Upotreba modova kamere na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Saznajte više o modovima kamere na svom uređaju, npr. portretnom, panoramskom ili usporenom snimanju, te kako ih koristiti.

Pronađite savršen način rada za svaki trenutak

Nevjerojatni modovi kamere ugrađeni u iPhone, iPad i iPod touch uređaj omogućuju vam da snimite idealnu fotografiju ili videozapis. Povucite prstom ulijevo ili udesno na zaslonu kamere da biste vidjeli i koristili različite modove. Na raspolaganju vam je fotografija, kvadratna ili panoramska snimka, videozapis te ubrzana ili usporena snimka. Na iPhone 7 Plus uređaju i novijem i iPhone X uređaju i novijem fotografije izgledaju bolje nego do sada zahvaljujući novom efektu dubine polja u portretnom modu.

Prije početka provjerite imate li najnoviju verziju sustava iOS da biste mogli pristupiti najnovijim značajkama aplikacije Kamera.

 

snimanje fotografije u aplikaciji Kamera na iPhone uređaju

Fotografija

Kada otvorite aplikaciju Kamera, standardni je mod snimanje fotografija. Koristi se za snimanje klasičnih fotografija. Na iPhone 6s uređaju i novijima možete snimati i fotografije sa značajkom Live Photos, koje ožive kada ih dodirnete.

Kamera automatski fokusira sliku i prilagođava ekspoziciju na temelju onoga prema čemu je usmjerite. Na taj način uvijek započinjete oštrom, jasno osvijetljenom fotografijom.

Fokus kamere i ekspoziciju možete promijeniti i premjestiti na određeno područje. Prije snimanja fotografije dodirnite mjesto na zaslonu koje želite prilagoditi. Ako nakon toga želite zadržati fokus i ekspoziciju na istom mjestu, pritisnite i držite zaslon dok se ne pojavi AE/AF zaključavanje.

 

snimanje fotografije u portretnom modu

Portret

Na iPhone 7 Plus uređaju i novijim i iPhone X uređaju i novijim jednostavno je snimiti zapanjujuće portrete. U portretnom modu koriste se dvije kamere na iPhone uređaju radi postizanja efekta dubine polja. Time se na fotografiji omogućuje kompozicija na kojoj objekt ostaje oštar, a pozadina se prekrasno zamućuje. Ako imate iPhone X ili noviji, prednjom TrueDepth kamerom u portretnom modu možete snimiti i autoportret.

Otvorite aplikaciju Kamera i prijeđite u portretni mod. Odmaknite se od subjekta ako vam to aplikacija predloži. Sliku snimite kada okvir za efekt dubine bude žute boje. 

Na iPhone 8 Plus uređaju i novijima te iPhone X uređaju i novijima pomoću efekata osvjetljenja profesionalne kvalitete slike snimljene u portretnom modu možete učiniti još atraktivnijima. Kada snimite fotografiju, dodirnite Uredi pa odaberite Studijsko svjetlo, Konturno svjetlo, Reflektor ili Mono reflektor.

 

Kvadrat

U modu kvadrata okvir zaslona fotoaparata ograničava se na kvadrat, optimiziranu veličinu fotografije za mnoge aplikacije za društvene mreže. Na taj način fotografiju možete snimiti i brzo je podijeliti na omiljenim platformama društvenih mreža.

 

snimanje fotografije u panoramskom modu

Panorama

Želite snimiti prekrasan krajolik, ali na zaslon fotoaparata ne stane cijela slika? Pomoću panoramskog moda možete snimiti fantastičnu širokokutnu fotografiju. 

U panoramskom se modu u sredini zaslona pojavljuje traka vodilica da bi vam olakšala snimanje fotografije. Ako fotografiju želite započeti s lijeve strane, provjerite pokazuje li strelica udesno. Ako fotografiju želite započeti s desne strane, dodirnite strelicu i promijenite njezin smjer.

Dodirnite gumb zatvarača i fotoaparat polako pravocrtno pomičite s jedne strane snimke na drugu. Strelicu pokušajte zadržati na žutoj traci vodilici.

 

snimanje videozapisa na iPhone uređaju     

Videozapis

Snimajte filmove profesionalne kvalitete pomoću sjajnog fotoaparata ugrađenog u svaki iPhone, iPad i iPod touch uređaj. Kada aktivirate bilo koji mod za snimanje videozapisa, gumb zatvarača mijenja boju iz bijele u crvenu. Dodirnite zatvarač jedanput da biste započeli snimanje, a zatim još jedanput da biste ga zaustavili.

Želite urediti duljinu videozapisa? Dodirnite Uredi ili gumb za uređivanje i pomaknite kliznik da biste prilagodili vrijeme početka i završetka. Nakon toga dodirnite OK da biste spremili promjene.

Želite ubrzati videozapis ili ga usporiti? Možda će vam se svidjeti usporena ili ubrzana snimka.

 

Usporena snimka

Produljite trajanje omiljenih trenutaka uz usporene videozapise. Videozapis se snima kao i inače. No kada ga reproducirate, vidjet ćete usporenu snimku. Videozapis možete urediti i tako da usporeni dio započinje i završava u odabrano vrijeme.

 

Ubrzana snimka

Snimajte u dinamično odabranim intervalima da biste stvorili ubrzani videozapis koji ćete moći brzo i lako podijeliti. Kada prijeđete u način rada snimanja ubrzane snimke i dodirnete gumb zatvarača, fotoaparat će povremeno snimati fotografije sve dok ponovno ne dodirnete gumb zatvarača.


 

Dodatne informacije

Datum objave: