Χρήση των Χαρτών και του Bluetooth στο iPhone και το iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους Χάρτες στο iPhone ή το iPad με ένα αξεσουάρ Bluetooth.

     

Διαχείριση των ρυθμίσεων φωνής πλοήγησης

Αρχικά ζευγοποιήστε το iPhone ή το iPad με το αξεσουάρ αυτοκινήτου ή το αξεσουάρ Bluetooth. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Φωνής πλοήγησης όταν λαμβάνετε οδηγίες βήμα προς βήμα:

  1. Ανοίξτε τους Χάρτες στο iPhone ή το iPad και εισαγάγετε τον προορισμό σας.
  2. Αφού πατήσετε λήψη οδηγιών, οι Χάρτες θα ξεκινήσουν την πλοήγηση βήμα προς βήμα. Πατήστε , για να ανοίξει η Κάρτα διαδρομής.
  3. Πατήστε «Ήχος».
  4. Πατήστε το επίπεδο έντασης ήχου που θέλετε για τη Φωνή πλοήγησης.
  5. Κάντε σάρωση προς τα πάνω στην Κάρτα διαδρομής, για να επιλέξετε την έξοδο από την οποία θέλετε να γίνεται η αναπαραγωγή της Πλοήγησης.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για παύση του ήχου κατά την πλοήγηση ή να ελέγξετε την έξοδο ήχου από το iPhone ή το iPad. Κατά την αναπαραγωγή ήχου, η διαχείριση της εξόδου ήχου είναι δυνατή μόνο από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή το iPad.


Να επιτρέπονται οι φωνητικές οδηγίες πλοήγησης

Το προφίλ hands-free (HFP) επιτρέπει την αναπαραγωγή οδηγιών πλοήγησης μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας, όταν το iPhone δεν είναι επιλεγμένο ως πηγή ήχου. Αν δεν βλέπετε την επιλογή HFP, το στερεοφωνικό σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να μην την υποστηρίζει. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το αυτοκίνητό σας, για να δείτε αν το στερεοφωνικό σας υποστηρίζει το HFP.

Αν δεν εμφανίζεται η ρύθμιση HFP όταν το iPhone σας είναι συνδεδεμένο με το στερεοφωνικό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του στερεοφωνικού. Η λειτουργία HFP εξαρτάται από το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας.


     

Παύση εκφωνούμενου ήχου

Η ρύθμιση εκφωνούμενου ήχου διακόπτει τα ηχοβιβλία ή τα podcast όποτε εκφωνούνται οδηγίες από τους Χάρτες. Η ρύθμιση εκφωνούμενου ήχου δεν διακόπτει τη μουσική. 

Η επιλογή «Παύση εκφωνούμενου ήχου» είναι ενεργή από προεπιλογή, αν η φωνή πλοήγησης έχει οριστεί σε «Κανονική ένταση ήχου» ή «Υψηλή ένταση ήχου». Αν επιλέξετε «Σίγαση φωνής» ή «Χαμηλή ένταση ήχου», η επιλογή «Παύση εκφωνούμενου ήχου» απενεργοποιείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: