu przybycia do celu w aplikacji Wiadomości

Chcesz udostępnić komuś szacowany czas przybycia do celu? Teraz możesz udostępnić swoje położenie, trasę i cel dowolnej osobie z Twojej listy kontaktów. W tym celu:

 1. Stuknij szarą linię szara linia otwierająca menu podczas nawigowania, aby otworzyć menu.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij szacowany czas przybycia do celu przycisk Szacowany czas przybycia do celu
 3. Wybierz jeden z ostatnich kontaktów lub stuknij pozycję Kontakty, aby wybrać osobę z listy. Aplikacja Mapy automatycznie wyśle Twój szacowany czas przybycia do celu w aplikacji Wiadomości.


Dodawanie lub usuwanie ulubionych

Chcesz uzyskać szybki dostęp do często odwiedzanych miejsc? Jeśli chcesz, by aplikacja Mapa zapamiętała Twój dom lub miejsce pracy, możesz łatwo dodać je do ulubionych. Oto, jak to zrobić: 

 1. Otwórz aplikację Mapy i wybierz lokalizację.
 2. Przewiń w dół i stuknij pozycję Dodaj do ulubionych.

Aby nazwać, udostępnić lub usunąć pozycję ulubionych:

 1. Otwórz aplikację Mapy i stuknij opcję Zobacz wszystko.
 2. Przesuń palcem w lewo po ulubionych i stuknij opcję Udostępnij lub Usuń. Możesz także stuknąć przycisk informacji ikona informacji obok pozycji ulubionych, aby zmienić etykietę, udostępnić szacowany czas przybycia do celu itp.


Tworzenie zbioru

Chcesz zachować wszystkie swoje ulubione restauracje lub parki? Możesz utworzyć zbiór, aby uzyskać dostęp do całej listy jednocześnie. W tym celu:

 1. Otwórz aplikację Mapy, stuknij pozycję Nowy zbiór i dodaj nazwę.
 2. Wybierz miejsce i stuknij przycisk Dodaj do .
 3. Wybierz zbiór, do którego chcesz dodać to miejsce. 

Aby wyświetlić utworzony zbiór, otwórz aplikację Mapy i stuknij nazwę zbioru, co spowoduje wyświetlenie listy miejsc. Możesz utworzyć dowolną liczbę zbiorów oraz dodać dowolnie wiele miejsc do zbioru. Zbiory można także udostępniać znajomym i członkom rodziny. Wystarczy stuknąć zbiór, przewinąć w dół i stuknąć ikonę udostępniania 


Otrzymywanie alertów dla przejazdów transportem publicznym

Aplikacja Mapy przedstawia w czasie rzeczywistym informacje o transporcie publicznym, takie jak zakłócenia, odwołania lub przerwy w działaniu transportu. Możesz także dodać często wykorzystywane linie transportu publicznego do zbioru Linie transportu publicznego, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje o przerwach w działaniu transportu, korzystając z widoku widżetu Dzisiaj.

Dodawanie linii transportu publicznego do zbioru Linie transportu publicznego:

 1. W aplikacji Mapy wybierz linię transportu publicznego, dla której chcesz otrzymywać alerty.
 2. Przesuń palcem w górę na karcie Transport publiczny.
 3. Stuknij przycisk Dodaj do
 4. Wybierz zbiór, do którego chcesz dodać linię, lub utwórz nowy zbiór.

Wyznaczanie odległości między dwoma położeniami

Za pomocą znaczników możesz oznaczać swoje bieżące położenie. Możesz też dodać znacznik, aby sprawdzić odległość między dwoma położeniami.

Aby oznaczyć położenie:

 1. Stuknij przycisk informacji  w prawym górnym rogu aplikacji Mapy.
 2. Następnie stuknij opcję Oznacz moje położenie. Możesz też dotknąć i przytrzymać ekran palcem w określonym miejscu, aby je oznaczyć.

Aby uzyskać wskazówki dojazdu między dwoma miejscami innymi niż bieżące:

 1. Stuknij ikonę punktu orientacyjnego lub dodaj znacznik.
 2. Stuknij pozycję Trasa, a następnie stuknij pozycję Moje położenie i wprowadź inny punkt zainteresowania.
 3. Aby zmienić punkt początkowy, stuknij pasek tekstowy. Możesz również stuknąć ikonę , aby zamienić punkt początkowy z końcowym.
 4. Stuknij przycisk Trasa. Aplikacja Mapy wyświetli najszybszą trasę.

Aby usunąć znacznik, stuknij go, a następnie stuknij kolejno pozycje Edycja miejsca i Usuń znacznik.

Wyszukiwanie pobliskich miejsc

Możesz korzystać z funkcji W pobliżu, aby wyszukiwać miejsca w pobliżu Twojego położenia, w ramach kategorii takich jak jedzenie czy rozrywka. Aby znaleźć pobliskie miejsca:

 1. Otwórz aplikację Mapy.
 2. Stuknij pasek wyszukiwania, aby zobaczyć kategorie miejsc znajdujące się w Twojej okolicy.
 3. Wybierz kategorię, a następnie wybierz miejsce.
 4. Po wybraniu miejsca stuknij przycisk Trasa.
 5. Stuknij opcję Start.

Dowiedz się, czy opcja W pobliżu jest dostępna w Twoim regionie

Dowiedz się, jak usunąć najnowsze miejsca docelowe oraz historię wyszukiwania z aplikacji Mapy, a także edytować istotne miejsca.


Więcej możliwości w aplikacji Mapy

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: