Dicteerfunctie gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

U kunt de dicteerfunctie gebruiken in plaats van het toetsenbord om tekst in te voeren in verschillende apps en functies die gebruikmaken van het iOS-toetsenbord.

Op iPhone 6s of later en de iPad kunt u de dicteerfunctie gebruiken zonder dat hiervoor verbinding met het internet nodig is. Voor eerdere modellen van de iPhone en iPad is een internetverbinding nodig.1

     

Tekst dicteren

Als u tekst wilt invoeren, tikt u op microfoon op uw toetsenbord en begint u met spreken. Tijdens het spreken verschijnt de tekst op het scherm. Als u de dicteerfunctie wilt beëindigen, stopt u met spreken en tikt u op het iPhone-toetsenbord op uw toetsenbord.

Als de dicteerfunctie niet zeker is van het opgenomen woord, wordt het blauw onderstreept, zodat u kunt controleren of het correct is geschreven. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, tikt u op het onderstreepte woord en selecteert u de juiste spelling. Als u een woord wilt vervangen, tikt u er dubbel op, tikt u op microfoon, vervolgens dicteert u het nogmaals en tikt u op het iPhone-toetsenbord

Om een sectie te vervangen, selecteert u de gewenste sectie, tikt u op microfoon en spreekt u de gewenste tekst nogmaals in. Als u meer tekst wilt toevoegen, tikt u op de plek waar u de nieuwe tekst wilt toevoegen, tikt u op microfoon en spreekt u vervolgens de gewenste tekst in.

Leestekens en opmaak gebruiken

U kunt leestekens toevoegen door simpelweg te zeggen wat u wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld "Hallo John komma de cheque vind je in de e-mail uitroepteken" zegt, wordt dit: "Hallo John, de cheque vind je in de e-mail!".

Hieronder vindt u enkele veelgebruikte commando's voor leestekens en opmaak die u kunt gebruiken:

  • Open dubbel aanhalingsteken/gesloten dubbel aanhalingsteken: open dubbel aanhalingsteken en gesloten dubbel aanhalingsteken invoeren
  • Nieuwe alinea: een nieuwe alinea beginnen
  • Nieuwe regel: een nieuwe regel beginnen
  • Zet om in beginhoofdletters: het volgende woord met hoofdletter beginnen
  • Hoofdletters aan/Hoofdletters uit: het eerste teken van elk woord met hoofdletter beginnen
  • Smiley: :-) invoegen
  • Fronsend: :-( invoegen
  • Knipoog: ;-) invoegen
  1. Offline dicteerfunctie wordt niet in alle talen ondersteund.
Publicatiedatum: