אודות הגדרות המקלדות ב-iPhone, ב-iPad וב-iPod touch

למדו כיצד להשתמש במקלדות המובנות במכשיר בכל אפליקציה. אתם יכולים לעבור בין מקלדות, לבחור הקלדה ביד אחת, להשתמש במקלדות של צד שלישי ועוד.

שינוי הגדרות המקלדת

אתם יכולים לשנות את ההגדרות של המקלדת המובנית במכשיר או להוסיף שפות. פעולה זו תביא גם לשינוי המילון המשמש עבור תיקון אוטומטי, מספר האותיות במקלדת וסידור המקשים. שפת המקלדת קובעת גם את שפת המילון המשמש עבור חיזוי מלל.

כדי להתאים את הגדרות המקלדת:

 1. פתחו אפליקציה שמשתמשת במקלדת, כמו 'הודעות' או 'דואר'.
 2. געו והחזיקו בסמל  או .
 3. הקישו על 'הגדרות מקלדת'.
 4. אחר כך התאימו אישית את ההגדרות.

הוספה או מחיקה של אפליקציית מקלדת של צד שלישי

ניתן להתקין אפליקציות מקלדת של צד שלישי ממש כמו התקנה של אפליקציות אחרות במכשיר. לאחר שתתקינו מקלדת חדשה, תצטרכו להוסיף אותה כדי שתוכלו להשתמש בה. בצעו את השלבים הבאים:

 1. עברו אל ה-App Store ואתרו את אפליקציית המקלדת הרצויה.
 2. הקישו על 'קבל' ואחר כך בצעו את ההוראות להתקנה.
 3. הזינו את הסיסמה שלכם ל-Apple ID, או השתמשו ב-Face ID או ב-Touch ID אם הם זמינים במכשיר.
 4. אחר כך הוסיפו את המקלדת החדשה. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'מקלדת' > 'מקלדות' > 'הוסף/י מקלדת חדשה' ובחרו את האפליקציה שהתקנתם. ייתכן שיהיה עליכם להגדיר את המקלדת כך שתאפשר גישה מלאה על מנת שתוכלו להשתמש בה.

כדי למחוק מקלדת של צד שלישי:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי', הקישו על 'מקלדת', ואחר כך הקישו על 'מקלדות'.
 2. הקישו על 'עריכה'. 
 3. הקישו על , ואחר כך הקישו על 'סיום'. 

ניתן למחוק מקלדת גם על-ידי מחיקת האפליקציה הנלווית שהתקנתם מה-App Store. פעולה זו תביא גם להסרת המקלדת מ'הגדרות'.

מעבר למקלדת אחרת

בזמן שאתם משתמשים באפליקציה מסוימת, אתם יכולים לעבור למקלדת אחרת, לדוגמה, מקלדת של צד שלישי או מקלדת שפה. בצעו את השלבים הבאים:

 1. געו והחזיקו בסמל  או .
 2. בחרו במקלדת שבה אתם רוצים להשתמש. 

כדי לקבוע את סדר המקלדות:

 1. עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'מקלדת', והקישו על 'מקלדות'.
 2. הקישו על 'עריכה'.
 3. געו והחזיקו בסמל שלושה פסים אופקיים  כדי להזיז את המקלדת.
 4. הקישו על 'סיום'.

לפעמים, מקלדות של צד שלישי אינן זמינות, בגלל אחת מהסיבות הבאות:

 • אם המפתח של האפליקציה שבה אתם משתמשים אינו מרשה להשתמש במקלדות של צד שלישי.
 • אם אתם מקלידים בשדה טקסט מאובטח, כמו הזנת סיסמה שבה התווים המוקלדים מוצגים כנקודות במקום כאותיות ומספרים.
 • אם אתם משתמשים במקלדת נומרית במקום במקלדת רגילה.

במקום זאת, תראו את המקלדת המהווה ברירת מחדל עד שתסיימו להקליד.

הפעלת הקלדה ביד אחת

השתמשו בהקלדה ביד אחת ב-iPhone כדי שיהיה לכם קל יותר להקליד ביד אחת. כך תעשו זאת:

 1. געו והחזיקו בסמל  או .
 2. הקישו על סמל מקלדת כדי להזיז את המקלדת לצד שמאל. הקישו על סמל מקלדת כדי להזיז את המקלדת לצד ימין.
 3. כשתסיימו, געו והחזיקו בסמל  או בסמל . אחר כך הקישו על סמל מקלדת כדי להחזיר את המקלדת להגדרתה הרגילה.

אתם יכולים גם להפעיל הקלדה ביד אחת מתוך 'הגדרות' > 'כללי' > 'מקלדות' ולהקיש על 'מקלדת ליד אחת'. כדי להשתמש במקלדת ליד אחת, דרוש לכם iPhone 6 ואילך. תכונה זו אינה כוללת את iPhone SE ו-iPod touch.

אם יש לכם iPhone 6 ואילך, המקלדת ליד אחת לא תפעל אם התצוגה מוגדרת ל'מוגדל' במקום ל'רגיל'. אם יש לכם iPhone 6 Plus ואילך, המקלדת ליד אחת תפעל אם התצוגה מוגדרת ל'מוגדל' או ל'רגיל'. כדי להתאים את הגדרות התצוגה, עברו אל 'הגדרות' > 'תצוגה ובהירות' > 'הגדלת התצוגה'.

שינוי הפריסה של המקלדת הפיזית

יש לכם אפשרות לבחור מתוך פריסות מקלדת רבות, כך שיתאימו למקשים שבמקלדת הפיזית שלכם. אתם יכולים גם להשתמש בפריסת מקלדת חלופית שאינה תואמת למקשים במקלדת הפיזית.

כדי שתוכלו לשנות את המקלדת הפיזית, עליכם לקשר אותה ל-iPhone, ל-iPad או ל-iPod touch. פעלו בהתאם להוראות שהגיעו עם המקלדת כדי להעביר אותה למצב גלוי או לקישור. אחרי שתקשרו אותה, עברו אל 'הגדרות' > 'כללי' > 'פריסת מקלדת (חומרה)', ואחר כך בחרו פריסה.

למדו כיצד להגדיר ולהשתמש באביזר Bluetooth - כמו מקלדת - עם המכשיר.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: