Αποθήκευση και κοινή χρήση των μηνυμάτων Οπτικού τηλεφωνητή στο iPhone

Αποθηκεύστε τα μηνύματα Οπτικού τηλεφωνητή σας ως σημειώσεις ή φωνητικά μηνύματα και κάντε κοινή χρήση τους χρησιμοποιώντας τα Μηνύματα, το Mail ή το AirDrop.

Χρειάζεστε έναν φορέα κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζει τον Οπτικό τηλεφωνητή, για να μπορείτε να αποθηκεύετε τα μηνύματα του Οπτικού τηλεφωνητή. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας υποστηρίζει τον Οπτικό τηλεφωνητή, επικοινωνήστε μαζί του για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Πώς να αποθηκεύσετε και να κάνετε κοινή χρήση των μηνυμάτων τηλεφωνητή

Για να αποθηκεύσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή σας ως σημειώσεις ή φωνητικά μηνύματα ή να κάνετε κοινή χρήση τους χρησιμοποιώντας τα Μηνύματα, το Mail ή το Airdrop: 

  1. Επιλέξτε Τηλέφωνο > Τηλεφωνητής. 
  2. Πατήστε το μήνυμα τηλεφωνητή που θέλετε να αποθηκεύσετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης  .
  3. Επιλέξτε «Σημειώσεις» ή «Φωνητικά μηνύματα». Στη συνέχεια, αποθηκεύστε το μήνυμα τηλεφωνητή σας. Εναλλακτικά, επιλέξετε «Μηνύματα», «Mail» ή «AirDrop» και κατόπιν πληκτρολογήστε και στείλτε το μήνυμά σας με το συνημμένο μήνυμα τηλεφωνητή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κοινή χρήση του μηνύματος τηλεφωνητή πατώντας σε μια επαφή του AirDrop.

Ημερομηνία δημοσίευσης: