Spremanje poruka vizualne govorne pošte na iPhone uređaju

Spremite poruke vizualne govorne pošte kao bilješke ili govorne podsjetnike i podijelite ih putem aplikacija Poruke, Mail ili značajke Airdrop.

Da biste mogli spremiti poruke vizualne govorne pošte, potreban vam je operater koji podržava značajku vizualne govorne pošte. Ako niste sigurni podržava li vaš operater značajku vizualne govorne pošte, zatražite tu informaciju od operatera.

Spremanje i dijeljenje govorne pošte

Da biste spremili poruku govorne pošte kao bilješku ili govorni podsjetnik ili da biste je podijelili putem aplikacije Poruke, Mail ili značajke AirDrop: 

  1. Otvorite aplikaciju Telefon > Govorna pošta. 
  2. Dodirnite glasovnu poruku koju želite spremiti, zatim dodirnite gumb za dijeljenje  .
  3. Odaberite opciju Bilješke ili Govorni podsjetnici. Zatim spremite poruku govorne pošte. Ili odaberite aplikaciju Poruke, Mail ili značajku AirDrop pa upišite i pošaljite poruku s pridruženom porukom govorne pošte. Govornu poštu možete podijeliti i tako da dodirnete neki kontakt koji podržava značajku AirDrop.

Poruke vizualne govorne pošte možete spremiti i u aplikaciju Datoteke.

Datum objave: