Χρήση των Χαρτών με ένα αξεσουάρ Bluetooth στο iPhone και το iPad

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τους Χάρτες με ένα αξεσουάρ Bluetooth στο iPhone ή το iPad.

Διαχείριση των ρυθμίσεων φωνής πλοήγησης

Αρχικά ζευγοποιήστε το iPhone ή το iPad με το αξεσουάρ αυτοκινήτου ή το αξεσουάρ Bluetooth. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις Φωνής πλοήγησης όταν λαμβάνετε οδηγίες βήμα προς βήμα:

  1. Ανοίξτε τους Χάρτες στο iPhone ή το iPad και εισαγάγετε τον προορισμό σας.
  2. Αφού πατήσετε «Μετάβαση», οι Χάρτες θα ξεκινήσουν την πλοήγηση βήμα προς βήμα. Πατήστε τη γκρίζα γραμμή  για να ανοίξετε την Κάρτα διαδρομής.
  3. Πατήστε «Ήχος».
  4. Πατήστε το επίπεδο έντασης ήχου που θέλετε για τη Φωνή πλοήγησης.
  5. Πραγματοποιήστε κύλιση μέχρι να δείτε τις επιλογές εξόδου σας και κατόπιν επιλέξτε από ποια έξοδο θέλετε να αναπαραγάγετε την πλοήγηση.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για παύση του ήχου κατά την πλοήγηση ή να ελέγξετε την έξοδο ήχου από το iPhone ή το iPad. Κατά την αναπαραγωγή ήχου, η διαχείριση της εξόδου ήχου είναι δυνατή μόνο από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή το iPad.


Επιτρέψτε τις φωνητικές οδηγίες πλοήγησης

Το προφίλ hands-free (HFP) επιτρέπει την αναπαραγωγή οδηγιών πλοήγησης μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου σας, όταν το iPhone δεν είναι επιλεγμένο ως πηγή ήχου. Αν δεν βλέπετε την επιλογή HFP, το στερεοφωνικό σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να μην την υποστηρίζει. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για το αυτοκίνητό σας, για να δείτε αν το στερεοφωνικό σας υποστηρίζει το HFP.

Αν δεν εμφανίζεται η ρύθμιση HFP όταν το iPhone σας είναι συνδεδεμένο με το στερεοφωνικό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του στερεοφωνικού. Η λειτουργία HFP εξαρτάται από το στερεοφωνικό του αυτοκινήτου σας.


Παύση εκφωνούμενου ήχου

Η ρύθμιση εκφωνούμενου ήχου διακόπτει τα ηχοβιβλία και τα podcast όποτε εκφωνούνται οδηγίες από τους Χάρτες. Η ρύθμιση εκφωνούμενου ήχου δεν διακόπτει τη μουσική. 

Η επιλογή «Παύση εκφωνούμενου ήχου» είναι ενεργή από προεπιλογή, αν η φωνή πλοήγησης έχει οριστεί σε «Κανονική ένταση ήχου» ή «Υψηλή ένταση ήχου». Αν επιλέξετε «Σίγαση φωνής» ή «Χαμηλή ένταση ήχου», η επιλογή «Παύση εκφωνούμενου ήχου» απενεργοποιείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης: