Snimanje audiosnimki na iPhone i iPod touch uređaju

Snimajte audiosnimke putem ugrađenog mikrofona na uređaju, ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom ili nekog drugog kompatibilnog mikrofona. Potom možete dijeliti i uređivati ono na čemu radite.

Aplikacija Diktafon

Aplikacija Diktafon za snimanje koristi ugrađeni mikrofon na uređaju. Za snimanje visokokvalitetnog stereozvuka koristi se vanjski stereomikrofon kompatibilan s iPhone uređajem. 

Diktafon na iPhone uređaju     

Kako snimiti audiosnimku

 1. Pronađite Diktafon i otvorite ga ili zatražite Siri da ga otvori.* 
 2. Da biste počeli snimati, dodirnite ikonu s crvenim kružićem. Ako želite pauzirati, dodirnite ikonu s crvenim kvadratićem u crnom krugu. Saznajte kako snimku urediti.
 3. Kada završite, dodirnite OK. 
 4. Audiosnimci dajte naziv, a zatim dodirnite Spremi. 

Audiosnimku želite podijeliti s prijateljem ili je spremiti na drugo mjesto? Dodirnite tu audiosnimku, a zatim . Da biste je poslali prijatelju, odaberite način slanja, npr. putem aplikacije Poruke ili aplikacija za društvene mreže. Da biste audiosnimku spremili na neko drugo mjesto, odaberite npr. iCloud Drive ili Mail.

* Ne možete pronaći aplikaciju Diktafon? Na početnom zaslonu prstom povucite udesno dok se na vrhu ne pojavi zaslon s trakom za pretraživanje, a zatim na traku za pretraživanje upišite Diktafon. Još uvijek ne vidite aplikaciju? Možda ste je uklonili. Saznajte kako obnoviti aplikacije koje ste uklonili.

Uređivanje audiosnimki

Saznajte kako snimke pretpregledati, presnimiti, skratiti itd.

Reprodukcija

Slušanje tijekom uređivanja

 1. Da biste pauzirali snimanje, dodirnite .
 2. Prstom povucite ulijevo ili udesno preko plave crte dok se ne pojavi točka od koje snimku želite poslušati.
 3. Zatim dodirnite  i počnite slušati od te točke.

 

 

Snimanje

Presnimavanje dijela audiosnimke

 1. Ako snimate, dodirnite ikonu s crvenim kvadratićem u crnom krugu, čime se pauzira ono na čemu radite. Ako neku spremljenu audiosnimku želite urediti, otvorite Diktafon te tu snimku dodirnite, a zatim dodirnite Uredi.
 2. Prstom povucite ulijevo ili udesno preko plave crte dok ne dođete do dijela koji želite presnimiti.
 3. Kada želite započeti s presnimavanjem, dodirnite .
 4. Kada završite, dodirnite ikonu s crvenim kvadratićem u crnom krugu

 


      Uređivanje audiosnimki na iPhone uređaju

Uređivanje

Skraćivanje na početku ili kraju snimke

 1. Da biste snimku uredili dok snimate, dodirnite , čime se pauzira ono na čemu radite. Da biste uredili neku spremljenu snimku, otvorite Diktafon te tu snimku dodirnite, a zatim dodirnite Uredi.
 2. Prstom povucite ulijevo ili udesno preko plave crte dok ne dođete do mjesta na kojem želite da snimka počne ili završi.
 3. Dodirnite . Pojavljuju se dvije crvene crte. Plava se crta ne pomiče. 
 4. Da biste snimku skratili na početku, povucite krajnju lijevu crvenu crtu te je ispustite na plavu crtu. Da biste snimku skratili na kraju, povucite krajnju desnu crvenu crtu te je ispustite na plavu crtu.
 5. Dodirnite Skrati. Radi potvrde još jedanput dodirnite Skrati.
 6. Dodirnite OK, unesite naslov te dodirnite Spremi.

 

Brisanje dijela snimke

 1. Da biste snimku uredili dok snimate, dodirnite , čime se pauzira ono na čemu radite. Da biste uredili neku spremljenu snimku, otvorite Diktafon te tu snimku dodirnite, a zatim dodirnite Uredi.
 2. Povucite ulijevo ili udesno preko plave crte dok ne dođete do dijela koji želite izbrisati. 
 3. Dodirnite ikonu u obliku plavog kvadratića. Pojavljuju se dvije crvene crte. Plava se crta ne pomiče. 
 4. Povucite krajnju lijevu crvenu crtu i ispustite je na plavu crtu. 
 5. Povucite krajnju desnu crvenu crtu i ispustite je na kraj dijela koji želite izbrisati.
 6. Da biste izbrisali dio između dvije crvene crte, dodirnite Obriši, a zatim Obriši iz originala.

 

Brisanje

Brisanje audiosnimke

 1. Otvorite Diktafon.
 2. Dodirnite snimku koju želite izbrisati.
 3. Dodirnite ikona kante za smeće, a zatim Obriši [„naslov snimke”].

 

Datum objave: