איך להעביר את ה-iPhone למצב רטט, צלצול או שקט

המתג 'צלצול/שקט' נמצא בצד שמאל של ה-iPhone. אפשר להשתמש בו כדי לקבוע אילו צלילים יושמעו דרך הרמקול של ה-iPhone.

הפעלה או כיבוי של המצב 'צלצול/שקט' ב-iPhone

ב'מצב צלצול' שומעים צלצולים והתראות. ב'מצב שקט', לא שומעים אותם, אבל ה-iPhone עדיין יכול להשמיע צלילים, למשל כשאתם מפעילים מוסיקה או סרטונים.

שימוש במצב 'צלצול'

כדי להעביר את ה-iPhone למצב 'צלצול', הזיזו את המתג כך שלא יראה צבע כתום. 

שימוש במצב 'שקט'

כדי להעביר את ה-iPhone למצב 'שקט', הזיזו את המתג כך שיראה צבע כתום. 

 

שינוי צלצולים, צלילים ורטט

 1. ב-iPhone 7 ואילך, עברו אל 'הגדרות' > 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'. בדגמי iPhone קודמים, עברו אל 'הגדרות' > 'צלילים'.
 2. בחרו מה ברצונכם להתאים, למשל 'צלצול' או 'דוא"ל חדש'.
 3. הקישו על צליל ההתראה הרצוי. אתם יכולים גם להקיש על 'רטט' ולבחור סוג רטט או ליצור רטט מותאם אישית.

iPhone שמראה כיצד לשנות צלצולים

 

שינוי עוצמת הקול של צלצולים והתראות באמצעות כפתורים

אם אתם רוצים לשלוט בעוצמת הקול של הצלצולים וההתראות בנפרד מאפליקציות אחרות, השביתו את האפשרות 'שינוי באמצעות הכפתורים'. לאחר מכן יהיה עליכם להתאים ידנית את עוצמת הקול של הצלצולים וההתראות ב'הגדרות' > 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' או ב'הגדרות' > 'צלילים'.

בחירה מתי המכשיר ירטוט

 1. ב-iPhone 7 ואילך, עברו אל 'הגדרות' > 'צלילים ורטט אינטראקטיבי'. בדגמי iPhone קודמים, עברו אל 'הגדרות' > 'צלילים'.
 2. אתם יכולים לבחור אם ה-iPhone ירטוט במצב 'צלצול' או במצב 'שקט'. אם תשביתו את שתי ההגדרות, ה-iPhone לא ירטוט.

יצירת רטט מותאם אישית

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'צלילים ורטט אינטראקטיבי' > 'צלילים'. 
 2. בחרו אפשרות תחת 'צלילים וסוגי רטט'. 
 3. הקישו על 'רטט', ולאחר מכן הקישו על 'צור/י רטט חדש'.
 4. הקישו על המסך כדי ליצור סוג, ולאחר מכן הקישו על 'עצור'.
 5. הקישו על 'הפעל' כדי לבדוק את הרטט.
 6. הקישו על 'שמור' ותנו שם לתבנית. אתם יכולים גם להקיש על 'הקלט' כדי ליצור מחדש את הרטט המותאם אישית.
תאריך פרסום: