Visual Voicemail-berichten bewaren en delen op uw iPhone

U kunt uw Visual Voicemail-berichten bewaren als notities of gesproken memo's, en u kunt ze delen via Berichten, Mail of AirDrop.

U kunt Visual Voicemail-berichten alleen bewaren als uw mobiele aanbieder Visual Voicemail ondersteunt. Informeer bij uw aanbieder als u niet zeker weet of deze Visual Voicemail ondersteunt.

Uw voicemail bewaren en delen

Als u uw voicemailberichten wilt bewaren als notitie of gesproken memo met behulp van Berichten, Mail of AirDrop:

  1. Ga naar 'Telefoon' > 'Voicemail'.
  2. Tik op het voicemailbericht dat u wilt bewaren, en vervolgens op  .
  3. Kies 'Zet in Notities' of 'Gesproken memo's'. Vervolgens bewaart u het Voicemail-bericht. U kunt ook Berichten, Mai of AirDrop kiezen en vervolgens een bericht typen en uw bericht versturen met het voicemailbericht als bijlage. U kunt een Voicemail ook delen door te tikken op een AirDrop-contact.

 

Publicatiedatum: