Dicteerfunctie gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Meer informatie over hoe u in plaats van het toetsenbord de dicteerfunctie kunt gebruiken om tekst in te voeren.

U kunt de dicteerfunctie gebruiken in verschillende apps en functies die gebruikmaken van het iOS-toetsenbord. Op de iPhone 6s of later, de iPhone SE en de iPad Pro kunt u de dicteerfunctie gebruiken zonder dat hiervoor verbinding met het internet nodig is. Voor eerdere modellen van de iPhone en iPad is een internetverbinding nodig.

     

Tekst dicteren

Als u tekst wilt invoeren, tikt u op microfoon op uw toetsenbord en begint u met spreken. Tijdens het spreken verschijnt de tekst op het scherm. Als u de dicteerfunctie wilt beëindigen, stopt u met spreken en tikt u op iPhone-toetsenbord.

Als u een verkeerd gespeld woord wilt corrigeren, tikt u op het woord en selecteert u de juiste spelling. U kunt ook op een woord tikken en dit nogmaals dicteren.

Om een sectie te vervangen, selecteert u de gewenste sectie, tikt u op 'Dicteren' en spreekt u de gewenste tekst nogmaals in. Als u meer tekst wilt toevoegen, tikt u op de plek waar u de nieuwe tekst wilt toevoegen, tikt u op 'Dicteren' en spreekt u vervolgens de gewenste tekst in.

Leestekens en opmaak gebruiken

U kunt leestekens toevoegen door simpelweg te zeggen wat u wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld "Hallo John komma de cheque vind je in de e-mail uitroepteken" zegt, wordt dit: "Hallo John, de cheque vind je in de e-mail!".

Hieronder vindt u enkele veelgebruikte commando's voor leestekens en opmaak die u kunt gebruiken:

  • Open dubbel aanhalingsteken/gesloten dubbel aanhalingsteken: open dubbel aanhalingsteken en gesloten dubbel aanhalingsteken invoeren
  • Nieuwe alinea: een nieuwe alinea beginnen
  • Nieuwe regel: een nieuwe regel beginnen
  • Zet om in beginhoofdletters: het volgende woord met hoofdletter beginnen
  • Hoofdletters aan/Hoofdletters uit: het eerste teken van elk woord met hoofdletter beginnen
  • Smiley: :-) invoegen
  • Fronsend: :-( invoegen
  • Knipoog: ;-) invoegen
Publicatiedatum: