Uključivanje moda vibracije, moda zvonjenja ili moda tihog rada na iPhone uređaju

Prekidač Zvono / bez zvona nalazi se na lijevoj strani iPhone uređaja. Koristite ga da biste odredili koji će se zvukovi reproducirati putem zvučnika iPhone uređaja.

Prebacivanje iPhone uređaja u mod tihog rada ili zvonjenja

Kada je iPhone postavljen na zvonjenje, melodije zvona, alarmi i zvukovi reproducirat će se putem zvučnika iPhone uređaja.

Kada je iPhone postavljen na tihi rad, nećete čuti melodije zvona ni alarme, ali ostali će se zvukovi reproducirati putem zvučnika iPhone uređaja, a iPhone će vibrirati.

Te postavke utječu samo na zvučnik iPhone uređaja. Ako koristite slušalice, zvukovi će se reproducirati putem slušalica, čak i ako je iPhone postavljen na tihi način.

Mod zvonjenja

Da biste iPhone postavili u mod zvonjenja, prekidač pomaknite tako da se ne vidi narančasta boja. 

Mod tihog rada

Da biste iPhone postavili u mod tihog rada, prekidač pomaknite tako da se vidi narančasta boja. 

 

Promjena melodija zvona i vibriranja

Na iPhone 7 uređaju i novijima postavke melodije zvone i vibracije možete postaviti u odjeljku Postavke > Zvukovi i vibracije. Na starijim modelima iPhone uređaja odaberite Postavke > Zvukovi.

Glasnoća melodija zvona i upozorenja odgovara glasnoći koju ste postavili za reprodukciju zvuka. Ako želite upravljati glasnoćom melodija zvona i alarma neovisno o ostalim aplikacijama, isključite Promijeni tipkama. Ako isključite Promijeni tipkama, glasnoću melodija zvona i upozorenja morat ćete ručno podesiti u odjeljku Postavke > Zvukovi i vibracije ili Postavke > Zvukovi.

Na istom zaslonu možete odabrati želite li da iPhone vibrira kada postavite mod tihog načina ili zvonjenja. Ako isključite obje postavke, iPhone neće vibrirati.
 

Promjena zvuka i vibriranja

Promjena melodija zvona, zvukova i vibriranja:

  1. Na iPhone 7 uređaju i novijima otvorite Postavke > Zvukovi i vibracije. Na starijim modelima iPhone uređaja odaberite Postavke > Zvukovi.
  2. Zatim odaberite opciju, kao što je Melodija zvona ili Nova pošta, pa odaberite neku drugu melodiju.
  3. Ako želite podesiti vibriranje, dodirnite Vibracija, a zatim odaberite opciju na popisu.

Izrada prilagođene vibracije:

  1. Dodirnite Izradi novu vibraciju.
  2. Dodirnite zaslon da biste stvorili uzorak, a zatim dodirnite Zaustavi.
  3. Dodirnite Reproduciraj da biste testirali vibraciju.
  4. Kada završite, dodirnite Spremi i dodijelite naziv. Da biste ponovili prilagođenu vibraciju, možete dodirnuti i Snimi.
Datum objave: