Αναπαραγωγή και εγγραφή βίντεο HDR σε iPhone ή iPad

Για την υποστήριξη βίντεο με υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), όπως ταινίες HDR και τηλεοπτικές εκπομπές από την Apple και άλλους παρόχους, απαιτείται συμβατό iPhone ή iPad.

Μοντέλα που υποστηρίζουν το HDR

Μάθετε ποιο μοντέλο iPhone ή ποιο μοντέλο iPad έχετε και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις προδιαγραφές του για να μάθετε αν υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο σε HDR, εγγραφή βίντεο σε HDR, ή και τα δύο.

Τρόπος αναπαραγωγής βίντεο HDR

Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο HDR, όπως ταινίες HDR και τηλεοπτικές εκπομπές από την Apple ή άλλους παρόχους, η συσκευή σας αναπαραγάγει αυτόματα το βίντεο σε υψηλό δυναμικό εύρος.

Η φωτεινότητα και το χρώμα του βίντεο HDR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή σας και τον φωτισμό στο περιβάλλον σας. Συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού, όπως ένα σκοτεινό δωμάτιο, ενισχύουν το οπτικό εφέ του HDR.

Τρόπος εγγραφής βίντεο HDR

Οι συσκευές που υποστηρίζουν εγγραφή βίντεο HDR έχουν μια ρύθμιση Βίντεο HDR. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελέγξετε αν η συσκευή σας μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή βίντεο σε υψηλό δυναμικό εύρος.

Ρύθμιση βίντεο HDR

  1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
  2. Πατήστε «Κάμερα».
  3. Πατήστε «Εγγραφή βίντεο».
  4. Πατήστε «Βίντεο HDR». Η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μάθετε περισσότερα

  • Για την εγγραφή βίντεο HDR απαιτείται μορφή βίντεο υψηλής απόδοσης, οπότε, αν απενεργοποιήσετε την επιλογή «Υψηλή απόδοση» στο μενού Ρυθμίσεις > Κάμερα > Μορφές, απενεργοποιείται και η επιλογή «Βίντεο HDR». Αν, στη συνέχεια, ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή «Βίντεο HDR», τα βίντεο χρησιμοποιούν τη μορφή «Υψηλή απόδοση» ενώ οι εικόνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη ρύθμιση «Πιο συμβατή μορφή».
  • Αν τα βίντεο HDR που εγγράφετε δεν φαίνονται όσο φωτεινά θα περιμένατε όταν προβάλλονται σε άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή υποστηρίζει HDR και χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για παράδειγμα, η αναπαραγωγή βίντεο HDR σε Mac απαιτεί την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS και συμβατό μοντέλο Mac.
Ημερομηνία δημοσίευσης: