De dicteerfunctie gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

In veel apps en voorzieningen op uw iPhone, iPad of iPod touch die gebruikmaken van het toetsenbord, kunt u tekst ook invoeren door te dicteren in plaats van te typen.

Op de iPhone 6s of later en de iPad kunt u de dicteerfunctie gebruiken zonder dat hiervoor verbinding met het internet nodig is. Voor eerdere modellen van de iPhone en iPad is een internetverbinding nodig.1

Tekst dicteren

U voert tekst in door op de microfoonknop  op het toetsenbord te tikken en vervolgens te spreken. Tijdens het spreken verschijnt de tekst op het scherm. Als u wilt stoppen, houdt u op met spreken en tikt u op de toetsenbordknop .

Als de dicteerfunctie niet zeker is van het opgenomen woord, wordt het blauw onderstreept, zodat u kunt controleren of het correct is geschreven. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, tikt u op het onderstreepte woord en selecteert u de juiste spelling. Als u een woord wilt vervangen, tikt u er dubbel op en tikt u op de microfoonknop . Vervolgens zegt u het woord opnieuw en tikt u op de toetsenbordknop .

Als u een heel stuk tekst wilt vervangen, selecteert u wat u wilt vervangen, tikt u op de microfoonknop  en spreekt u de nieuwe tekst in. Als u tekst wilt toevoegen, tikt u op de gewenste plek, tikt u op de microfoonknop  en spreekt u de nieuwe tekst in.

U kunt de taal voor de dicteerfunctie wijzigen door lang op de microfoonknop  te drukken en vervolgens de gewenste taal te selecteren.

Leestekens en opmaak gebruiken

U kunt leestekens toevoegen door simpelweg te zeggen wat u wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld "Hallo John komma de cheque is onderweg uitroepteken" zegt, wordt dit: "Hallo John, de cheque is onderweg!".

Hieronder vindt u enkele veelgebruikte commando's voor leestekens en opmaak die u kunt gebruiken:

  • Open dubbel aanhalingsteken/gesloten dubbel aanhalingsteken: open dubbel aanhalingsteken en gesloten dubbel aanhalingsteken invoeren
  • Nieuwe alinea: een nieuwe alinea beginnen
  • Nieuwe regel: een nieuwe regel beginnen
  • Hoofdletter: het volgende woord met hoofdletter beginnen
  • Hoofdletters aan/Alles hoofdletters uit: het eerste teken van elk woord met hoofdletter beginnen
  • Smiley: :-) invoegen
  • Frowny: :-( invoegen
  • Winky: ;-) invoegen
  1. De offline dicteerfunctie wordt niet in alle talen ondersteund.
Publicatiedatum: