Bruk HomeKit Secure Video

Tilpass alternativer for videoopptak, varslinger, lagring og deling – kun ved bruk av HomeKit Secure Video.

Dette trenger du

Strømming av video og lagring av videoklipp krever ikke abonnement på iCloud-lagring. Hvis du vil ta opp videoer, trenger du et abonnement på iCloud-lagring på 200 GB for å støtte ett kamera og et lagringsabonnement på 2 TB for å støtte opptil fem kameraer.

Konfigurere kameraet

  1. Før du starter, må du kanskje installere kameraprodusentens iOS-app for konfigurering. Ta kontakt med kameraprodusenten hvis du trenger mer informasjon om dette. 
  2. Legg til kameraet som et tilbehør i Home-appen. Du ser et varsel på enheten om at kameraet er lagt til. Sørg for at du legger til kameraet i samme nettverk som Home-appen er på, og at dette nettverket er stabilt. Hvis nettverket kobles fra når du tar opp, er det ikke sikkert videoen blir lagret. 
  3. Velg når kameraet skal strømme og ta opp, og hvem som kan se videoen, endre kameraets innstillinger for tilbehør, bytte rommet der kameraet er plassert i Home-appen, eller legge til kameraet i Favoritter. Du kan også endre disse innstillingene senere. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig. 

Du får et varsel hvis du når det maksimale antallet opptakskompatible kameraer som støttes med iCloud-lagringsabonnementet ditt. 

Apple-ID-en du bruker til Home-appen, tillater opptil fem opptakskompatible kameraer i alle hjemmene du eier. Medlemmer tilknyttet et iCloud-lagringsabonnement med Familiedeling deler denne grensen med alle som bruker dette lagringsabonnementet. For å ta opp med mer enn fem kameraer må du bruke en annen Apple-ID med et annet iCloud-lagringsabonnement.

Endre innstillingene

For å justere kamerainnstillingene trykker du på videostrømmen i Home-appen på iOS-enheten, og deretter trykker du på Innstillinger .

  • Trykk på Varslinger for å endre hvordan du mottar varslinger. Du kan slå varslinger av eller på, motta dem når det registreres en bestemt bevegelse, motta dem når ingen er hjemme med mer. Innstillingene for varslinger kan variere avhengig av den aktuelle kameraprodusenten.

Du kan også endre opptaksinnstillinger og se videoklipp og strømmer i Home-appen med macOS 10.15.1.

Se gjennom og del videoer

Se videostrømmer og opptak i Home-fanen til Home-appen under Favorittkameraer, eller i rommet i Home-appen der du har plassert kameraet. Medlemmer av husholdningen kan også se videostrømmer i Home-appen på Mac eller på Apple Watch. Primærbrukeren av Home-appen kan begrense hvilke Home-brukere som kan se alle videoopptak

For å se videoklipp trykker du på videostrømmen i Home-appen på iOS-enheten. 

  • Over videoen ser du tidspunktet og dagen du ser på. Bruk kalenderen over videoen for å se opptak fra en bestemt dag. Du kan se de ti siste dagene med videoopptak som er lagret i iCloud.
  • Bruk videotidslinjen nederst på skjermen for å spille av eller sette opptaket på pause, eller dra fingeren til venstre eller høyre på tidslinjen for å gå frem eller tilbake i videoen. Hvis du ser et person-, dyre- eller bilsymbol på tidslinjen, kan du trykke på symbolet for å se et videoklipp fra når hjemknutepunktet registrerte bevegelse. Klyp tidslinjen med to fingre for å zoome inn og se flere detaljer.
  • Hvis du vil dele videoklipp med andre personer, apper eller lagre dem i iCloud eller Bilder, trykker du på .
  • Trykk på  for å se andre tilbehør som er plassert i samme rom som kameraet, i Home-appen. 

Du kan også endre opptaksinnstillinger og se videoklipp og strømmer i Home-appen med macOS 10.15.1.

Publiseringsdato: