Slik sender du vedlegg i Mail på iPhone, iPad og iPod touch

Å legge til vedlegg i Mail er enklere enn noensinne. Du kan enkelt endre skrifttype og format, sende flere bilder samtidig, skanne dokumenter med kameraet og til og med tegne skisser i Mail-appen.

Bli kjent med den nye formatlinjen

Den nye formatlinjen har nye og bedre alternativer for å sende vedlegg i Mail. Slik bruker du den: 

 1. Åpne Mail og trykk på  for å begynne på en ny e-post eller åpne en eksisterende e-post.
 2. Trykk i e-postens brødtekst.
 3. Slik ser du vedleggsalternativene: Trykk på den grå pilen til høyre for Foreslått tekst-linjen, eller trykk på returtasten.

Nå som du har sett den nye formatlinjen – slik bruker du de nye og bedre funksjonene.

 

 

Endre skrifttype og format

 1. I en e-post trykker du på den grå pilen eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på skrifttypeknappen .
 3. Velg skrifttypen og formateringsalternativene du vil ha, som tekstfarge, punkter og så videre.

 

Legg til bilder og videoer

 1. I en e-post trykker du på den grå pilen eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på bilde og video-knappen , og velg bilder eller videoer. Du ser et blått hakemerke på hvert bilde eller hver video du har valgt.

Antall bilder og videoer du kan sende, avhenger av e-postleverandøren din. Hvis du ikke klarer å sende flere bilder eller videoer, kan du legge til færre og prøve å sende e-posten på nytt. Ta kontakt med e-postleverandøren om du har spørsmål. 

 

Ta bilder og videoer fra Kamera i Mail-appen

 1. I en e-post trykker du på den grå pilen eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på kameraknappen , og ta et bilde eller spill inn en video. 
 3. Trykk på Bruk bilde eller Bruk video. Bildet eller videoen legges automatisk ved e-posten din.

 

 

Legg til dokumenter fra Filer-appen.

 1. I en e-post trykker du på  eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på filknappen , og velg deretter dokumentet du vil legge til, i Filer-appen.

 

Skanne dokumenter fra kameraet

 1. I en e-post trykker du på den grå pilknappen eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på skanneknappen 
 3. Beveg kameraet for å skanne dokumentet. En blå rute viser området som kameraet kommer til å skanne. 
 4. Trykk på lukkersymbolet. Etter skanningen kan du justere det skannede området. 
 5. Når du er klar, trykker du på Fortsett skanning.

 

Tegne en skisse

 1. I en e-post trykker du på den grå pilen eller returtasten for å åpne formatlinjen.
 2. Trykk på merkingsknappen , velg verktøyene du vil bruke, og opprett tegningen.
 3. Når du er klar, trykker du på Ferdig og deretter på Sett inn tegning.

Gjøre mer med Mail

Publiseringsdato: