Upute za slanje privitaka putem aplikacije Mail na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Dodavanje privitaka u aplikaciji Mail lakše je no ikad prije. Možete jednostavno promijeniti font i format, slati više fotografija odjednom, skenirati dokument pomoću kamere, pa čak i skicirati u aplikaciji Mail.

Upoznajte se s novom trakom za formatiranje

Nova traka za formatiranje nudi nove i poboljšane opcije za slanje privitaka u aplikaciji Mail. Evo kako je upotrebljavati: 

 1. Otvorite aplikaciju Mail i dodirnite  da biste započeli novi e-mail ili otvorili postojeći.
 2. Dodirnite unutar tijela e-maila.
 3. Da biste vidjeli opcije privitka: dodirnite sivu strelicu desno od trake Prediktivni tekst ili dodirnite Return.

Sad kada ste vidjeli novu traku za formatiranje, evo kako upotrebljavati nove i poboljšane značajke.

 

 

Promjena fonta i formata

 1. U e-mailu dodirnite sivu strelicu ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku fonta .
 3. Odaberite font i opcije formatiranja koje želite, primjerice boju teksta, grafičke oznake i dr.

 

Dodavanje fotografija i videozapisa

 1. U e-mailu dodirnite sivu strelicu ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku fotografije i videozapisa , a zatim odaberite fotografije ili videozapise. Na svakoj fotografiji ili videozapisu koji odaberete vidjet ćete plavu kvačicu.

Broj fotografija i videozapisa koje možete poslati ovisi o davatelju usluga e-maila. Ak ne možete poslati više fotografija ili videozapisa, dodajte manji broj njih, a zatim ponovno pokušajte poslati. Obratite se davatelju usluga e-maila ako imate pitanja. 

 

Snimajte fotografije i videozapise svojom kamerom u aplikaciji Mail

 1. U e-mailu dodirnite sivu strelicu ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku kamere , a zatim snimite fotografiju ili videozapis. 
 3. Dodirnite Upotrijebi fotografiju ili Upotrijebi videozapis. Automatski će se priložiti e-mailu.

 

 

Dodajte dokumente iz aplikacije Datoteke.

 1. U e-mailu dodirnite  ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku datoteke , a zatim odaberite dokument koji želite dodati iz aplikacije Datoteke.

 

Skeniranje dokumenata pomoću kamere

 1. U e-mailu dodirnite tipku sive strelice ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku skeniranja 
 3. Pomaknite kameru tako da snimite dokument. Plavi okvir označit će područje koje će kamera skenirati. 
 4. Dodirnite ikonu zatvarača. Nakon skeniranja možete prilagoditi snimljeno područje. 
 5. Kad budete spremni, dodirnite Sačuvaj skenirano.

 

Skiciranje

 1. U e-mailu dodirnite sivu strelicu ili Return da biste otvorili traku za formatiranje.
 2. Dodirnite tipku označavanja , a zatim odaberite alate i izradite crtež.
 3. Kada budete spremni, dodirnite Gotovo, a zatim Umetni crtež.

Više mogućnosti uz aplikaciju Mail

Datum objave: