Bruk Kart og Bluetooth på iPhone og iPad

Finn ut mer om bruk av Kart på iPhone eller iPad med Bluetooth-tilbehør.

     

Administrer innstillingene for Navigeringsstemme

Først kobler du iPhone eller iPad sammen med bilen eller Bluetooth-tilbehøret. Deretter følger du denne fremgangsmåten for å administrere innstillingene for Navigeringsstemme mens du får veibeskrivelser sving for sving:

  1. Åpne Kart på iPhone eller iPad og skriv inn reisemålet ditt.
  2. Når du trykker på få veibeskrivelse, starter Kart veibeskrivelser sving for sving. Trykk på  for å åpne rutekortet.
  3. Trykk på Lyd.
  4. Angi volumnivået du vil bruke for Navigeringsstemme.
  5. Sveip opp på rutekortet for å velge hvilken enhet som skal spille av Navigering.

Du kan også kontrollere innstillingene for å sette lyden på pause under navigering eller kontrollere lydutdataene fra iPhone eller iPad. Når lyd spilles av, kan lydutdata bare administreres fra Kontrollsenter på iPhone eller iPad.


Tillat kjøreanvisninger via Navigeringsstemme

Med profiler for håndfribetjening (HFP) kan navigasjonsmeldinger spilles av via bilstereoen når iPhone ikke er valgt som lydkilde. Hvis du ikke ser HFP-alternativet, støtter kanskje ikke bilstereoen denne funksjonen. Sjekk brukerhåndboken for bilen din for å se om bilstereoen støtter HFP.

Hvis du ikke ser HFP-innstillingen når iPhone er koblet til stereoen, må du ta kontakt med produsenten av stereoen. HFP-funksjonen avhenger av bilstereoen.


     

Sett opplest lyd på pause

Opplest lyd setter lydbøker og podkaster på pause når Kart gir deg veibeskrivelser. Opplest lyd setter ikke musikk på pause. 

Sett opplest lyd på pause er aktivert som standard hvis Navigeringsstemme er satt til Normalt volum eller Høyt volum. Hvis du velger Ingen lyd eller Lavt volum, deaktiveres Sett opplest lyd på pause.

Publiseringsdato: