Upotreba aplikacije Karte i Bluetooth pribora na iPhone i iPad uređaju

Saznajte kako koristiti aplikaciju Karte na iPhone i iPad uređaju uz Bluetooth pribor.

     

Upravljanje postavkama govorne navigacije

Najprije uparite iPhone ili iPad s priborom u automobilu ili Bluetoothom. Potom slijedite ove upute za upravljanje postavkama govorne navigacije pri korištenju detaljnih navigacijskih uputa:

  1. Otvorite Karte na iPhone ili iPad uređaju i unesite svoje odredište.
  2. Nakon što dodirnite Učitaj upute, aplikacija Karte pokrenut će detaljnu navigaciju. Dodirnite  da biste otvorili karticu rute.
  3. Dodirnite Audio.
  4. Dodirnite željenu razinu glasnoće za govorne upute.
  5. Prijeđite prstom na kartici rute da biste odabrali izlaz na kojem želite reproducirati navigaciju.

Putem iPhone i iPad uređaja možete upravljati postavkama za pauziranje zvuka tijekom navigacije i audioizlazom. Audioizlazom tijekom reprodukcije zvuka možete upravljati isključivo putem kontrolnog centra na iPhone i iPad uređaju.


Omogućivanje upita govorne navigacije

Profil za handsfree (HFP) omogućuje reprodukciju navigacijskih uputa putem zvučnika u automobilu kada iPhone nije odabran kao izvor zvuka. Ako ne vidite opciju za handsfree, zvučnici u vašem automobilu možda ga ne podržavaju. Pogledajte korisnički priručnik automobila da biste provjerili podržavaju li zvučnici handsfree.

Ako ne vidite postavku handsfree dok je iPhone povezan sa zvučnicima, obratite se proizvođaču zvučnika. Značajka handsfree ovisi o stereosustavu u automobilu.


     

Pauziranje govornog audiozapisa

Govorni audiozapis nakratko pauzira audioknjige i podcaste kada aplikacija Karte daje govorne upute. Govorni audiozapis ne pauzira glazbu. 

Pauziranje govornog audiozapisa po zadanom je uključeno ako je govorna navigacija postavljena na normalnu ili visoku glasnoću. Ako ste odabrali opciju Bez glasa ili malu glasnoću, pauziranje govornog zapisa će se isključiti.

Datum objave: