De Dictafoon-app gebruiken

U kunt gesproken memo's opnemen met uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac. U kunt uw opname vervolgens bewerken en delen.


Dictafoon neemt op via de ingebouwde microfoon van uw apparaat. Voor stereo-opnamen van hogere kwaliteit gebruikt u een externe stereomicrofoon.

   

Een gesproken memo opnemen

 1. Open de Dictafoon-app of vraag Siri om deze te openen.
 2. Tik of klik op de rode opnameknop om de opname te starten. Tik op de stopknop om de opname te stoppen. Op uw iPad of Mac1 tikt of klikt u op de pauzeknop.
 3. Zodra u op de stopknop tikt, wordt uw memo automatisch bewaard met uw huidige locatie als titel.2 Op uw iPad of Mac klikt u op 'Gereed' wanneer u klaar bent met opnemen.

Al uw memo's zijn beschikbaar op elk apparaat dat met dezelfde Apple ID is ingelogd bij iCloud. Hiervoor moet u op elk apparaat 'Dictafoon' inschakelen in de iCloud-instellingen.

Nadat u een gesproken memo hebt opgenomen, kunt u deze wijzigen.


Een gesproken memo wijzigen

Nadat u een gesproken memo hebt opgenomen, kunt u eenvoudig een deel van de opname vervangen, de opname inkorten of een deel van de opname verwijderen.

Een deel van een gesproken memo vervangen

 1. Tik op de memo die u wilt wijzigen. Tik op het symbool met de drie blauwe punten en tik vervolgens op 'Wijzig opname'. Op uw iPad of Mac selecteert u de memo en tikt of klikt u vervolgens op 'Wijzig'.
 2. Veeg de golfvorm naar rechts of links totdat de blauwe afspeelkop aan het begin van het deel staat dat u wilt vervangen. Om een beginpunt te selecteren op een Mac, zet u de blauwe afspeelkop op de gewenste plaats in het overzicht van de opname onder in de app.
 3. Tik op 'Vervang' om over de bestaande memo heen op te nemen.
 4. Tik op de pauzeknop als u klaar bent met opnemen.
 5. Tik op 'Gereed' om de opname te bewaren.

Het begin of eind van een memo inkorten

 1. Tik op de memo die u wilt inkorten. Tik op het symbool met de drie blauwe punten en tik vervolgens op 'Wijzig opname'. Op uw iPad of Mac selecteert u de memo en klikt u vervolgens op 'Wijzig'.
 2. Tik op . In het onderste deel van de opnamegrafiek verschijnen gele grepen met pijlen aan beide uiteinden van de memo.
 3. Om het begin in te korten, sleept u de linker gele pijl naar het punt waar u de memo wilt laten beginnen. Om het einde in te korten, sleept u de rechter gele pijl naar het punt waar u de memo wilt laten eindigen.
 4. Tik op 'Kort in'.
 5. Tik op 'Bewaar'. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de memo, tikt u op 'Gereed'.

Een deel van een memo verwijderen

 1. Tik op de memo die u wilt inkorten. Tik op het symbool met de drie blauwe punten en tik vervolgens op 'Wijzig opname'. Op uw iPad of Mac selecteert u de memo en klikt u vervolgens op 'Wijzig'.
 2. Tik op . In het onderste deel van de opnamegrafiek verschijnen gele grepen met pijlen aan beide uiteinden van de memo.
 3. Versleep de linker en rechter gele pijlen zodat deze om het deel van de memo heen staan dat u wilt verwijderen.
 4. Tik op 'Verwijder'.
 5. Tik op 'Bewaar'. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de memo, tikt u op 'Gereed'.

Een gesproken memo delen

Wilt u een gesproken memo met iemand delen of op een andere locatie bewaren? Tik op een memo in de lijst en tik op het symbool met drie blauwe punten. Vervolgens tikt u op 'Deel'. Op de iPad of de Mac selecteert u een memo en tikt of klikt u vervolgens op de deelknop het deelsymbool.

Kies hoe u de memo wilt delen, bijvoorbeeld via Berichten of een sociale media-app. U kunt uw memo ook ergens anders bewaren, bijvoorbeeld in iCloud Drive of Mail.

Een gesproken memo verwijderen

 1. Tik of klik om de memo te selecteren die u wilt verwijderen.
 2. Tik op . Op een Mac drukt u op de Delete-toets of kiest u 'Wijzig' > 'Verwijder'. De gesproken memo wordt verplaatst naar de map 'Recent verwijderd'.

Gesproken memo's blijven nog 30 dagen in de map 'Recent verwijderd' staan. Daarna worden ze definitief verwijderd. U kunt een gesproken memo terugzetten als deze nog in de map 'Recent verwijderd' staat:

 1. Tik of klik in de Dictafoon-app op 'Recent verwijderd'.
 2. Tik of klik op de memo die u wilt terugzetten.
 3. Tik of klik op 'Zet terug' en tik of klik vervolgens op 'Zet opname terug'.

 

1. Dictafoon is een ingebouwde app in macOS Mojave en hoger.

2. U kunt locatiegebonden naamgeving in- of uitschakelen via 'Instellingen' >'Dictafoon'. Op een Mac kiest u 'Dictafoon' >'Voorkeuren'.

Publicatiedatum: