Send bilde-, video- eller lydmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Tilpass meldingen mer med interaktive bilder, videoer og lydmeldinger.

Avhengig av operatøren din kan det påløpe meldingskostnader når du sender SMS- eller MMS-meldinger. Hvis du bruker iMessage når enheten ikke er tilkoblet Wi-Fi, kan det påløpe kostnader for bruk av mobildata.

Send og tilpass bildemeldingene

 1. Trykk på kamerasymbolet i en meldingssamtale.
 2. Trykk på  for å ta et bilde. 
 3. Her kan du trykke på Effekter  , Rediger   eller Merking   for å tilpasse bildet. 
 4. Trykk påSend bilde for å sende eller trykk Ferdig for å legge til en personlig melding før bildet sendes. Hvis du ikke vil sende bildet, trykker du på avbryt bilde øverst til høyre på bildet.

Send videomeldinger

 1. Trykk på kamera i en meldingssamtale.
 2. Velg Video når kamera-appen åpnes.*
 3. Trykk på for å starte opptaket, eller trykk på for å legge til en effekt på videoen før eller etter opptak.
 4. Når du er ferdig med å spille inn, trykker du på . Herfra kan du trykke på Rediger for å redigere videoen eller trykke på Ferdig. 
 5. Trykk på Send melding send melding for å sende. Hvis du ikke vil sende videoen, trykker du på avbryt melding øverst til høyre.

* Videoen er ikke tilgjengelig når du er opptatt i en samtale.

Send et eksisterende bilde eller video

 1. Trykk på Bilder i en meldingssamtale. 
 2. Velg et bilde, eller trykk på Alle bilder for å velge et bilde fra Bilder-appen. Når du har valgt et bilde, kan du redigere bildet eller bruke Merking før du sender det. Bare trykk på miniatyrbildet i meldingstråden, og velg Merking eller Rediger.
 3. Trykk på Send melding for å sende.

Send lydmeldinger

 1. Trykk og hold på Spill inn en lydmelding i en meldingssamtale for å spille inn en lydmelding.
 2. Trykk på Spill av lydmelding for å forhåndsvise meldingen. Trykk på  for å avbryte. Trykk på Send lydmelding for å sende.

Trykk på en lydmelding for å spille den av. Trykk på Behold under en lydmelding for å arkivere den.

Meldinger-appen sletter lydmeldinger etter 2 minutter. Vil du beholde lydmeldingene dine lenger, går du til Innstillinger > Meldinger. Bla ned til og trykk på Utløper under Lydmeldinger, og velg deretter Etter 2 minutter eller Aldri.

Finn ut mer

Publiseringsdato: