Korištenje aplikacije Diktafon

Snimajte audiosnimke na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju ili Mac računalu. Nakon toga ih uredite i podijelite s drugima svoju snimku.


Aplikacija Diktafon za snimanje koristi ugrađeni mikrofon na uređaju. Ako želite stereosnimku veće kvalitete, upotrijebite vanjski stereomikrofon.

snimanje audiosnimke na iPhone uređaju   

Kako snimiti audiosnimku

 1. Otvorite aplikaciju Diktafon ili zatražite Siri da je otvori.
 2. Da biste snimali, dodirnite ili kliknite crveni gumb za snimanje. Da biste prekinuli snimanje, dodirnite gumb za prekid. Na iPad uređaju ili Mac računalu1 dodirnite ili kliknite gumb za pauziranje.
 3. Kada dodirnete gumb za prekid, snimka će biti automatski spremljena s trenutnom lokacijom kao nazivom.2 Na iPad uređaju ili Mac računalu kliknite Gotovo kada završite sa snimanjem.

Sve su vam snimke dostupne na svim uređajima koji su prijavljeni u iCloud s istim Apple ID-om. Samo uključite Diktafon u postavkama servisa iCloud na svakom uređaju.

Audiosnimku nakon snimanja možete urediti.

snimanje audiosnimke na iPhone uređaju

Uređivanje audiosnimki

Nakon snimanja audiosnimke jednostavno je zamijeniti neku sekciju, skratiti snimku ili pak izbrisati neki njezin dio.

Zamjena dijela audiosnimke

 1. Dodirnite snimku koju želite urediti. Dodirnite ikona s tri plave točke, a zatim opciju Uredi snimku. Na iPad uređaju ili Mac računalu odaberite snimku, a zatim dodirnite ili kliknite Uredi.
 2. Povucite oblik vala ulijevo ili udesno sve dok plavi kliznik za reprodukciju ne bude na početku dijela koji želite zamijeniti. Na Mac računalu postavite plavi kliznik za reprodukciju na pregled snimke pri dnu aplikacije da biste odabrali početnu točku.
 3. Dodirnite Zamijeni da biste presnimili postojeću snimku.
 4. Kada završite snimanje, dodirnite gumb za pauziranje.
 5. Da biste spremili, dodirnite OK.

Skraćivanje na početku ili kraju snimke

 1. Dodirnite snimku koju želite skratiti. Dodirnite ikona s tri plave točke, a zatim opciju Uredi snimku. Na iPad uređaju ili Mac računalu odaberite snimku, a zatim kliknite Uredi.
 2. Dodirnite gumb za skraćivanje audiosnimke. Sa svake će se strane snimke na donjem grafikonu za snimanje pojaviti žute ručice sa strelicama.
 3. Da biste skratili dio na početku, povucite žutu strelicu s lijeve strane do mjesta gdje želite da snimka započne. Da biste skratili dio na kraju, povucite žutu strelicu s desne strane do mjesta gdje želite da snimka završi.
 4. Dodirnite Skrati.
 5. Dodirnite Spremi. Ako ste završili s uređivanjem snimke, dodirnite OK.

Brisanje dijela audiosnimke

 1. Dodirnite snimku koju želite skratiti. Dodirnite ikona s tri plave točke, a zatim opciju Uredi snimku. Na iPad uređaju ili Mac računalu odaberite snimku, a zatim kliknite Uredi.
 2. Dodirnite ikona za skraćivanje audiosnimke. Sa svake će se strane snimke na donjem grafikonu za snimanje pojaviti žute ručice sa strelicama.
 3. Povucite lijevu i desnu žutu strelicu tako da okružuju dio snimke koji želite izbrisati.
 4. Dodirnite Obriši.
 5. Dodirnite Spremi. Ako ste završili s uređivanjem snimke, dodirnite OK.

Dijeljenje audiosnimke

Audiosnimku želite podijeliti s prijateljem ili je spremiti na drugo mjesto? Dodirnite snimku na popisu, zatim ikona s tri plave točke, a potom mogućnost Dijeli. Na iPad uređaju ili Mac računalu odaberite snimku, a zatim dodirnite ili kliknite ikona za dijeljenje.

Odaberite način dijeljenja, kao što je aplikacija Poruke ili neka od aplikacija društvenih mreža. Da biste pak audiosnimku spremili na neko drugo mjesto, odaberite npr. iCloud Drive ili Mail.

Brisanje audiosnimke

 1. Dodirnite ili kliknite snimku da biste odabrali onu koju želite izbrisati.
 2. Dodirnite ikona smeća. Na Mac računalu pritisnite tipku Delete ili pak odaberite Uredi > Obriši. Snimka će biti premještena u mapu Nedavno obrisano.

Audiosnimke ostaju 30 dana u mapi Nedavno obrisano, a nakon toga se trajno brišu. Audiosnimku možete vratiti ako se i dalje nalazi u mapi Nedavno obrisano:

 1. U aplikaciji Diktafon dodirnite ili kliknite opciju Nedavno obrisano.
 2. Dodirnite ili kliknite snimku koju želite obnoviti.
 3. Dodirnite ili kliknite Obnovi, a zatim dodirnite ili kliknite Obnovi snimku.

 

1. Diktafon je ugrađena aplikacija u sustavu macOS Mojave.

2. Imenovanje bazirano na lokaciji možete uključiti i isključiti tako da otvorite Postavke > Diktafon. Na Mac računalu odaberite Diktafon > Postavke.

Datum objave: