Slik arkiverer du Visual Voicemail-meldinger på iPhone

Du kan arkivere Visual Voicemail-meldinger som notater eller taleopptak, eller dele dem ved å bruke Meldinger, Mail eller AirDrop.

Du må ha iOS 9 eller nyere og en mobiloperatør som støtter Visual Voicemail for å lagre Visual Voicemail-meldinger. Kontakt operatøren hvis du ikke er sikker på om operatøren støtter Visual Voicemail.

Arkiver telefonsvarermeldingen som et notat eller et taleopptak

  1. Gå til Telefon > Telefonsvarer. 
  2. Trykk på telefonsvarermeldingen du vil arkivere, og trykk på   .
  3. Velg Notater eller Taleopptak. Arkiver deretter telefonsvarermeldingen.

Del telefonsvarermeldinger ved å bruke Meldinger, Mail eller AirDrop

  1. Gå til Telefon > Telefonsvarer. 
  2. Trykk på telefonsvarermeldingen du vil dele, og trykk på   . 
  3. Velg Meldinger, Mail eller AirDrop.
  4. Skriv og send meldingen med den vedlagte telefonsvarermeldingen. Du kan også dele telefonsvarermeldingen ved å trykke på en AirDrop-kontakt.
Publiseringsdato: