Πώς μπορείτε να στείλετε συνημμένα στο Mail στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με το Mail, μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα, φωτογραφίες, βίντεο, ακόμη και σχέδια στα email. 

Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε συνημμένα από την εφαρμογή Αρχεία και φωτογραφίες και βίντεο από την εφαρμογή Φωτογραφίες.

Προσθέστε ένα συνημμένο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε το εικονίδιο σύνταξης email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας.
  Προσθέστε ένα συνημμένο
 3. Πατήστε το εικονίδιο βέλους και κατόπιν πατήστε «Προσθήκη συνημμένου». Στο iPad, μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο προσθήκης συνημμένου στο πληκτρολόγιο αντί για τον δρομέα.
 4. Ελέγξτε την εφαρμογή Αρχεία και επιλέξτε ένα συνημμένο.
 5. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Αποστολή». Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα ξανά για να προσθέσετε ένα άλλο συνημμένο.


Προσθέστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε το εικονίδιο σύνταξης email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας.
 3. Πατήστε το εικονίδιο βέλους και κατόπιν πατήστε «Εισαγωγή φωτογραφίας ή βίντεο». Στο iPad, μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο κάμερας αντί για τον δρομέα και κατόπιν να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τις Φωτογραφίες. Κατόπιν, πατήστε «Επιλογή».
 4. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Αποστολή». Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα ξανά για να προσθέσετε ένα άλλο συνημμένο.


Εισαγάγετε ένα σχέδιο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Mail και πατήστε το εικονίδιο σύνταξης email ή ανοίξτε ένα υπάρχον email. Στη συνέχεια, πατήστε στο σώμα του email.
 2. Πατήστε τον δρομέα για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας. 
 3. Πατήστε το εικονίδιο βέλους μέχρι να δείτε την επιλογή «Εισαγωγή σχεδίου».
 4. Σκιτσάρετε μια εικόνα με το δάχτυλό σας. Εάν έχετε iPad Pro, μπορείτε να σκιτσάρετε χρησιμοποιώντας ένα Apple Pencil.
 5. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε «Τέλος» και κατόπιν πατήστε «Εισαγωγή σχεδίου». Μπορείτε επίσης να πατήσετε «Απόρριψη αλλαγών» για να επιστρέψετε στο email χωρίς να εισαγάγετε το σχέδιο.

Αφού προσθέσετε ένα συνημμένο ή μια φωτογραφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σήμανσης για να προσθέσετε σχέδια, κείμενο, υπογραφές και άλλα στοιχεία στα συνημμένα και στις φωτογραφίες σας.


Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Mail

Ημερομηνία δημοσίευσης: