Kaarten gebruiken op een iPhone, iPad of iPod touch

Met Kaarten kunt u routebeschrijvingen met real-time verkeersinformatie opvragen, nieuwe plaatsen ontdekken, uw favoriete locaties opslaan en nog meer.

Met Kaarten wordt het nog eenvoudiger om iets te vinden doordat u gedetailleerde informatie en suggesties krijgt op basis van uw gewoonten en agendagebeurtenissen.

Voeg uw veelbezochte locaties toe.

Als u veelbezochte locaties, zoals uw huis en uw werk, toe wilt voegen:

 1. Open Kaarten en tik op Kaarten in de rechterbovenhoek.
 2. Tik op 'Een probleem melden'.
 3. Tik op 'Thuis' of 'Werk' en zoek naar het adres. 
 4. Tik op 'Voeg een Plaats of Adres toe' en typ het adres in of tik op een recente locatie. 
 5. Tik op 'Voeg toe'. Tik op 'Terug' wanneer u klaar bent.

Afhankelijk van uw aanbieder en uw mobiele data-abonnement zijn mogelijk datatarieven van toepassing als u Kaarten gebruikt.


Een routebeschrijving opvragen

 1. Open Kaarten en voer uw bestemming in de zoekbalk in.
 2. Tik op 'Route'.
 3. Kies 'Auto', 'Te voet', 'Ov' of 'Rit'.
 4. Selecteer de gewenste route. Kaarten geeft eerst de snelste route weer op basis van de actuele verkeerssituatie.
 5. Tik op  wanneer u klaar bent. Als u een overzicht van uw route wilt zien, tik dan op 'Tik hier voor een Overzicht' in de banner.
 6. Als u de navigatie wilt beëindigen, tikt u op  in de rechterbovenhoek. Tik vervolgens op 'Stop route'. U kunt ook aan Siri vragen 'Stop de Navigatie' als u Hands-free aan hebt staan.

Zodra u in beweging komt, werkt Kaarten de positie bij om u een beter richtingsgevoel te geven. U kunt ook uw vinger gebruiken om langs uw route te scrollen op zoek naar opstoppingen. En in iOS 11 of recenter zorgt Kaarten ervoor dat u nooit meer een afslag mist door aan te geven in welke rijstrook u moet rijden. U kunt ook zien wat de maximumsnelheid is voor de weg waarop u rijdt.

Om tol- en snelwegen te vermijden, gaat u naar 'Instellingen' > 'Kaarten' > 'Rijden en navigatie'. Tik vervolgens op de schuifknop voor 'Tolwegen of snelwegen'.


      

Routekaart gebruiken

U kunt Routekaart gebruiken om plaatsen in de buurt te vinden, zoals tankstations, restaurants en meer.

Zo voegt u een omweg toe aan een route:

 1. Tik op tijdens het navigeren om het menu te openen.
 2. Selecteer een optie, bijvoorbeeld 'Tankstations'. Kaarten geeft u een lijst met suggesties in de buurt.
 3. Tik op . Kaarten voegt de omweg toe aan uw oorspronkelijke route.
 4. Wanneer u klaar bent, tikt u op de blauwe strook boven in het scherm om uw route te hervatten.

Stapsgewijze navigatie-instructies krijgt u door tijdens het navigeren omhoog te vegen in het menu en te tikken op 'Details'. In dezelfde menubalk kunt u een routeoverzicht opvragen en de instellingen voor gesproken instructies wijzigen.

Als u uw apparaat aan Bluetooth gekoppeld hebt in uw auto, kunt u de 'Navigatie Stem' instellingen beheren. Lees hoe u Kaarten met Bluetooth gebruikt.


Een favoriete ov-lijn toevoegen

U kunt ov-lijnen toevoegen aan uw favorieten, zodat u ze ook terugziet in uw Widget voor tijdige informatie.

Zo voegt u een ov-lijn toe aan uw favorieten:

 1. Tik in Kaarten op Kaarten en selecteer 'Ov'.
 2. Zoom in op de ov-lijn. Tik nu op de naam of het nummer van de lijn of het station. De ov-lijn kan ook met een symbool worden weergegeven.
 3. Wanneer de detailkaart wordt weergegeven, scrolt u omlaag en tikt u op 'Zet in favorieten'.

U kunt ook uw bestemming invoeren en dan op 'Route' tikken om te zien of er andere vormen van vervoer zijn die u kunt nemen.


Een markering gebruiken om een routebeschrijving op te vragen van een locatie naar een andere locatie

U kunt markeringen ook gebruiken om uw huidige locatie te markeren. U kunt ook een markering plaatsen om de afstand tussen twee locaties te laten weergeven.

Een locatie markeren:

 1. Tik in de rechterbovenhoek van Kaarten op Kaarten.
 2. Tik vervolgens op 'Markeer mijn locatie'. U kunt ook een specifiek gebied ingedrukt houden met uw vinger om de locatie ervan te markeren.

Een routebeschrijving opvragen voor een andere locatie dan uw huidige locatie:

 1. Tik op een oriëntatiepunt of plaats een markering.
 2. Tik op 'Routebeschrijving', vervolgens op 'Mijn Locatie' en voer een andere gewenste locatie in.
 3. Tik op de tekstbalk om het beginpunt te wijzigen. U kunt ook tikken op  om het begin- en eindpunt om te wisselen.
 4. Tik op 'Route'. De snelste route wordt nu getoond.

U verwijdert een markering door erop te tikken, op 'Wijzig locatie' te tikken en vervolgens op 'Wis markering'.


Plaatsen in de buurt zoeken

Met 'Dichtbij' kunt u zoeken naar zaken die zich dichtbij uw locatie bevinden, zoals eten en amusement.

Zo zoekt u plaatsen in de buurt:

 1. Open Kaarten.
 2. Tik op de zoekbalk om categorieën in uw gebied te bekijken.
 3. Selecteer een categorie en kies een locatie.
 4. Wanneer u een locatie hebt gekozen, tikt u op 'Route'.
 5. Tik op .

Kijk of 'Dichtbij' beschikbaar is in uw gebied

Meer informatie over hoe u uw recente bestemmingen en zoekgeschiedenis verwijdert uit Kaarten en uw belangrijke locaties bewerkt.


      

Uw favoriete locaties toevoegen of verwijderen

Zo voegt u een locatie toe aan uw Favorieten:

 1. Selecteer een locatie.
 2. Scrol naar beneden en tik op 'Maak favoriet' .

Zo deelt, bewerkt of verwijdert u een favoriet:

 1. Tik op de zoekbalk.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Favorieten'.
 3. Veeg naar links over de favoriet en tik vervolgens op 'Deel' of 'Verwijder'.


Meer doen met Kaarten

 1. Stapsgewijze navigatie is beschikbaar op iPhone 4s of hoger, iPad Pro, iPad Air of hoger, iPad 2 of hoger en iPad mini of hoger met mobiele data.
 2. Flyover is beschikbaar bij iPhone 4s of hoger, iPad Pro, iPad Air of hoger, iPad 2 of hoger, iPad mini of hoger en iPod touch (5e generatie of hoger). Om Flyover te kunnen besturen door uw apparaat te bewegen, hebt u een iPhone 6s of nieuwer, iPad Pro of iPad (5e generatie of nieuwer) met iOS 11 nodig. Mogelijk worden kosten voor mobiele data in rekening gebracht.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: