Bruk Taleopptak-appen

Gjør taleopptak på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Deretter redigerer du innspillingen og deler den.


Taleopptak bruker den innebygde mikrofonen på enheten til å ta opp. Hvis du vil ta opp med stereo og i høyere kvalitet, bruker du en ekstern stereomikrofon.

   

Slik lager du et taleopptak

 1. Åpne Taleopptak-appen, eller be Siri om å åpne den.
 2. For å ta opptak trykker eller klikker du på opptaksknappen med den røde sirkelen. Trykk på stoppknappen for å stoppe. På iPad eller Mac1trykker eller klikker du på pauseknappen.
 3. Når du trykker på stoppknappen, lagres opptaket automatisk med den nåværende plasseringen din som tittel.2 På iPad eller Mac klikker du på Ferdig når du er ferdig med å spille inn.

Alle opptakene dine er tilgjengelige på alle enhetene som har vært pålogget iCloud med den samme Apple-ID-en. Bare slå på Taleopptak i iCloud-innstillingene for hver enhet.

Når du har spilt inn et taleopptak, kan du redigere det.


Rediger et taleopptak

Når du har spilt inn et taleopptak, er det lett å skifte ut en del, klippe opptaket eller slette deler av det.

Slik bytter du ut en del av et taleopptak

 1. Trykk på opptaket du vil redigere. Trykk på symbolet med tre blå prikker, og trykk deretter på Rediger opptak. På iPad eller Mac velger du opptaket og klikker på Rediger.
 2. Sveip bølgeformen mot høyre eller venstre til den blå linjen (spillehodet) står ved begynnelsen på den delen du vil bytte ut. På Mac flytter du på den blå linjen (spillehodet) på opptaksoversikten nederst i programmet for å angi et startpunkt.
 3. Trykk på Erstatt for å ta opp på nytt over det eksisterende opptaket.
 4. Trykk på pauseknappen når du er ferdig med å spille inn.
 5. Trykk på Ferdig for å arkivere.

Slik klipper du fra begynnelsen eller slutten av et opptak

 1. Trykk på opptaket du vil klippe. Trykk på symbolet med tre blå prikker, og trykk deretter på Rediger opptak. På iPad eller Mac velger du opptaket og klikker på Rediger.
 2. Trykk på . Gule håndtak med piler vises i hver ende av opptaket i den nedre opptaksgrafen.
 3. For å klippe fra begynnelsen drar du den gule pilen til venstre helt til den er der du vil at opptaket skal begynne. For å klippe fra slutten drar du den gule pilen til høyre til der du vil at opptaket skal slutte.
 4. Trykk på Klipp.
 5. Trykk på Arkiver. Hvis du er ferdig med å redigere opptaket, trykker du på Ferdig.

Slik sletter du en del av et opptak

 1. Trykk på opptaket du vil klippe. Trykk på symbolet med tre blå prikker, og trykk deretter på Rediger opptak. På iPad eller Mac velger du opptaket og klikker på Rediger.
 2. Trykk på . Gule håndtak med piler vises i hver ende av opptaket i den nedre opptaksgrafen.
 3. Dra i de gule pilene på venstre og høyre side slik at de omgir den delen av opptaket du vil slette.
 4. Trykk på Slett.
 5. Trykk på Arkiver. Hvis du er ferdig med å redigere opptaket, trykker du på Ferdig.

Del et taleopptak

Vil du dele taleopptaket ditt med en venn eller lagre det på én plassering til? Trykk på et opptak i listen, trykk på symbolet med tre blå prikker, og trykk på Del. På iPad eller Mac velger du et opptak, og deretter klikker du på delesymbolet.

Velg en måte å dele på, som for eksempel via Meldinger eller en sosiale medier-app. Eller arkiver opptaket ditt på en annen plassering, som iCloud Drive eller Mail.

Slik sletter du et taleopptak

 1. Trykk eller klikk for å velge det opptaket du vil slette.
 2. Trykk på . På Mac trykker du på slettetasten eller velger Rediger > Slett. Opptaket flyttes til mappen Nylig slettet.

Når du har latt opptak ligge i mappen Nylig slettet i 30 dager, blir de slettet permanent. Du kan gjenopprette et taleopptak hvis det fremdeles er i mappen Nylig slettet:

 1. I Taleopptak trykker eller klikker du på du Nylig slettet.
 2. Trykk eller klikk på opptaket du vil gjenopprette.
 3. Trykk eller klikk på Gjenopprett, og trykk eller klikk på Gjenopprett opptak.

 

1. Taleopptak er en innebygd app i macOS Mojave og nyere.

2. Du kan slå plasseringsbasert navngivning på eller av i Innstillinger > Taleopptak. På Mac velger du Taleopptak > Valg.

Publiseringsdato: