Ustawienia klawiatury na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dowiedz się, jak na urządzeniu używać wbudowanych klawiatur we wszystkich aplikacjach. Można przełączać klawiatury, wybrać klawiaturę jednoręczną, używać klawiatur innych firm i nie tylko.

Zmienianie ustawień klawiatury

Na urządzeniu możesz zmienić ustawienia wbudowanej klawiatury oraz dodać języki. Zmienia to również słownik używany do automatycznej korekty, liczbę liter na klawiaturze oraz układ klawiszy. Język klawiatury określa także język słownika używanego dla funkcji podpowiadania tekstu.

Aby dostosować ustawienia klawiatury:

 1. Otwórz aplikację, która korzysta z klawiatury, taką jak Wiadomości lub Mail.
 2. Dotknij i przytrzymaj ikonę lub .
 3. Stuknij opcję Ustawienia klawiatury.
 4. Następnie dostosuj ustawienia.

Dodawanie lub usuwanie klawiatury innej firmy

Klawiatury innych firm można zainstalować na urządzeniu w taki sam sposób, jak inne aplikacje. Po zainstalowaniu nowej klawiatury trzeba ją dodać, zanim będzie można z niej korzystać. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz sklep App Store i znajdź klawiaturę, którą chcesz zainstalować.
 2. Stuknij opcję Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować.
 3. Wprowadź hasło do konta Apple ID albo użyj funkcji Face ID lub Touch ID, jeśli jest dostępna na urządzeniu.
 4. Następnie dodaj nową klawiaturę. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury > Dodaj klawiaturę, a potem wybierz nowo zainstalowaną aplikację. Aby korzystanie z klawiatury było możliwe, może być konieczne zezwolenie jej na pełny dostęp.

Aby usunąć klawiaturę innej firmy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne, stuknij pozycję Klawiatura, a następnie stuknij opcję Klawiatury.
 2. Stuknij opcję Edycja. 
 3. Stuknij przycisk , a następnie stuknij Gotowe. 

Możesz również usunąć klawiaturę przez usunięcie aplikacji towarzyszącej zainstalowanej ze sklepu App Store. Spowoduje to również usunięcie tej klawiatury z Ustawień.

Przełączanie klawiatury na inną

Gdy korzystasz z aplikacji, możesz przełączyć klawiaturę na inną — np. na klawiaturę innej firmy lub klawiaturę w innym języku. Wykonaj następujące czynności:

 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę lub .
 2. Wybierz klawiaturę, której chcesz użyć. 

Aby ustawić kolejność klawiatur:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura, a następnie stuknij opcję Klawiatury.
 2. Stuknij opcję Edycja.
 3. Następnie dotknij ikony trzy poziome linie i przytrzymaj ją, aby przesunąć klawiaturę.
 4. Stuknij opcję Gotowe.

W niektórych sytuacjach klawiatury innych firm nie są dostępne:

 • Jeśli deweloper aplikacji, z której korzystasz, nie pozwala na używanie klawiatur innych firm.
 • Podczas wpisywania danych w bezpiecznym polu tekstowym, takim jak pole wprowadzania hasła, w którym wpisywane znaki są wyświetlane jako kropki, a nie jako litery i cyfry.
 • Podczas używania klawiatury numerycznej zamiast standardowej klawiatury.

Dopóki nie zakończysz wpisywania, zamiast klawiatury innej firmy będzie wyświetlana klawiatura domyślna.

Włączanie klawiatury jednoręcznej

Klawiatura jednoręczna na telefonie iPhone ułatwia pisanie jedną ręką. W tym celu:

 1. Dotknij i przytrzymaj ikonę lub .
 2. Stuknij ikonę ikona klawiatury, aby przenieść klawiaturę na lewo. Stuknij ikonę ikona klawiatury, aby przenieść klawiaturę na prawo.
 3. Po zakończeniu dotknij i przytrzymaj ikonę lub . Następnie stuknij ikonę ikona klawiatury, aby przywrócić standardowe ustawienia klawiatury.

Klawiaturę jednoręczną możesz też włączyć, stukając kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatury, a następnie opcję Klawiatura jednoręczna. Klawiatura jednoręczna jest dostępna na telefonie iPhone 6 lub nowszym. Ta funkcja nie jest dostępna na telefonie iPhone SE (1. generacji) oraz na iPodzie touch.

Jeśli masz telefon iPhone 6 lub nowszy, klawiatura jednoręczna nie jest dostępna, jeśli dla ekranu urządzenia jest ustawiony widok Powiększony zamiast Standardowy. W przypadku telefonu iPhone 6 Plus lub nowszego klawiatura jednoręczna jest dostępna, jeśli dla ekranu urządzenia jest ustawiony widok Powiększony lub Standardowy. Aby zmienić ustawienia ekranu, stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ekran i jasność > Zoom ekranu.

Zmienianie układu klawiatury fizycznej

Możesz wybrać jeden z wielu układów klawiatur, aby dopasować go do układu klawiatury fizycznej. Można także użyć alternatywnego układu, który nie pasuje do klawiszy klawiatury fizycznej.

Zanim zmiana układu fizycznej klawiatury będzie możliwa, musisz połączyć ją w parę z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch. Postępując zgodnie z instrukcjami producenta, przełącz klawiaturę korzystającą z połączenia Bluetooth w tryb wykrywania bądź łączenia w parę. Po połączeniu klawiatury w parę wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Klawiatura sprzętowa, a następnie wybierz układ.

Dowiedz się, jak skonfigurować urządzenie Bluetooth (np. klawiaturę) do używania na urządzeniu.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: