Kaarten gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Gebruik Kaarten om een routebeschrijving met realtime verkeersinformatie op te vragen, nieuwe plaatsen te ontdekken, uw aankomsttijd te delen, uw favoriete locaties te bewaren enzovoort.

Een routebeschrijving opvragen

 1. Open Kaarten en voer uw bestemming in.
 2. Tik op 'Route' en selecteer vervolgens 'Auto', 'Te voet', 'Ov' of 'Rit'.
 3. Selecteer de gewenste route. Kaarten geeft eerst de snelste route weer op basis van de actuele verkeerssituatie.
 4. Tik op 'Ga'. Als u een overzicht van uw route wilt zien, tik dan op 'Tik voor overzicht' in de strook. U kunt ook tikken op 'Deel aankomst' om uw locatie met iemand te delen.
 5. Als u de navigatie wilt stoppen, tikt u op 'Stop' en vervolgens op 'Stop route'. U kunt ook Siri vragen de navigatie te stoppen als u handsfree hebt ingeschakeld.

Zodra u in beweging komt, werkt Kaarten de positie bij om u een beter richtingsgevoel te geven. U kunt ook uw vinger gebruiken om langs uw route te scrollen op zoek naar opstoppingen. Kaarten zorgt er ook voor dat u nooit meer een afslag mist door aan te geven in welke rijstrook u moet rijden.

Om tol- en snelwegen te vermijden, gaat u naar 'Instellingen' > 'Kaarten' en tikt u op 'Rijden en navigatie'. Tik op de schuifknop voor 'Tolwegen' of 'Snelwegen'.

 


Een omweg toevoegen en uw instellingen aanpassen

Moet u tanken als u onderweg bent naar een restaurant? Voeg dan een omweg toe aan uw route:

 1. Tik op de grijze lijn grijze lijn om menu te openen terwijl u navigeert om het menu te openen.
 2. Selecteer een optie, bijvoorbeeld 'Tankstations'. Kaarten toont u een lijst met plaatsen in de buurt.
 3. Tik op 'Ga'. Kaarten voegt de omweg toe aan uw oorspronkelijke route.
 4. Tik op de blauwe strook bovenaan het scherm om uw route te hervatten.

U krijgt gedetailleerde navigatie-instructies te zien door tijdens het navigeren omhoog te vegen in het menu en te tikken op 'Details'. Via dezelfde menubalk kunt u een routeoverzicht opvragen en de instellingen voor de navigatiestem wijzigen.

Als u uw apparaat aan Bluetooth hebt gekoppeld in uw auto, kunt u de instellingen voor de navigatiestem beheren. Lees hoe u Kaarten met Bluetooth gebruikt.


Uw aankomsttijd delen in Berichten

Moet u uw aankomsttijd delen met iemand? U kunt nu uw locatie, route en bestemming delen met iedereen die in uw lijst met contacten staat. Dit doet u als volgt:

 1. Tik op de grijze lijn grijze lijn om menu te openen terwijl u navigeert om het menu te openen.
 2. Tik op knop 'Deel aankomst' knop 'Deel aankomst'
 3. Selecteer een van uw recente contacten of tik op 'Contacten' om iemand in uw lijst te selecteren. Kaarten verzendt uw aankomsttijd automatisch via Berichten.


Uw favorieten toevoegen of verwijderen

Wilt u snel toegang tot uw frequente locaties? Of u nu wilt dat Kaarten uw huis of kantoor onthoudt, u kunt eenvoudig favorieten toevoegen. Dit doet u als volgt: 

 1. Open Kaarten en selecteer een locatie.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Zet in favorieten'.

Een favoriet een naam geven, delen of verwijderen:

 1. Open Kaarten en tik op 'Toon alles'.
 2. Veeg naar links over de favoriet en tik vervolgens op 'Deel' of 'Verwijder'. U kunt ook tikken op de infoknop infosymbool naast de favoriet om het label te veranderen, uw aankomsttijd te delen en meer.


Een verzameling maken

Wilt u al uw favoriete restaurants of parken bijhouden? U kunt een verzameling maken zodat u de hele lijst op hetzelfde moment kunt benaderen. Dit doet u als volgt:

 1. Open Kaarten, tik op 'Nieuwe verzameling' en voeg een naam toe.
 2. Selecteer een locatie en tik op de knop 'Zet in' .
 3. Kies de verzameling waaraan u de locatie wilt toevoegen. 

Als u een verzameling wilt zien die u hebt gemaakt, opent u Kaarten en tikt u op de naam van de verzameling om de lijst met plaatsen te zien. U kunt zo veel verzamelingen maken als u wilt en zo veel locaties als u wilt toevoegen aan een verzameling. U kunt verzamelingen ook delen met vrienden en familie. Tik op de verzameling, scrol omlaag en tik op het deelsymbool 


Ov-meldingen krijgen

Kaarten geeft u realtime informatie over het openbaar vervoer, zoals storingen, annuleringen of service-onderbrekingen. U kunt ov-lijnen waar u regelmatig gebruik van maakt ook toevoegen aan uw verzameling 'Ov-lijnen' om eventuele service-onderbrekingen in realtime te zien met uw widget Vandaag-weergave.

Een ov-lijn toevoegen aan uw verzameling 'Ov-lijnen':

 1. Selecteer in Kaarten een ov-lijn waarover u meldingen wilt ontvangen.
 2. Veeg omhoog op de Ov-kaart.
 3. Tik op de knop 'Zet in'
 4. Selecteer vervolgens de verzameling waaraan u de ov-lijn wilt toevoegen of maak een nieuwe verzameling.

De afstand tussen twee locaties markeren

U kunt markeringen ook gebruiken om uw huidige locatie te markeren. U kunt ook een markering plaatsen om de afstand tussen twee locaties te laten weergeven.

Een locatie markeren:

 1. Tik in de rechterbovenhoek van Kaarten op de infoknop .
 2. Tik vervolgens op 'Markeer mijn locatie'. U kunt ook een specifiek gebied blijven aanraken met uw vinger om de locatie ervan te markeren.

Een routebeschrijving opvragen voor een andere locatie dan uw huidige locatie:

 1. Tik op een oriëntatiepunt of plaats een markering.
 2. Tik op 'Routebeschrijving', vervolgens op 'Mijn Locatie' en voer een andere gewenste locatie in.
 3. Tik op de tekstbalk om het beginpunt te wijzigen. U kunt ook tikken op  om het begin- en eindpunt om te wisselen.
 4. Tik op 'Route'. De snelste route wordt nu getoond.

U verwijdert een markering door erop te tikken, op 'Wijzig locatie' te tikken en vervolgens op 'Wis markering'.

Plaatsen in de buurt zoeken

Met 'Dichtbij' kunt u zoeken naar zaken die zich dicht bij uw locatie bevinden, zoals eten en amusement. Zo zoekt u plaatsen in de buurt:

 1. Open Kaarten.
 2. Tik op de zoekbalk om categorieën in uw gebied te bekijken.
 3. Selecteer een categorie en kies een locatie.
 4. Wanneer u een locatie hebt gekozen, tikt u op 'Route'.
 5. Tik op 'Ga'.

Kijk of 'Dichtbij' beschikbaar is in uw gebied

Meer informatie over hoe u uw recente bestemmingen en zoekgeschiedenis verwijdert uit Kaarten en uw belangrijke locaties bewerkt.


Meer doen met Kaarten

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: