Spremanje poruka vizualne govorne pošte na iPhone uređaju

Poruke vizualne govorne pošte možete spremiti kao bilješke ili govorne podsjetnike ili ih podijeliti putem aplikacija Poruke, Mail ili značajke AirDrop.

Da biste mogli spremiti poruke vizualne govorne pošte, potreban vam je sustav iOS 9 ili noviji te operater koji podržava značajku poruka vizualne govorne pošte. Ako niste sigurni podržava li vaš operater značajku vizualne govorne pošte, zatražite tu informaciju od operatera.

Spremanje zvuka iz govorne pošte kao bilješke ili govornog podsjetnika

  1. Otvorite aplikaciju Telefon > Govorna pošta. 
  2. Dodirnite poruku govorne pošte koju želite spremiti, a zatim dodirnite   .
  3. Odaberite opciju Bilješke ili Govorni podsjetnici. Zatim spremite poruku govorne pošte.

Dijeljenje govorne pošte putem aplikacija Poruke, Mail ili značajke AirDrop

  1. Otvorite aplikaciju Telefon > Govorna pošta. 
  2. Dodirnite poruku govorne pošte koju želite podijeliti, a zatim dodirnite   . 
  3. Odaberite aplikaciju Poruke, Mail ili značajku AirDrop.
  4. Unesite poruku i pošaljite je s priloženom govornom poštom. Govornu poštu možete podijeliti i tako da dodirnete neki kontakt koji podržava značajku AirDrop.

 

Poruke vizualne govorne pošte možete spremiti i u aplikaciju Datoteke.

Datum objave: