Vaadake, mida sõbrad teenuses Apple Music kuulavad iPhone’is, iPadis, iPod touchis või Android-seadmes

Kui tellite Apple Musicu, saate luua profiili, et teie sõbrad saaksid vaadata, mida te kuulate. Ja saate ka ise vaadata, mida sõbrad kuulavad.

iPhone, mis näitab rakenduses Apple Music kasutaja profiili. Ja Mac, mis näitab rakenduses Apple Music uue profiili loomiseks ekraani Get Started (Alusta).

Profiili loomine

 1. Avage rakendus Apple Music.
 2. Puudutage nuppu Listen Now (Kuula kohe).
 3. Tehke ekraani Listen Now (Kuula kohe) paremas ülanurgas järgmist.
  • Puudutage iPhone’is, iPadis või iPod touchis foto ikooni foto ikoon.
  • Android-seadmes puudutage nuppu More (Veel) nupp More (Veel), seejärel puudutage valikut Account (Konto).
 4. Puudutage, et näha, mida sõbrad kuulavad.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre, et luua kasutajanimi, leida ja jälgida sõpru, jagada esitusloendeid ning teha muud.
 6. Puudutage valikut Done (Valmis).


Jagatava teabe haldamine

Saate oma profiili jälgijatega jagada muusikat, mida kuulate. Kui muudate oma kuulamiste ajaloo ja esitusloendid privaatseks, on teie profiilipilt ja kasutajanimi endiselt otsingus nähtavad. Enda täielikult eemaldamiseks kustutage oma Apple Musicu profiil.

Oma profiili vaatamine

 1. Avage rakendus Apple Music.
 2. Puudutage nuppu Listen Now (Kuula kohe).
 3. Puudutage ekraani Listen Now (Kuula kohe) paremas ülanurgas foto ikooni foto ikoon või oma fotot.
 4. Puudutage ekraani ülaosas valikut [your name] View Profile (Vaata profiil).

Esitusloendite jagamine või peitmine

 1. Puudutage profiili ülaosas nuppu Edit (Muuda).
 2. Valige esitusloendid, mida soovite oma profiilil ja otsingus jagada. Ja eemaldage valik sellistelt, mida soovite peita.
 3. Puudutage valikut Done (Valmis).

Kuulatava muusika peitmine

Kuulatava sisu peitmiseks minge oma profiilile, puudutage pikalt albumit või esitusloendit, seejärel puudutage valikut Hide from Profile (Peida profiililt).

Kogu kuulatava muusika peitmiseks tehke järgmist.

 1. Puudutage profiili ülaosas nuppu Edit (Muuda).
 2. Kerige alla ja järgige oma seadme juhiseid.
  • Lülitage iPhone’is, iPadis või iPod touchis valik Listening To (Kuulatav muusika) välja.
  • Puudutage Android-seadmes valikut Additional Privacy Settings (Täiendavad privaatsusseaded), seejärel lülitage valik Listening To (Kuulatav muusika) välja.

Profiili kustutamine

 1. Minge oma profiilile.
 2. Puudutage profiili ülaosas nuppu Edit (Muuda).
 3. Kerige ekraanil alla ja puudutage valikut Delete Profile (Kustuta profiil).

Profiili kustutamisel kustutatakse Apple Musicust teie kasutaja varjunimi ja muusikategevus, kuid see ei mõjuta teie Apple Musicu tellimust. Kui teil on sõpradega jagatud esitusloendeid, mille nad on oma seadmesse salvestanud, siis need esitusloendid kaovad. Teie teek ja esitusloendid ei muutu.


Sõprade leidmine ja jälgimine

Siin on mõned võimalused, kuidas sõpru leida.

 • Sõprade jälgimine: puudutage profiili alaosas valikut Follow More Friends (Jälgi rohkem sõpru), seejärel puudutage kontakti kõrval nuppu Follow (Jälgi).
 • Apple Musicust otsimine: minge otsingusse, sisestage sõbra nimi, puudutage otsingutulemustes tema nime, seejärel puudutage tema profiili ülaosas nuppu Follow (Jälgi).

Kui keegi soovib teid jälgida, võite taotluse oma profiili ülaosas vastu võtta või tagasi lükata.

Muusika jagamine sõpradega ei ole saadaval laste kontodele, mis on osa funktsioonist Family Sharing (Perega jagamine).

Sõprade kuulatava muusika vaatamine

Minge sõprade jagatava muusika nägemiseks ja esitamiseks jaotisesse Listen Now (Kuula kohe), seejärel kerige alla jaotiseni Friends Are Listening To (Sõprade kuulatav muusika).

Kindla sõbra profiili nägemiseks minge oma profiilile, seejärel puudutage tema pilti jaotises Followers (Jälgijad) või Following (Jälgitavad). Siin saate näha tema jagatud esitusloendeid ja tema kuulatavat muusikat.

Kasutaja jälgimise lõpetamine ja blokeerimine

 1. Minge oma profiilile.
 2. Puudutage jaotises Following (Jälgitavad) või Followers (Jälgijad) isikut, et tema profiilile minna.
 3. Puudutage tema profiili paremas servas nuppu More (Veel )nupp More (Veel).
  • Puudutage jälgimise lõpetamiseks nuppu Unfollow (Lõpeta jälgimine).
  • Puudutage kasutaja blokeerimiseks nuppu Block (Blokeeri). Inimesed, kelle blokeerite, ei näe teie muusikat ega leia Apple Musicust teie profiili.


Probleemist teatamine

Kui te näete mõne kasutaja profiilil või tema loodud esitusloendis midagi solvavat, saate sellest Apple’ile teatada ja me uurime asja edasi. Teatada võite probleemist mis tahes sisuga, mille Apple Musicu kasutaja üles laadib või jagab.

Teatada võite muuhulgas järgmiste üksustega seotud probleemidest.

 • Esitusloendi nimed
 • Esitusloendi pildid
 • Esitusloendi kirjeldused
 • Kasutajanimed
 • Kasutaja pildid
 • Kasutaja lingid

Solvavast nimest või pildist teatamiseks tehke järgmist.

 1. Minge kasutaja või esitusloendi lehele.
 2. Puudutage iPhone’is, iPadis või iPod touchis nuppu More (Veel) nupp More (Veel).  Puudutage Android-seadmes nuppu More (Veel) nupp More (Veel).
 3. Valige Report a Concern (Teata probleemist).

Muusika jagamine sõpradega ei ole saadaval Kamerunis, Mandri-Hiinas, Malawis, Malis, Venemaal, Türgis ja Uruguays.

Avaldamiskuupäev: