Sende bilder på iPhone eller iPad med Meldinger

Lær deg de forskjellige måtene å dele bilder og videoer på gjennom Meldinger-appen på iPhone, iPad eller iPod touch. 

Du kan sende bilder og videoer fra Bilder-biblioteket på to måter – enten fra Bilder appen eller fra Meldinger-appen.

Slik deler du bilder og videoer fra Bilder-appen

 1. Åpne Bilder-appen.
 2. Trykk på Velg, og trykk deretter på hvert bilde eller hver video du ønsker å dele.
 3. Trykk på Del-knappen , og trykk deretter på Melding. Hvis du valgte opptil tre elementer, vises alle i en ny melding. Hvis du valgte fire eller flere elementer, inneholder meldingen en iCloud-kobling.*
 4. Legg til mottakere i Til-feltet, og legg om ønskelig til en kommentar.
 5. Trykk på Send-knappen .

* Mottakerne ser ett av elementene du delte, i tillegg til en iCloud-kobling de kan trykke på for å se resten. Akkurat som med individuelle bilder, kan denne koblingen deles. Hvis du vil sende fire eller flere elementer individuelt i meldingen, starter du fra Meldinger-appen med fremgangsmåten nedenfor.

Slik deler du bilder og videoer fra Meldinger-appen

 1. Åpne Meldinger-appen.
 2. Trykk på en samtale, eller trykk på Ny melding-knappen .
 3. Trykk på Bilder-knappen . Hvis du ikke ser Bilder-knappen, trykker du på knappen for iMessage-apper  for å åpne appskuffen.
 4. Trykk på hvert bilde eller hver video du ønsker å dele. Sveip til venstre for å se flere nylige elementer. Etter hvert som du velger elementer, legges de til i meldingen.
 5. Legg til mottakere i Til-feltet hvis det er en ny melding, og legg om ønskelig til en kommentar.
 6. Trykk på Send-knappen .

Andre måter å dele på

 • Når du trykker på Del-knappen  i Bilder, kan du velge andre måter å dele på, inkludert Mail, AirDrop og tredjepartsapper.
 • Forslag til deling er et utmerket verktøy for å huske gamle hendelser og dele disse på en enkel måte i en begrenset periode. 
 • Hvis du ønsker å skape et område for pågående, samarbeidende bildedeling, eller hvis du ønsker å kontrollere hvem som kan se de delte bildene dine, kan du prøve Delte albumer.
Publiseringsdato: