Ustawienia klawiatury na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Na urządzeniu z system iOS 11 można używać wbudowanej klawiatury we wszystkich aplikacjach. Można również przełączać klawiatury, wybrać klawiaturę jednoręczną, używać klawiatur innych firm i wiele więcej.

        

Zmienianie ustawień klawiatury

Na urządzeniu możesz zmienić ustawienia wbudowanej klawiatury oraz dodać języki. Zmienia to również słownik używany do automatycznej korekty, liczbę liter na klawiaturze oraz układ klawiszy. Język klawiatury określa także język słownika używanego dla funkcji podpowiadania tekstu.

Aby dostosować ustawienia klawiatury:

 1. Otwórz aplikację, która korzysta z klawiatury, taką jak Wiadomości lub Mail.
 2. Dotknij ikony  lub ikony ikona kuli ziemskiej i przytrzymaj ją.
 3. Stuknij opcję Ustawienia klawiatury.
 4. Następnie dostosuj ustawienia.

Dodawanie klawiatury innej firmy

Klawiatury innych firm można zainstalować na urządzeniu w taki sam sposób, jak inne aplikacje. Po zainstalowaniu nowej klawiatury trzeba ją dodać, zanim będzie można z niej korzystać. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz sklep App Store i znajdź klawiaturę, którą chcesz zainstalować.
 2. Stuknij kolejno opcje Pobierz > Instaluj.
 3. Wprowadź hasło konta Apple ID lub użyj czytnika Touch ID, jeśli jest dostępny na urządzeniu.
 4. Następnie dodaj nową klawiaturę. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury > Dodaj klawiaturę, a potem wybierz nowo zainstalowaną aplikację.

Przełączanie klawiatury na inną

Gdy korzystasz z aplikacji, możesz przełączyć klawiaturę na inną — np. na klawiaturę innej firmy lub klawiaturę w innym języku. Wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij ikony  lub ikony ikona kuli ziemskiej i przytrzymaj ją.
 2. Wybierz klawiaturę, której chcesz użyć. 

Aby ustawić kolejność klawiatur:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury.
 2. Stuknij opcję Edycja.
 3. Następnie dotknij ikony trzy poziome linie i przytrzymaj ją, aby przesunąć klawiaturę.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

W niektórych sytuacjach klawiatury innych firm nie są dostępne:

 • Jeśli deweloper aplikacji, z której korzystasz, nie pozwala na używanie klawiatur innych firm.
 • Podczas wpisywania danych w bezpiecznym polu tekstowym, takim jak pole wprowadzania hasła, w którym wpisywane znaki są wyświetlane jako kropki, a nie jako litery i cyfry.
 • Podczas używania klawiatury numerycznej zamiast standardowej klawiatury.

Dopóki nie zakończysz wpisywania, zamiast klawiatury innej firmy będzie wyświetlana klawiatura domyślna.

Usuwanie klawiatury innej firmy

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury.
 2. Stuknij opcję Edycja. 
 3. Stuknij ikonę ikona Usuń, a następnie opcję Gotowe. 

Możesz również usunąć klawiaturę przez usunięcie aplikacji towarzyszącej zainstalowanej ze sklepu App Store. Spowoduje to również usunięcie tej klawiatury z Ustawień.

Włączanie klawiatury jednoręcznej

Na telefonie z system iOS 11 możesz używać klawiatury jednoręcznej ułatwiającej pisanie jedną ręką. 

 1. Dotknij ikony  lub ikony ikona kuli ziemskiej i przytrzymaj ją.
 2. Stuknij ikonę , aby przenieść klawiaturę w lewo. Stuknij ikonę , aby przenieść klawiaturę w prawo.
 3. Po zakończeniu dotknij ikony  lub ikony ikona kuli ziemskiej i przytrzymaj ją. Następnie stuknij ikonę , aby przywrócić klawiaturę do ustawień standardowych.

Klawiaturę jednoręczną możesz też włączyć, stukając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatury > Klawiatura jednoręczna. Klawiatura jednoręczna dostępna jest na telefonie iPhone 6 lub nowszym z systemem iOS 11. Ta funkcja nie jest dostępna na telefonie iPhone SE oraz na iPodzie touch.

Jeśli masz telefon iPhone 6 lub nowszy, klawiatura jednoręczna nie jest dostępna, jeśli dla ekranu urządzenia jest ustawiony widok Powiększony zamiast Standardowy. W przypadku telefonu iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus lub iPhone 8 Plus klawiatura jednoręczna jest dostępna, jeśli dla ekranu urządzenia jest ustawiony widok Powiększony lub Standardowy. Aby zmienić ustawienia ekranu, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ekran i jasność > Zoom ekranu.

        

Zmienianie układu klawiatury fizycznej

Możesz wybrać jeden z wielu układów klawiatur, aby dopasować go do układu klawiatury fizycznej. Można także użyć alternatywnego układu, który nie pasuje do klawiszy klawiatury fizycznej.

Zanim zmiana układu fizycznej klawiatury będzie możliwa, musisz połączyć ją w parę z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Postępując zgodnie z instrukcjami producenta, przełącz klawiaturę korzystającą z połączenia Bluetooth w tryb wykrywania bądź łączenia w parę. Po połączeniu klawiatury w parę wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura sprzętowa, a następnie wybierz układ.

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Bluetooth (np. klawiaturę) do użytku z urządzeniem z systemem iOS.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: