Χρήση Ασφαλούς βίντεο HomeKit

Προσαρμόστε τις επιλογές εγγραφής βίντεο, γνωστοποιήσεων, αποθήκευσης και κοινής χρήσης. Όλα αυτά με το Ασφαλές βίντεο HomeKit.

Τι χρειάζεστε

Η μετάδοση βίντεο μέσω ροής και η αποθήκευση βιντεοκλίπ δεν απαιτούν πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud. Αν θέλετε να εγγράψετε το βίντεό σας, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud 200 GB για την υποστήριξη μίας κάμερας και ένα πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης 2 TB για την υποστήριξη έως και πέντε καμερών.

Διαμόρφωση της κάμεράς σας

  1. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της κάμεράς σας, για να μάθετε αν πρέπει να εγκαταστήσετε τη δική του εφαρμογή κάμερας για iOS ή iPadOS για τη διαμόρφωση.
  2. Προσθέστε την κάμερά σας στην εφαρμογή Οικία ως αξεσουάρ. Θα εμφανιστεί μια γνωστοποίηση στη συσκευή σας η οποία θα αναφέρει ότι η κάμερα προστέθηκε. Βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε την κάμερα στο ίδιο δίκτυο στο οποίο έχει συνδεθεί η εφαρμογή Οικία και ότι το δίκτυο είναι σταθερό. Αν το δίκτυό σας αποσυνδεθεί ενώ η κάμερα πραγματοποιεί εγγραφή, το βίντεο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί. 
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις ροής και εγγραφής, τα δικαιώματα χρήστη και άλλα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος». 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να προσθέσετε όλες τις κάμερες Ασφαλούς βίντεο HomeKit στην εφαρμογή Οικία. Θα λάβετε μια γνωστοποίηση αν οι κάμερες με δυνατότητα εγγραφής που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud φτάσουν στο μέγιστο όριο. 

Το Apple ID που χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή Οικία σάς επιτρέπει να συνδέσετε συνολικά έως και πέντε κάμερες με δυνατότητα εγγραφής σε όλες τις οικίες που κατέχετε. Τα μέλη ενός προγράμματος χώρου αποθήκευσης iCloud Οικογενειακής κοινής χρήσης μοιράζονται αυτό το όριο με όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποθήκευσης. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή με περισσότερες από πέντε κάμερες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο Apple ID με ένα άλλο πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud.

Στιγμιότυπο οθόνης των ρυθμίσεων βίντεο στην εφαρμογή Οικία σε iOS.

Αλλαγή των ρυθμίσεών σας

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Πατήστε τη ροή βίντεο και κατόπιν πατήστε «Ρυθμίσεις» . Σε Mac*, κάντε κλικ με πατημένο το πλήκτρο Control στη ροή βίντεο και κατόπιν επιλέξτε «Ρυθμίσεις» .

  • Αλλάξτε το όνομα της κάμερας και το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Συμπερίληψη στα Αγαπημένα» για να έχετε πρόσβαση στο αξεσουάρ σας και να το ελέγχετε από την καρτέλα «Οικία» της εφαρμογής Οικία, το Κέντρο ελέγχου στη συσκευή iOS, τη συσκευή iPadOS ή το Apple TV, καθώς και με ορισμένες δυνατότητες στο Apple Watch.

* Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής και να προβάλετε βιντεοκλίπ και ροές στην εφαρμογή Οικία με το macOS 10.15.1 και νεότερες εκδόσεις.

Έλεγχος και κοινή χρήση του βίντεο

Προβάλετε τις ροές και εγγραφές βίντεο στην καρτέλα «Οικία» της εφαρμογής Οικία κάτω από τις «Αγαπημένες κάμερες» ή στο δωμάτιο της εφαρμογής Οικία στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει την κάμερα. Τα μέλη του σπιτιού σας μπορούν επίσης να βλέπουν ροές βίντεο στο Κέντρο ελέγχου στο Apple TV, στην εφαρμογή Οικία στο Mac ή στο Apple Watch. Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής Οικία μπορεί να περιορίσει τους χρήστες του σπιτιού που θα μπορούν να δουν όλες τις εγγραφές βίντεο

Στιγμιότυπο οθόνης ελέγχου του βίντεό σας στην εφαρμογή Οικία σε iOS.

Για να ελέγξετε τα βιντεοκλίπ, πατήστε τη ροή βίντεο στην εφαρμογή Οικία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Σε Mac*, κάντε διπλό κλικ στη ροή βίντεο στην εφαρμογή Οικία. 

  • Κοιτάξτε πάνω από το βίντεο για να δείτε την ώρα και την ημέρα που προβάλλετε. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο πάνω από το βίντεο για να δείτε εγγραφές μιας συγκεκριμένης ημέρας. Μπορείτε να προβάλετε τις τελευταίες δέκα ημέρες στο ιστορικό εγγεγραμμένων βιντεοκλίπ που είναι αποθηκευμένο στο iCloud.
  • Χρησιμοποιήστε τη γραμμή χρόνου του βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης για να αναπαραγάγετε ή να παύσετε την εγγραφή ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή χρόνου για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στο βίντεο. Αν δείτε ένα εικονίδιο ατόμου, ζώου ή αυτοκινήτου στη γραμμή χρόνου, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο για να παρακολουθήσετε ένα εγγεγραμμένο βιντεοκλίπ από τη στιγμή που ο οικιακός κόμβος σας ανίχνευσε κίνηση. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, συγκλίνετε τη γραμμή χρόνου με δύο δάχτυλα για να τη μεγεθύνετε και να δείτε τα καρέ με περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Για να κάνετε κοινή χρήση των βιντεοκλίπ με άλλα άτομα, άλλες εφαρμογές ή για να τα αποθηκεύσετε στο iCloud ή στις Φωτογραφίες, πατήστε ή κάντε κλικ στο .
  • Πατήστε ή κάντε κλικ στο  για να δείτε άλλα αξεσουάρ που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με την κάμερά σας στην εφαρμογή Οικία. 

* Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής και να προβάλετε βιντεοκλίπ και ροές στην εφαρμογή Οικία με το macOS 10.15.1 και νεότερες εκδόσεις. 

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: