Slik aktiverer du vibrering, ringemodus eller stillemodus på iPhone

Ringelyd på/av-bryteren finnes til venstre på iPhone. Du kan bruke den til å styre hvilke lyder som spilles av via iPhone-høyttaleren din.

Bruk Ringelyd på/av-bryteren på iPhone

Når ringemodus er aktivert på iPhone, spilles ringetoner, varsler og lyder av via iPhone-høyttalerne.

Når stillemodus er aktivert på iPhone, hører du ikke ringetoner eller varsler, men andre lyder spilles av via iPhone-høyttalerne dine og iPhone vibrerer.

Disse innstillingene påvirker bare iPhone-høyttaleren. Hvis du bruker hodetelefoner, spilles lydene av via hodetelefonene, selv om stillemodus er aktivert på iPhone.

Ringemodus

For å aktivere ringemodus på iPhone flytter du bryteren slik at du ikke ser den oransje delen. 

Stillemodus

For å aktivere stillemodus på iPhone flytter du bryteren slik at du ser den oransje delen. 

 

Endre ringetoner og vibrering

På iPhone 7 og nyere kan du justere innstillingene for ringetoner og vibrering i Innstillinger > Lyder og følbar respons. På eldre iPhone-modeller går du til Innstillinger > Lyder.

Som standard er volumet for ringetoner og varsler likt volumet du angir for avspilling av lyd. Hvis du vil styre volumet for ringetoner og varsler separat fra andre apper, slå du av Endre med knapper. Hvis du slår av Endre med knapper, må du manuelt justere volumet for ringetoner og varsler i Innstillinger > Lyder og følbar respons eller Innstillinger > Lyder.

På den samme skjermen kan du velge om du vil at iPhone skal vibrere når ringemodus eller stillemodus er aktivert. Hvis du slår av begge innstillingene, vibrerer ikke iPhone.
 

Endre lyder og vibrering

Endre ringetoner, lyder og vibrering:

  1. På iPhone 7 og nyere går du til Innstillinger > Lyder og følbar respons. På eldre iPhone-modeller går du til Innstillinger > Lyder.
  2. Deretter velger du et alternativ, for eksempel Ringetone eller Ny e-post, og deretter velger du en annen tone.
  3. Hvis du vil justere vibreringen, trykker du på Vibrering. Deretter velger du fra listen.

Opprett tilpasset vibrering:

  1. Trykk på Opprett ny vibrering.
  2. Trykk på skjermen for å opprette et mønster, og trykk deretter på Stopp.
  3. Trykk på Spill av for å teste vibreringen.
  4. Når du er ferdig, trykker du på Lagre og velger et navn. Du kan også trykke på Spill inn for å opprette den tilpassede vibreringen på nytt.
Publiseringsdato: