Χρήση Ασφαλούς βίντεο HomeKit

Προσαρμόστε τις επιλογές εγγραφής βίντεο, γνωστοποιήσεων, αποθήκευσης και κοινής χρήσης. Όλα αυτά με το Ασφαλές βίντεο HomeKit.

Τι χρειάζεστε

Η μετάδοση βίντεο μέσω ροής και η αποθήκευση βιντεοκλίπ δεν απαιτούν πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud. Αν θέλετε να εγγράψετε το βίντεό σας, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud 200 GB για την υποστήριξη μίας κάμερας και ένα πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης 2 TB για την υποστήριξη έως και πέντε καμερών.

Διαμόρφωση της κάμεράς σας

  1. Προτού ξεκινήσετε, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή του iOS του κατασκευαστή της κάμερας για διαμόρφωση. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάμερας. 
  2. Προσθέστε την κάμερά σας στην εφαρμογή Οικία ως αξεσουάρ. Θα δείτε μια γνωστοποίηση στη συσκευή σας η οποία θα αναφέρει ότι η κάμερα προστέθηκε. Εξασφαλίστε ότι προσθέσατε την κάμερα στο ίδιο δίκτυο στο οποίο έχει συνδεθεί η εφαρμογή Οικία και ότι το δίκτυο είναι σταθερό. Αν το δίκτυό σας αποσυνδεθεί ενώ πραγματοποιείτε εγγραφή, το βίντεο ενδέχεται να μην αποθηκευτεί. 
  3. Επιλέξτε πότε θα γίνεται μετάδοση μέσω ροής και εγγραφή από την κάμερα και ποιος θα μπορεί να δει αυτά τα βίντεο, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αξεσουάρ της κάμερας, αλλάξτε το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η κάμερα στην εφαρμογή Οικία ή προσθέστε την κάμερα στα Αγαπημένα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος». 

Θα λάβετε μια γνωστοποίηση αν οι κάμερες με δυνατότητα εγγραφής που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud φτάσουν στο μέγιστο όριο. 

Το Apple ID που χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή Οικία σάς επιτρέπει να συνδέσετε συνολικά έως και πέντε κάμερες με δυνατότητα εγγραφής σε όλες τις οικίες που κατέχετε. Τα μέλη ενός προγράμματος χώρου αποθήκευσης iCloud Οικογενειακής κοινής χρήσης μοιράζονται αυτό το όριο με όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποθήκευσης. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή με περισσότερες από πέντε κάμερες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο Apple ID με ένα άλλο πρόγραμμα χώρου αποθήκευσης iCloud.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας, πατήστε τη ροή βίντεο στην εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS και πατήστε «Ρυθμίσεις ».

  • Πατήστε «Γνωστοποιήσεις» για να αλλάξετε τον τρόπο λήψης των γνωστοποιήσεών σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις, να τις λαμβάνετε όταν ανιχνεύεται συγκεκριμένη κίνηση, όταν δεν είναι κανείς στο σπίτι και πολλά ακόμη. Οι ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της κάμερας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής και να προβάλετε βιντεοκλίπ και ροές στην εφαρμογή Οικία με το macOS 10.15.1.

Έλεγχος και κοινή χρήση του βίντεο

Προβάλετε τις ροές και εγγραφές βίντεο στην καρτέλα «Οικία» της εφαρμογής Οικία κάτω από τις «Αγαπημένες κάμερες» ή στο δωμάτιο της εφαρμογής Οικία στο οποίο έχετε αντιστοιχίσει την κάμερα. Τα μέλη του σπιτιού μπορούν επίσης να βλέπουν ροές βίντεο στην εφαρμογή Οικία στον Mac ή στο Apple Watch. Ο βασικός χρήστης της εφαρμογής Οικία μπορεί να περιορίσει τους χρήστες του σπιτιού που θα μπορούν να δουν όλες τις εγγραφές βίντεο

Για να ελέγξετε τα βιντεοκλίπ, πατήστε τη ροή βίντεο στην εφαρμογή Οικία στη συσκευή iOS. 

  • Κοιτάξτε πάνω από το βίντεο για να δείτε την ώρα και την ημέρα που προβάλλετε. Χρησιμοποιήστε το ημερολόγιο πάνω από το βίντεο για να δείτε εγγραφές μιας συγκεκριμένης ημέρας. Μπορείτε να προβάλετε τις τελευταίες δέκα ημέρες στο ιστορικό εγγεγραμμένων βιντεοκλίπ που είναι αποθηκευμένο στο iCloud.
  • Χρησιμοποιήστε τη γραμμή χρόνου του βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης για να αναπαραγάγετε ή να παύσετε την εγγραφή ή σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στη γραμμή χρόνου για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στο βίντεο. Αν δείτε ένα εικονίδιο ατόμου, ζώου ή αυτοκινήτου στη γραμμή χρόνου, πατήστε το εικονίδιο για να παρακολουθήσετε ένα εγγεγραμμένο βιντεοκλίπ από τη στιγμή που ο οικιακός κόμβος σας ανίχνευσε κίνηση. Συγκλίνετε τη γραμμή χρόνου με δύο δάχτυλα για να τη μεγεθύνετε και να δείτε τα καρέ με περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Για να κάνετε κοινή χρήση των βιντεοκλίπ με άλλα άτομα, άλλες εφαρμογές ή για να τα αποθηκεύσετε στο iCloud ή στις Φωτογραφίες, πατήστε το .
  • Πατήστε το  για να δείτε άλλα αξεσουάρ που βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο με την κάμερά σας στην εφαρμογή Οικία. 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής και να προβάλετε βιντεοκλίπ και ροές στην εφαρμογή Οικία με το macOS 10.15.1.

Πρόσθετες δυνατότητες με την εφαρμογή Οικία

Ημερομηνία δημοσίευσης: