Skatiet mūziku, ko draugi pašlaik klausās pakalpojumā Apple Music

Izmantojot Apple Music, varat kopīgot ar draugiem mūziku, ko pašlaik klausāties, un skatīt mūziku, ko pašlaik klausās draugi.

Lai sāktu kopīgošanu, iestatiet profilu

Atkarībā no izmantotās ierīces veiciet tālāk norādītās darbības.

Darbības, kas veicamas iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē

 1. Atveriet lietotni Music un ekrāna apakšā pieskarieties For You (Jums piemērotie vienumi).
 2. Ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties savam fotoattēlam.
 3. Pieskarieties See What Friends Are Listening To (Skatīt, ko draugi pašlaik klausās).
 4. Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai izveidotu lietotājvārdu, atrastu draugus un sekotu viņiem, kopīgotu atskaņošanas sarakstus un veiktu citas darbības.
 5. Pieskarieties Done (Gatavs).

Kopīgotie atskaņošanas saraksti un dziesmas, ko klausāties, tiks parādītas jūsu profila lapā.

Darbības, kas veicamas Mac ierīcē vai datorā

 1. Mac ierīcē atveriet lietotni Music. Datorā atveriet iTunes operētājsistēmai Windows.
 2. Sānjoslā noklikšķiniet uz For You (Jums piemērotie vienumi).
 3. Ekrāna augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz sava fotoattēla.
 4. Parādītajā logā noklikšķiniet uz Get Started (Sākt darbu).
 5. Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai izveidotu lietotājvārdu, atrastu draugus un sekotu viņiem, kopīgotu atskaņošanas sarakstus un veiktu citas darbības.
 6. Noklikšķiniet uz Done (Gatavs).

Kopīgotie atskaņošanas saraksti un dziesmas, ko klausāties, tiks parādītas jūsu profila lapā.

Draugu atrašana un sekošana viņiem

 1. Atveriet For You (Jums piemērotie vienumi).
 2. iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē pieskarieties savam fotoattēlam augšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties View Profile (Skatīt profilu). Mac ierīcē vai datorā noklikšķiniet uz sava fotoattēla augšējā labajā stūrī.
 3. Ritiniet profila lapu uz leju līdz galam.
 4. Pieskarieties Follow Friends (Sekot draugiem) vai noklikšķiniet uz Find More Friends (Atrast vairāk draugu).

Šeit varat sekot draugiem, kas iekļauti kontaktpersonu sarakstā, meklēt draugus, kas izmanto Apple Music, kā arī veikt citas darbības. Turklāt, pieskaroties INVITE (Uzaicināt) vai noklikšķinot uz šī vienuma, varat uzaicināt citus lietotājus sekot jūsu profilam.

Lai pārtrauktu sekot kādam lietotājam vai bloķētu sekotāju, pieskarieties attiecīgās personas vārdam vai noklikšķiniet uz tā, pēc tam pieskarieties papildinformācijas pogai  vai noklikšķiniet uz tās un izvēlieties Unfollow (Vairs nesekot) vai Block (Bloķēt).

Mūziku nevar kopīgot ar draugiem, kas izmanto bērnu kontus, kurus izveidoja, lietojot funkciju Family Sharing (Koplietošana ģimenē).

 

Draugu atskaņotās mūzikas skatīšana

Atveriet For You (Jums piemērotie vienumi), pēc tam ritiniet uz leju līdz Friends Are Listening To (Draugi pašlaik klausās). Lai atskaņotu mūziku, ko pašlaik klausās draugs, pieskarieties attiecīgajai mūzikai vai noklikšķiniet uz tās.

Lai klausītos miksējumu no dziesmām, ko draugi pašlaik klausās, pieskarieties Friends Mix (Draugu miksējums).

Lai skatītu konkrēta drauga profila lapu, atveriet savu profilu un pēc tam sadaļā Followers (Sekotāji) vai Following (Seko) pieskarieties drauga fotoattēlam vai noklikšķiniet uz tā. Šeit varat skatīt drauga koplietotos atskaņošanas sarakstus un mūziku, ko draugs nesen klausījās.

Ja vienums Friends Mix (Draugu miksējums) nav redzams, jums jāseko lielākam lietotāju skaitam.

Kopīgotās mūzikas pārvaldība

 1. Atveriet For You (Jums piemērotie vienumi).
 2. iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē pieskarieties savam fotoattēlam augšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties View Profile (Skatīt profilu). Mac ierīcē vai datorā noklikšķiniet uz sava fotoattēla augšējā labajā stūrī.
 3. Profila lapā pieskarieties Edit (Rediģēt) vai noklikšķiniet uz šī vienuma. Šeit varat:
  • izvēlēties, kurš redz mūziku, ko klausāties;
  • paslēpt pašlaik atskaņoto mūziku un padarīt atskaņošanas sarakstus privātus.

Pašlaik atskaņotās mūzikas paslēpšana

Profila lapā atrodiet sadaļu Listening To (Pašlaik klausās), atrodiet mūziku, ko vēlaties paslēpt, un pēc tam izpildiet darbības attiecīgajai ierīcei, kā norādīts tālāk.

 • iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē nospiediet albuma ikonu un turiet to nospiestu, pēc tam pieskarieties Hide from Profile (Paslēpt profilā).
 • Mac ierīcē vai datorā ar peles labo pogu noklikšķiniet uz albuma ikonas (vai noklikšķiniet, turot nospiestu taustiņu Ctrl) un pēc tam izvēlieties Hide from Listening To (Paslēpt no pašlaik atskaņotā).

Atskaņošanas sarakstu padarīšana par privātiem

 • iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē atveriet Library (Bibliotēka) > Playlists (Atskaņošanas saraksti) un pieskarieties attiecīgam atskaņošanas sarakstam, lai to atvērtu. Augšējā labajā stūrī pieskarieties Edit (Rediģēt) un pēc tam izslēdziet Show on My Profile and in Search (Rādīt manā profilā un meklēšanā).
 • Mac ierīcē vai datorā atveriet sānjoslu un noklikšķiniet uz atskaņošanas saraksta, lai to atvērtu. Pārbaudiet, vai zem atskaņošanas saraksta nosaukuma ir atlasīta opcija Publish on profile and in search (Publicēt profilā un meklēšanā). Ja opcija ir atlasīta, notīriet opcijas atzīmi, lai padarītu atskaņošanas sarakstu privātu.

Kopīgošanas pārtraukšana

Ja padarīsiet darbības un atskaņošanas sarakstus privātus, jūsu profila attēls un lietotājvārds joprojām būs redzami meklēšanā. Lai pilnībā noņemtu informāciju par sevi, dzēsiet Apple Music profilu, kā norādīts tālāk.

 • iPhone, iPad, iPod touch vai Android ierīcē atveriet For You (Jums piemērotie vienumi), pieskarieties savam fotoattēlam, pieskarieties savam vārdam, pēc tam pieskarieties Edit (Rediģēt). Ritiniet līdz ekrāna apakšai un pieskarieties Delete Profile (Dzēst profilu).
 • Mac ierīcē vai datorā atveriet For You (Jums piemērotie vienumi), noklikšķiniet uz sava fotoattēla, pēc tam noklikšķiniet uz Edit (Rediģēt). Zem lietotājvārda noklikšķiniet uz Delete Profile (Dzēst profilu).

Dzēšot profilu, lietotnē Apple Music tiek dzēsts jūsu lietotāja turis un darbības saistībā ar mūziku, taču dzēšana neietekmē Apple Music abonementa darbību. Ja kopīgojāt atskaņošanas sarakstu ar draugu un draugs to saglabāja sava ierīcē, šis atskaņošanas saraksts pazudīs. Bibliotēkā un atskaņošanas sarakstos netiek veiktas nekādas izmaiņas.

Ziņošana par problēmu

Ja pamanīsiet kaut ko aizvainojošu lietotāja profilā vai lietotāja izveidotā atskaņošanas sarakstā, ziņojiet par to uzņēmumam Apple, un mēs izmeklēsim šo problēmu. Varat ziņot par jebkādu problēmu saistībā ar saturu, ko Apple Music lietotājs augšupielādē vai kopīgo. Varat ziņot, piemēram, par šādu saturu:

 • atskaņošanas sarakstu nosaukumi;
 • atskaņošanas sarakstu attēli;
 • atskaņošanas sarakstu apraksti;
 • lietotājvārdi;
 • lietotāju attēli;
 • lietotāju turi (piemēram, @johnappleseed).

Lai ziņotu par aizvainojošu vārdu vai attēlu:

 1. Atveriet attiecīgā lietotāja lapu vai atskaņošanas saraksta lapu.
 2. iPhone, iPad, iPod touch, Mac ierīcē vai datorā pieskarieties papildinformācijas pogai vai noklikšķiniet uz tās.  Android ierīcē pieskarieties .
 3. Izvēlieties Report a Concern (Ziņot par problēmu).

Papildinformācija

Mūzikas kopīgošana ar draugiem nav pieejama Krievijā, kontinentālajā Ķīnā un Turcijā.

Publicēšanas datums: