Χρήση της εφαρμογής Μαγνητόφωνο

Κάντε εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac. Κατόπιν επεξεργαστείτε και μοιραστείτε την εγγραφή σας.


Η εφαρμογή Μαγνητόφωνο χρησιμοποιεί το ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής σας για την εγγραφή. Για στερεοφωνική εγγραφή υψηλότερης ποιότητας, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο.

   

Πώς μπορείτε να εγγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο ή ζητήστε από το Siri να την ανοίξει.
 2. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής με τον κόκκινο κύκλο. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί διακοπής. Σε iPad ή Mac1, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί παύσης.
 3. Όταν πατήσετε το κουμπί διακοπής, το μήνυμά σας αποθηκεύεται αυτόματα με την τρέχουσα θέση σας ως τίτλο.2 Σε iPad ή Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Όλα τα φωνητικά μηνύματα είναι διαθέσιμα σε κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο iCloud με το ίδιο Apple ID. Απλώς ενεργοποιήστε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο στις ρυθμίσεις του iCloud σε κάθε συσκευή.

Μετά την εγγραφή ενός φωνητικού μηνύματος, μπορείτε να το επεξεργαστείτε.


Επεξεργασία φωνητικού μηνύματος

Μετά την εγγραφή ενός φωνητικού μηνύματος, είναι εύκολο να αντικαταστήσετε ένα τμήμα του καθώς και να περικόψετε ή να σβήσετε κάποιο μέρος της εγγραφής.

Αντικατάσταση μέρους φωνητικού μηνύματος

 1. Πατήστε το φωνητικό μήνυμα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Πατήστε το εικονίδιο με τις τρεις μπλε κουκκίδες και μετά πατήστε «Επεξεργασία εγγραφής». Σε iPad ή Mac, επιλέξτε το μήνυμα και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».
 2. Σαρώστε την κυματομορφή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι η μπλε κεφαλή αναπαραγωγής να βρεθεί στην αρχή του τμήματος που θέλετε να αντικαταστήσετε. Σε Mac, τοποθετήστε τη μπλε κεφαλή αναπαραγωγής στην επισκόπηση εγγραφής στο κάτω μέρος της εφαρμογής, για να επιλέξετε ένα σημείο εκκίνησης.
 3. Πατήστε «Αντικατάσταση», για να εγγράψετε ξανά περιεχόμενο πάνω από υπάρχον μήνυμα.
 4. Πατήστε το κουμπί «Παύση» όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.
 5. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Περικοπή από την αρχή ή το τέλος ενός μηνύματος

 1. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να περικόψετε. Πατήστε το εικονίδιο με τις τρεις μπλε κουκκίδες και μετά πατήστε «Επεξεργασία εγγραφής». Σε iPad ή Mac, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».
 2. Πατήστε το . Εμφανίζονται κίτρινες λαβές με βέλη στα δύο άκρα του μηνύματος στο κάτω γράφημα εγγραφής.
 3. Για να περικόψετε τμήμα της εγγραφής από την αρχή, σύρετε το κίτρινο βέλος στα αριστερά έως το σημείο από το οποίο θέλετε να ξεκινά το μήνυμα. Για να περικόψετε τμήμα της εγγραφής από το τέλος, σύρετε το κίτρινο βέλος στα δεξιά έως το σημείο στο οποίο θέλετε να τελειώνει το μήνυμα.
 4. Πατήστε «Περικοπή».
 5. Πατήστε «Αποθήκευση». Αν τελειώσατε με την επεξεργασία του φωνητικού μηνύματος, πατήστε «Τέλος».

Διαγραφή τμήματος μηνύματος

 1. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να περικόψετε. Πατήστε το εικονίδιο με τις τρεις μπλε κουκκίδες και μετά πατήστε «Επεξεργασία εγγραφής». Σε iPad ή Mac, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία».
 2. Πατήστε το . Εμφανίζονται κίτρινες λαβές με βέλη στα δύο άκρα του μηνύματος στο κάτω γράφημα εγγραφής.
 3. Σύρετε τα αριστερά και δεξιά κίτρινα βέλη ώστε να περιβάλλουν το τμήμα του μηνύματος που θέλετε να διαγράψετε.
 4. Πατήστε «Διαγραφή».
 5. Πατήστε «Αποθήκευση». Αν τελειώσατε με την επεξεργασία του φωνητικού μηνύματος, πατήστε «Τέλος».

Κοινή χρήση φωνητικού μηνύματος

Θέλετε να μοιραστείτε το φωνητικό σας μήνυμα με έναν φίλο ή να το αποθηκεύσετε σε μια δεύτερη θέση; Πατήστε πάνω σε ένα μήνυμα στη λίστα, στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο με τις τρεις μπλε κουκκίδες και μετά πατήστε «Κοινή χρήση». Σε iPad ή Mac, επιλέξτε το μήνυμα, κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης εικονίδιο κοινής χρήσης.

Επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης, όπως τα Μηνύματα ή κάποια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Εναλλακτικά, αποθηκεύστε το μήνυμά σας σε άλλη θέση με μια επιλογή, όπως το iCloud Drive ή το Mail.

Διαγραφή φωνητικού μηνύματος

 1. Πατήστε ή κάντε κλικ στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Πατήστε το . Σε Mac, πατήστε το πλήκτρο «Διαγραφή» ή επιλέξτε Επεξεργασία > Διαγραφή. Το μήνυμα μεταφέρεται στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές».

Τα φωνητικά μηνύματα παραμένουν στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές» για 30 ημέρες και μετά διαγράφονται οριστικά. Μπορείτε να ανακτήσετε φωνητικά μηνύματα τα οποία βρίσκονται ακόμα στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές»:

 1. Στο Μαγνητόφωνο, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Πρόσφατες διαγραφές».
 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο μήνυμα που θέλετε να ανακτήσετε.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Ανάκτηση» και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Ανάκτηση εγγραφής».

 

1. Το Μαγνητόφωνο είναι μια ενσωματωμένη εφαρμογή στο macOS Mojave και σε νεότερες εκδόσεις.

2. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ονομασία βάσει τοποθεσίας από τις Ρυθμίσεις > Μαγνητόφωνο. Σε Mac, επιλέξετε Μαγνητόφωνο > Προτιμήσεις.

Ημερομηνία δημοσίευσης: