Bruk Digital Touch på iPhone, iPad og iPod touch

I iOS 10 og nyere kan du bruke Digital Touch til å sende tegninger, trykk eller hjerteslag fra Meldinger-appen.

Send en tegning, et trykk eller et hjerteslag

  1. Trykk på skriv melding i Meldinger og oppgi en kontakt, eller gå til en eksisterende samtale.
  2. Trykk på , og deretter .
  3. Velg typen Digital Touch du vil sende.
  4. Trykk på  hvis du vil begynne på nytt. Trykk på Send en tegning når du er klar til å sende.

Tegning

Trykk på  for å endre fargene. Deretter bruker du én finger til å tegne.

Trykk

Trykk på  for å endre fargene. Trykk én eller flere ganger på skjermen med én finger.

Hjerteslag

Trykk og hold på skjermen med to fingre til du ser et hjerteslag.

Ildkule

Trykk og hold på skjermen med én finger.

Kyss

Trykk på skjermen med to fingre.

Knust hjerte

Trykk og hold på skjermen med to fingre, og dra nedover.

Hvis du sender en Digital Touch til noen som ikke har iOS 10 eller nyere, får vedkommende et stillbilde i stedet for et animert bilde. Og når du sender et hjerteslag, kan dette være et som er registrert av Apple Watch eller en annen pulsmåler.

     

Legg til en tegning i et bilde eller en video

Ved hjelp av Digital Touch kan du opprette et bilde eller en video og deretter legge til en tegning i det du opprettet. Følg denne framgangsmåten:

  1. Trykk på send en melding i Meldinger og oppgi en kontakt, eller gå til en eksisterende samtale.
  2. Trykk på , og deretter . Tegneblokken forvandles til en videoforhåndsvisning.
  3. Trykk på  for å opprette en video på ti sekunder. Eller trykk på  for å ta et bilde.
  4. Trykk på  hvis du vil begynne på nytt. Trykk på send melding når du er klar til å sende.

Meldinger-appen sletter videomeldinger etter 2 minutter. Trykk på Behold for å arkivere videoen.

Les mer

Du kan også bruke Digital Touch på Apple Watch.

Publiseringsdato: Thu Nov 30 15:03:51 GMT 2017