Send bilde-, video- eller lydmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Gjør meldingene dine enda mer personlige og interaktive med bilder, videoer og lydmeldinger.

Du kan tegne animerte skisser på bilder og i videoer og svare på meldinger med raske uttrykk fra Meldinger-appen.

Avhengig av operatøren din kan det påløpe meldingskostnader når du sender SMS- eller MMS-meldinger. Hvis du bruker iMessage når enheten ikke er tilkoblet Wi-Fi, kan det påløpe kostnader for bruk av mobildata.

      

Send bildemeldinger

 1. Trykk på kamerasymbolet i en meldingssamtale.
 2. Trykk på Kamera.
 3. Trykk på  for å ta et bilde. Trykk deretter på Ferdig. 
 4. Trykk på send bilde for å sende. Hvis du ikke vil sende bildet, trykker du på avbryt bilde øverst til høyre på bildet.

     

Gi bildene dine et personlig preg

Med iOS 10 kan du bruke Merking til å legge til ting på bildene dine, for eksempel tegninger og tekst. Følg denne framgangsmåten:

 1. Trykk på kamerasymbolet i en meldingssamtale, og velg bildet du vil sende.
 2. Dobbelttrykk på bildet i tekstfeltet.
 3. Trykk på Merking nederst til venstre.
 4. Trykk på ett av symbolene nederst på skjermen for å tegne. Hvis du vil legge til tekst, trykker du på . Deretter velger du  for å legge til en tekstboks, for å legge til navnet ditt eller  for å forstørre.
 5. Trykk på Arkiver og deretter på Ferdig. 
 6. Trykk på send melding for å sende. Hvis du ikke vil sende bildet, trykker du på avbryt melding øverst til høyre på bildet.

Send videomeldinger

 1. Trykk på kamera i en meldingssamtale.
 2. Trykk på Kamera.
 3. Når Kamera-appen åpnes, sveiper du mot venstre for å velge Video og begynne å spille inn.
 4. Når du er ferdig med innspillingen, trykker du på . Tilslutt trykker du på Ferdig. 
 5. Trykk på send melding når du er klar til å sende. Hvis du ikke vil sende videoen, trykker du på avbryt melding øverst til høyre.

Du kan også velge en video du allerede har spilt inn. Trykk på kamera i en meldingssamtale. Trykk deretter på Bilder > Videoer, velg en video og trykk på Velg. Trykk på send melding når du er klar til å sende den.

     

Send lydmeldinger

 1. Trykk på og hold nede   i en meldingssamtale for å spille inn en lydmelding.
 2. Trykk på  for å forhåndsvise meldingen. Trykk på  for å avbryte. Trykk på  for å sende.

Trykk på en lydmelding for å spille den av. Trykk på Behold under en lydmelding for å arkivere den.

Meldinger-appen sletter lydmeldinger etter 2 minutter. Vil du beholde lydmeldingene dine lenger, går du til Innstillinger > Meldinger. Bla ned til og trykk på Utløper under Lydmeldinger, og velg deretter Etter 2 minutter eller Aldri.

Les mer

Publiseringsdato: Sat Nov 18 17:46:53 GMT 2017