Konfigurere Visual Voicemail på iPhone

Med Visual Voicemail kan du se en liste over meldinger, og velge hvilke du vil lytte til eller hvilke du vil slette. Finn ut hvordan du konfigurerer og overfører eksisterende telefonsvarermeldinger. 

Konfigurer Visual Voicemail

Hvis operatøren din støtter Visual Voicemail, kan du konfigurere den med denne fremgangsmåten:

 1. Gå til Telefon-appen og trykk deretter på Telefonsvarer-fanen. 
 2. Trykk på Konfigurer nå.
 3. Opprett et passord for telefonsvareren og trykk deretter på Ferdig.
 4. Skriv inn passordet på nytt for å bekrefte det og trykk deretter på Ferdig. 
 5. Velg Tilpasset eller Standard. Hvis du velger Tilpasset, kan du spille inn en ny hilsen.
 6. Trykk på Ferdig for å arkivere hilsenen.


Overfør eksisterende telefonsvarermeldinger

Følg denne fremgangsmåten for å overføre eksisterende telefonsvarermeldinger:

 1. Gå til Telefon-appen og trykk deretter på Telefonsvarer-fanen.
 2. Trykk på Konfigurer nå.
 3. Skriv inn passordet ditt* og trykk på Ferdig. 
 4. Spill inn en tilpasset hilsen eller bruk standardhilsenen, og trykk deretter på Arkiver. 

Hvis du glemmer passordet til telefonsvareren, kan du ikke tilbakestille det fra iPhone. Du må kontakte operatøren din for å tilbakestille passordet. Hvis du setter inn et nytt SIM-kort, vil du kanskje miste telefonsvarermeldingene som er arkivert på iPhone.


Få hjelp med Visual Voicemail

Hvis du ikke kan konfigurere Visual Voicemail, kontakter du operatøren for å finne ut om abonnementet ditt støtter denne funksjonen

Prøv denne fremgangsmåten hvis du trenger hjelp. Sjekk Visual Voicemail etter hvert trinn:

 1. Prøv å ringe noen for å sjekke om du har tilkobling til mobilnettverket. 
 2. Sørg for at du har konfigurert telefonsvareren. For å sjekke dette taster du inn telefonnummeret ditt fra iPhone.
 3. Ring opp iPhone fra en annen telefon og prøv å legge igjen en telefonsvarermelding til deg selv.
 4. Gå til Innstillinger > Generelt > Nullstill og trykk på Nullstill nettverksinnstillinger.


Les mer

Du kan også arkivere Visual Voicemail-meldingene som notater eller taleopptak, eller dele dem ved å bruke Meldinger, Mail eller AirDrop.

 

Publiseringsdato: