Lagre og dele Visual Voicemail-meldinger på iPhone

Du kan lagre Visual Voicemail-meldinger som notater eller taleopptak, og du kan dele dem ved å bruke Meldinger, Mail eller AirDrop.

Du må ha en operatør som støtter Visual Voicemail for å lagre Visual Voicemail-meldinger. Kontakt operatøren hvis du ikke er sikker på om operatøren støtter Visual Voicemail.

Slik lagrer og deler du telefonsvarermeldinger

Gjør følgende for å lagre en telefonsvarermelding som et notat eller taleopptak, eller for å dele den ved bruk av Meldinger, Mail eller AirDrop: 

  1. Gå til Telefon > Telefonsvarer. 
  2. Trykk på telefonsvarermeldingen du vil lagre, og trykk på Del-knappen  .
  3. Velg Notater eller Taleopptak. Deretter lagrer du telefonsvarermeldingen. Eller du kan velge Meldinger, Mail eller AirDrop, og deretter skrive og sende meldingen med den vedlagte telefonsvarermeldingen. Du kan også dele telefonsvarermeldingen ved å trykke på en AirDrop-kontakt.

Publiseringsdato: