Korištenje aplikacije Karte s Bluetooth priborom na iPhone i iPad uređaju

Naučite kako koristiti aplikaciju Karte s Bluetooth priborom na iPhone i iPad uređaju.

Upravljanje postavkama govorne navigacije

Najprije uparite iPhone ili iPad s priborom u automobilu ili Bluetoothom. Potom slijedite ove upute za upravljanje postavkama govorne navigacije pri korištenju detaljnih navigacijskih uputa:

  1. Otvorite Karte na iPhone ili iPad uređaju i unesite svoje odredište.
  2. Nakon što dodirnete Kreni, aplikacija Karte pokrenut će detaljnu navigaciju. Dodirnite sivu crtu  da biste otvorili karticu rute.
  3. Dodirnite Audio.
  4. Dodirnite željenu razinu glasnoće za govorne upute.
  5. Pomaknite se dok ne vidite svoje mogućnosti izlaznih uređaja, zatim odaberite s kojeg izlaznog uređaja želite da se Navigacija reproducira.

Putem iPhone i iPad uređaja možete upravljati postavkama za pauziranje zvuka tijekom navigacije i audioizlazom. Audioizlazom tijekom reprodukcije zvuka možete upravljati isključivo putem kontrolnog centra na iPhone i iPad uređaju.


Omogućivanje upita govorne navigacije

Profil za handsfree (HFP) omogućuje reprodukciju navigacijskih uputa putem zvučnika u automobilu kada iPhone nije odabran kao izvor zvuka. Ako ne vidite opciju za handsfree, zvučnici u vašem automobilu možda ga ne podržavaju. Pogledajte korisnički priručnik automobila da biste provjerili podržavaju li zvučnici handsfree.

Ako ne vidite postavku handsfree dok je iPhone povezan sa zvučnicima, obratite se proizvođaču zvučnika. Značajka handsfree ovisi o stereosustavu u automobilu.


Pauziranje govornog audiozapisa

Govorni audiozapis nakratko pauzira audioknjige i podcaste kada aplikacija Karte daje govorne upute. Govorni audiozapis ne pauzira glazbu. 

Pauziranje govornog audiozapisa po zadanom je uključeno ako je govorna navigacija postavljena na normalnu ili visoku glasnoću. Ako ste odabrali opciju Bez glasa ili malu glasnoću, pauziranje govornog zapisa će se isključiti.

Datum objave: