Εγγραφή φωνητικών μηνυμάτων στο iPhone και στο iPod touch

Δημιουργήστε φωνητικά μηνύματα με το ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής σας, ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή ένα συμβατό μικρόφωνο. Στη συνέχεια, μπορείτε να μοιραστείτε και να επεξεργαστείτε την εργασία σας.

Εφαρμογή Μαγνητόφωνο

Η εφαρμογή Μαγνητόφωνο χρησιμοποιεί το ενσωματωμένο μικρόφωνο της συσκευής σας κατά την εγγραφή. Για στερεοφωνική εγγραφή υψηλότερης ποιότητας, χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο που λειτουργεί με το iPhone. 

Η εφαρμογή Μαγνητόφωνο στο iPhone     

Πώς μπορείτε να εγγράψετε ένα φωνητικό μήνυμα

 1. Βρείτε και ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο ή ζητήστε από το Siri να την ανοίξει.* 
 2. Για εγγραφή, πατήστε Εικονίδιο κόκκινου κύκλου. Για παύση, πατήστε Εικονίδιο κόκκινου τετραγώνου σε μαύρο κύκλο. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε επεξεργασία.
 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος». 
 4. Δώστε ένα όνομα στο φωνητικό μήνυμα και πατήστε «Αποθήκευση». 

Θέλετε να μοιραστείτε το φωνητικό σας μήνυμα με έναν φίλο ή να το αποθηκεύσετε σε μια δεύτερη θέση; Πατήστε το μήνυμα και έπειτα πατήστε . Για να το στείλετε σε έναν φίλο, επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης, για παράδειγμα μέσω των Μηνυμάτων ή μιας εφαρμογής μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε άλλη θέση, ορίστε μια επιλογή όπως iCloud Drive ή Mail.

* Δεν μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο; Από την οθόνη Αφετηρίας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη με μια γραμμή αναζήτησης στην κορυφή. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε «Μαγνητόφωνο» στη γραμμή αναζήτησης. Εξακολουθείτε να μην βλέπετε την εφαρμογή; Μπορεί να την έχετε αφαιρέσει. Μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή που έχετε αφαιρέσει.

Επεξεργασία φωνητικού μηνύματος

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, επανεγγραφή, περικοπή και άλλα.

Αναπαραγωγή

Ακρόαση κατά την επεξεργασία

 1. Για να κάνετε παύση της εγγραφής, πατήστε .
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από την μπλε γραμμή μέχρι να βρεθεί στο σημείο από το οποίο θέλετε να ακούσετε.
 3. Κατόπιν, πατήστε  και θα μπορείτε να ακούσετε την εγγραφή από αυτό το σημείο.

 

 

Εγγραφή

Επανεγγραφή τμήματος φωνητικού μηνύματος

 1. Αν κάνετε εγγραφή, πατήστε Εικονίδιο κόκκινου τετραγώνου σε μαύρο κύκλο, για να κάνετε παύση της εργασίας σας. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο, πατήστε το μήνυμα και έπειτα πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από την μπλε γραμμή μέχρι να φτάσει στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επανεγγράψετε.
 3. Πατήστε  όταν είστε έτοιμοι να κάνετε επανεγγραφή.
 4. Πατήστε Εικονίδιο κόκκινου τετραγώνου σε μαύρο κύκλο όταν τελειώσετε. 

 


      Επεξεργασία φωνητικών μηνυμάτων στο iPhone

Επεξεργασία

Περικοπή από την αρχή ή το τέλος ενός μηνύματος

 1. Για να επεξεργαστείτε το φωνητικό μήνυμα ενώ το εγγράφετε, πατήστε το , για να κάνετε παύση της εργασίας σας. Για να επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο, πατήστε το μήνυμα και, έπειτα, πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από την μπλε γραμμή μέχρι να βρεθεί στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει ή να τελειώνει το μήνυμα.
 3. Πατήστε . Εμφανίζονται δύο κόκκινες γραμμές. Η μπλε γραμμή δεν μετακινείται. 
 4. Για να κάνετε περικοπή από την αρχή, σύρετε την πιο αριστερή κόκκινη γραμμή και αποθέστε τη στην μπλε γραμμή. Για να κάνετε περικοπή από το τέλος, σύρετε την πιο δεξιά κόκκινη γραμμή και αποθέστε τη στην μπλε γραμμή.
 5. Πατήστε «Περικοπή». Για επιβεβαίωση, πατήστε «Περικοπή» ξανά.
 6. Πατήστε «Τέλος», εισαγάγετε έναν τίτλο και πατήστε «Αποθήκευση».

 

Διαγραφή τμήματος ενός μηνύματος

 1. Για να επεξεργαστείτε το φωνητικό μήνυμα ενώ το εγγράφετε, πατήστε το , για να κάνετε παύση της εργασίας σας. Για να επεξεργαστείτε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο, πατήστε το μήνυμα και, έπειτα, πατήστε «Επεξεργασία».
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά πάνω από την μπλε γραμμή μέχρι να βρεθεί στην αρχή του τμήματος που θέλετε να διαγράψετε. 
 3. Πατήστε Εικονίδιο μπλε τετραγώνου. Εμφανίζονται δύο κόκκινες γραμμές. Η μπλε γραμμή δεν μετακινείται.
 4. Σύρετε την πιο αριστερή κόκκινη γραμμή και αποθέστε τη στην μπλε γραμμή. 
 5. Σύρετε την πιο δεξιά κόκκινη γραμμή και αποθέστε τη στο τέλος του τμήματος που θέλετε να διαγράψετε.
 6. Για να διαγράψετε το τμήμα μεταξύ των κόκκινων γραμμών, πατήστε «Διαγραφή» και μετά πατήστε «Διαγραφή από αρχικό».

 

Διαγραφή

Διαγραφή φωνητικού μηνύματος

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Μαγνητόφωνο.
 2. Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε Εικονίδιο κάδου και έπειτα πατήστε «Διαγραφή [τίτλος]».

 

Published Date: