Πώς μπορείτε να στείλετε συνημμένα στο Mail στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με το Mail, μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα, φωτογραφίες, βίντεο, ακόμη και σχέδια στα email σας. 

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα από την εφαρμογή Αρχεία και φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Φωτογραφίες.


     

Προσθέστε ένα συνημμένο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε σύνταξη email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας. 
 3. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσθήκη συνημμένου». Στο iPad, μπορείτε επίσης να πατήσετε προσθήκη συνημμένου στο πληκτρολόγιο αντί για τον δρομέα.
 4. Ρίξτε μια ματιά στην εφαρμογή Αρχεία και επιλέξτε ένα συνημμένο.
 5. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Αποστολή». Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα ξανά για να προσθέσετε ένα νέο συνημμένο.

Προσθέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε σύνταξη email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας. 
 3. Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε «Εισαγωγή φωτογραφίας ή βίντεο». Στο iPad, μπορείτε επίσης να πατήσετε προσθήκη φωτογραφιών και βίντεο αντί για τον δρομέα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τη φωτογραφία ή το βίντεο από τις Φωτογραφίες.
 4. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Αποστολή». Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα ξανά για να προσθέσετε ένα νέο συνημμένο.

Εισαγωγή σχεδίου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε σύνταξη email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας. 
 3. Πατήστε  έως ότου εμφανιστεί η επιλογή «Εισαγωγή σχεδίου».
 4. Σχεδιάστε μια εικόνα με το δάχτυλό σας. Εάν έχετε ένα iPad Pro, μπορείτε να σχεδιάσετε χρησιμοποιώντας ένα Apple Pencil.
 5. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Τέλος» και, στη συνέχεια, πατήστε «Εισαγωγή σχεδίου». Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Απόρριψη αλλαγών» για να επιστρέψετε στο email σας χωρίς να εισαγάγετε το σχέδιο.

Αφού προσθέσετε ένα συνημμένο ή μια φωτογραφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Σήμανση» για να προσθέσετε σχέδια, κείμενο, υπογραφές και άλλα στοιχεία στα συνημμένα και στις φωτογραφίες σας.

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Mail

Ημερομηνία δημοσίευσης: